Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Sereď, Staré kasárny [RRRR-2011]

Sereď, Old Baracks

     
Název:
Name:
Sereď, Staré kasárny
Originální název:
Original Name:
Sereď, Staré kasárny
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny Váh, Staré kasárny
Obec:
Municipality:
Sereď
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°17'27.76"N 17°45'01.31"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1937-24.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 11
Replacement Squadron of the 11th Dragoon Regiment
DD.01.1937-24.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 11
Replacement Guidon of the 11th Dragoon Regiment
00.01.1938-25.09.1938
Dělostřelecký oddíl 83
83rd Artillery Battalion
02.05.1939-15.08.1939
Jezdecká eskadrona 2/I
2nd Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Battalion
15.08.1939-01.10.1940
Jezdecká eskadrona 2/1
2nd Cavalry Squadron
15.08.1939-01.10.1940
Jezdecký přezvědný oddíl 2
2nd Cavalry Reconnaissance Division
01.10.1940-30.08.1944
Cyklistická eskadrona 1
1st Bicycle Squadron
01.06.1945-08.09.1945
Ženijní prapor 9
9th Engineer Battalion
12.05.1946-01.10.1947
Náhradní prapor 4
4th Replacement Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Ženijní prapor 18
18th Engineer Battalion
21.04.1949-20.08.1949
Ženijní prapor IV/4 /silniční/
4th Engineer Battalion /Road/ of the 4th Engineer Regiment
01.09.1949-01.09.1950
Ženijní prapor III/4
3rd Engineer Battalion
01.12.1950-01.10.1956
64. ženijní pluk
64th Engineer Regiment
01.10.1953-01.11.1954
9. ženijní prapor
9th Engineer Battalion
01.11.1954-09.05.1955
9. ženijní rota
9th Engineer Company
09.05.1955-24.08.1956
6. ženijní rota
6th Engineer Company
01.10.1956-01.10.1958
64. ženijní brigáda
64th Engineer Brigade
01.10.1958-01.02.1964
64. ženijní pluk
64th Engineer Regiment
01.02.1964-16.10.1968
77. silniční speciální mostní prapor
77th Special Road Bridge Battalion
15.10.1968-01.09.1969
2. prapor pásových samohybných soulodí
2nd Tracked Self-Propelled Train of Craft Battalion
01.01.1993-01.10.1995
13. ženijní prapor
13th Engineer Battalion
01.10.1995-01.07.2002
1. základna ženijní techniky a materiálu
1st Engineer and Technical Material Base


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2011
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.seredonline.sk
URL : https://www.valka.cz/Sered-Stare-kasarny-RRRR-2011-t183770#536663Version : 0
MOD
Reklama