USA - Bazooka

Bazooka
     
Název:
Name:
60 mm raketový vrhač M1A1 2,36" Rocket Launcher M1A1
Originální název:
Original Name:
2,36" Rocket Launcher M1A1
Kategorie:
Category:
ostatní other
Výrobce:
Producer:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
5.78 kg 12,75 lb
Ráže:
Calibre:
60 mm
Náboj:
Cartridge:
M6A1 shaped charge
Délka:
Length:
1372 mm 54
Délka hlavně:
Barrel Length:
- mm -
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
-
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min - rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
82,3 m/s 270 ft/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
1. en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/USA-Bazooka-t18316#402059 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

U zrodu této slavné zbraně stál plukovník (colonel) Leslie A. Skinner, důstojník US Ordnance Proving Ground a nadšený zastánce raket. Jeho nápad spojit raketu s hlavicí nesoucí kumulativní nálož se ukázal jako geniální. Skloubil totiž nízkou váhu zbraně a vysokou účinnost proti pancéřovým cílům. Vypouštěcí zařízení vyrobil z hlavně 60 milimetrového minometu. Tuto jednoduchou zbraň potom předvedl vysokým důstojníkům US ARMY na improvizované ukázce. Důstojníci kteří přijeli původně na ukázku jiných zbraní byli účinky této improvizace tak překvapeni že ostatní zbraně ustoupily do pozadí a byl vydán rozkaz dopracovat Skinnerův prototyp do praktického použití.
Nová zbraň byla rychle připravena do výroby a v květnu 1942 jich General Electric vyrobil prvních 5000 kusů. Tento model se jmenoval oficiálně Rocket Launcher M1, ale vojáci mu podle podomácku vyrobeného hudebního nástroje známého komika Boba Burnse dali název Bazooka, nástroj jim připomínalo trychtýřovitě rozšířené ukončení zbraně. Ráže 60 mm byla zvolena proto, že v té době byla zavedena výroba puškových granátů této ráže, s kumulativní hlavicí a jejich části byly užity pro hlavici rakety Bazooky.
První model měl dřevěnou pažbu a dvě pistolové rukojeti s dřevěnými střenkami. Později byla pažba z ohýbaného železného pásku a střenky byly bakelitové. Zbraň byla odpalována elektricky, pomocí baterie uložené v pažbě (později v malé schránce mezi pistolovou rukojetí a pažbou). Spoušť byla vlastně vypínač spínající okruh proudu. Bohužel jakmile byla baterie nainstalována docházelo k samovybíjení a tím občas i k selhání zbraně.
Účinná dálka pro přesnou střelbu byla kolem 100 metrů, a dostřel byl asi 400m, zbraň dokázala prorazit pancíř silný 80mm, což v době jejího zavedení stačilo na všechny nepřátelské tanky. Za normálních okolností zbraň obsluhovali dva muži, střelec a nabíječ. V nouzi stačil i jeden, ale rychlost střelby se výrazně snižovala.
Druhá série Bazooky doznala několika změn, kromě názvu který byl M1A1, byly odstraněna přední pistolová rukojeť (tedy ta ve které nebyla spoušť), dále byl na ústí přidán vypouklý kotouček ze síťoviny který odkláněl plyny z vylétající rakety do stran a byl přidán vypínač baterie takže se o něco prodloužila její životnost.
Poslední válečnou verzí byla M9, šlo o velkou modernizaci spočívající v možnosti rozdělení vypouštěcí roury na dvě části pro snazší přepravu (například při výsadku) a nahrazení nespolehlivého bateriového odpalování malým generátorem umístěným ve spoušťovém mechanizmu. Dále byla prodloužena vypouštěcí roura a místo síťky byl instalován malý trychtýřový štítek orientovaný směrem vpřed. Bylo vyrobeno okolo 460 000 kusů všech verzí Bazooky. První bojové nasazení bylo při vylodění v Africe, zbraň se zúčastnila i všech dalších bojů WWII a byla užita i v Korejské válce. Kromě protipancéřové munice byla užívána i munice s bílým fosforem určená proti opevněním a živé síle.
Je zajímavé že němci na podobné řešení přistoupili až na základě zkoušek zbraní ukořistěných v Tunisku. Jejich řešení nazvané Panzerschreck (postrach tanků) se ovšem od původní Bazooky v mnohém lišilo a díky větší ráži mělo i výrazně větší účinek, šlo spíše o ideovou kopii než o přímé okopírování konkrétní zbraně.

TTD
Ráže : 60mm
Délka : 1380 mm (1550 mm)
Váha : 5,6 kg (6,5 kg)
Dostřel praktický : 200 m
Dostřel maximální : 400 m
Průbojnost pancíře : 80 mm
Úsťová rychlost : 80m/s (90m/s)
V závorce jsou rozdílná data pro M9
URL : https://www.valka.cz/USA-Bazooka-t18316#67296 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

© Radek Havelka, Brusel
No 4 Mk.1, M1A1 Bazooka a Browning 1919 A4


URL : https://www.valka.cz/USA-Bazooka-t18316#381201 Version : 0
Own photo, US Army Museum HI
USA - Bazooka - M1A1

M1A1
URL : https://www.valka.cz/USA-Bazooka-t18316#402058 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more