CZE - PzPK Sněžka-M (průzkumný a pozorovací komplet)

PzPK Sněžka-M
     
Název:
Name:
PzPK Sněžka-M PzPK Sněžka-M
Originální název:
Original Name:
PzPK Sněžka-M
Kategorie:
Category:
průzkumný a pozorovací komplet reconnaissance and surveillance vehicle
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2016-DD.MM.2016 Vojenský technický ústav výzbroje a munice, Slavičín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2016-DD.MM.2016
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 + 1 prototyp (konverze z Sněžka) / 2 + 1 prototype (conversion from Sněžka)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2014
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
17000 kg 37479 lb
Celková délka:
Overall Length:
7485 mm 24 ft 6 ⅝ in
Celková šířka:
Overall Width:
3150 mm 10 ft 4 in
Celková výška:
Overall Height:
37001) mm 12 ft 1 ⅝ in 1)
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm 1 ft 2 ⅝ in
Pancéřování:
Armour:
podobné jako BVP-1 similar as BVP-1
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
UTD-20
- four-stroke, liquid cooled, diesel
- number of cylinders: 6 in V
- angle of cylinders: 120°
- maximum torque: 723 (+36/-72) lb.ft
- weight: 1466 lb + 5%
- dimensions:
-- length: 31.1 in (including protruding shaft)
-- width: 45.3 in
-- height: 28.8 in
- compression ration: 15.8
- swept volume: 970 cu in
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min 295 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
mechanical synchromesh gearbox
- number of gears: 5+1
- weight of gearbox with main clutch and planetary cross-drive transmission: 1182 lb
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
55 km/h 34 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
12 km/h 7.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km 372 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? ° ? %
Boční náklon:
Side Slope:
72) ° 162) %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 ? m 98in ?
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 ? m 28in ?
Brodivost:
Fording Depth:
-3) m -3)
Výzbroj:
Armament:
protiletadlový kulomet vz. 36/48M DŠKM
- ráže: 12,7 mm
vz. 36/48M DShKM anti-aircraft machine gun
- calibre: 12,7 mm
Vybavení:
Equipment:
Senzorová hlava:
- přehledová denní TV kamera MERLIN 3
- přehledová noční TV kamera MERLIN 2N
- digitální kamera Falcon-200
- termovizní kamera THV-3000
- laserový dálkoměr LDM 38
- radar Squire

detekce cílů denní kamerou: 18 km
detekce cílů IČ kamerou: 14 km
dosah laserového dálkoměru: 20 km

rozsah náměru senzorové hlavy: -20° až +40°
rozsah odměru senzorové hlavy: 360°

Navigační subsystém:
- inerciální navigační jednotka TALIN 4000
- přijímač GPS AN/PSN-13A DAGR

Komunikační vybavení:
- RF7800M-HH
- RF7800M-MP
- RF-1325

Souprava náhradního průzkumu SNPz:
- Leica Vector 21 Nite
- GonioLight V nebo STERNA V
- datový terminál IX104C5DMSR
- přijímač GPS AN/PSN-13A DAGR
- trojnožka
Sensor head:
- MERLIN 3 surveillance day camera
- MERLIN 2N surveillance night camera
- Falcon-200 digital camera
- THV-3000 thermographic camera
- LDM 38 laser rangefinder
- Squire radar

target detection with daylight: 11.3 mi
target detection with IR camera: 8.8 mi
range of laser rangefinder: 12.4 mi

traverse of sensor head: -20° to +40°
elevation of sensor head: 360°

Navigation subsystem:
- TALIN 4000 inertial navigation system
- AN/PSN-13A DAGR GPS receiver

Communication equipment:
- RF7800M-HH
- RF7800M-MP
- RF-1325

SNPz reserve surveillance set:
- Leica Vector 21 Nite
- GonioLight V or STERNA V
- IX104C5DMSR data terminal
- AN/PSN-13A DAGR GPS receiver
- tripod
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) přepravní poloha, bojová poloha 15 090 mm
2) během operační činnosti
3) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
1) transport position, combat position 49ft 6in
2) during operational activity
3) the vehicle is amphibious;
- maximum speed (forward): min. 4.3 mph
- maximum speed (backwards): ~ 1.2 mph
Zdroje:
Sources:
firemní materiály VTÚ, odštěpný závod VTÚVM
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-M-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t182931#535979 Version : 0
Snezka-M


The Snezka-M reconnaissance and observation set is part of the artillery fire control system and is designed to conduct artillery reconnaissance of the battlefield and to obtain input for firing when performing fire support tasks. Its deployment is envisaged primarily in exposed areas of the battlefield, where it provides very good protection for operators and instruments from grenade fragments, small arms fire and weapons of mass destruction. The reconnaissance subsystems used and their mutual configuration allow to create a reconnaissance device with long ranges of detection and target identification. The asset can also be used, if necessary, for surveillance of important areas and objects of civilian and military character.


The Snezka-M reconnaissance and observation set was created by modernizing the existing set in the area of system design of the integrated reconnaissance system, control systems, communication means, source system and supporting subsystems in order to increase the resulting utility properties to the level of contemporary reconnaissance systems. The upgrade made extensive use of some of the same components as the light reconnaissance and surveillance system LOS-M and the reconnaissance vehicle KBV-PZ Pandur II CZ. The modified reconnaissance subsystem consists of:
- position manipulator
- sensor head
- control and display hardware


The development of the Snezka-M was carried out between 2012 and 2014 by the Military Technical Institute of Armaments and Ammunition at a cost of CZK 39.987 million paid from the budget of the Ministry of Defence, resulting in the first prototype of the Snezka-M vehicle. Two more Snezka-M vehicles were upgraded under a contract dated 15 December 2015 for CZK 97,101,774 (including VAT) with delivery by the end of 2016. All Snezka-M vehicles are operated by the Command and Reconnaissance Battery of the 13th Artillery Regiment.
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-M-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t182931#700185 Version : 0
Sněžka-M (serial number Sněžka 006, serial number Sněžka-M 001), Battery STAR, 13. artillery regiment, Military újezd Brdy, Mud 2015, June 2015.

author: Josef Girls
.
CZE - PzPK Sněžka-M (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka-M (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka-M (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-M-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t182931#534677 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more