Jamawaki, Masataka

Masataka Yamawaki / 山脇正隆
     
Příjmení:
Surname:
Jamawaki Yamawaki
Jméno:
Given Name:
Masataka Masataka
Jméno v originále:
Original Name:
山脇正隆 / やまわき・まさたか
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.03.1886 ?, prefektura Kóči /
02.03.1886 ?, Kochi Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.04.1974 ?
21.04.1974 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 37. armáda
velitel: Mongolská posádková armáda
velitel: 3. divize
Commander: 37th Army
Commander: Mongolia Garrison Army
Commander: 3rd Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Vice minister armády Vice Minister of Army
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/山脇正隆
https://ja.wikipedia.org/wiki/山脇正隆
www.generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Jamawaki-Masataka-t186197#543271 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jamawaki Yamawaki
Jméno:
Given Name:
Masataka Masataka
Jméno v originále:
Original Name:
山脇正隆 / やまわき・まさたか
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1900-DD.07.1903 Armádna kadetná škola Hirošima
DD.12.1904-25.11.1905 Vojenská akadémia
12.12.1911-27.11.1914 Armádne vojnové kolégium
DD.09.1900-DD.07.1903 Hiroshima Army Cadet School
DD.12.1904-25.11.1905 Military Academy
12.12.1911-27.11.1914 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.06.1906 podporučík
21.12.1908 poručík
10.04.1916 kapitán
01.10.1921 major
07.08.1925 podplukovník
01.08.1929 plukovník
01.08.1934 generálmajor
01.11.1937 generálporučík
22.09.1944 generál
26.06.1906 Second Lieutenant
21.12.1908 Lieutenant
10.04.1916 Captain
01.10.1921 Major
07.08.1925 Lieutenant Colonel
01.08.1929 Colonel
01.08.1934 Major General
01.11.1937 Lieutenant General
22.09.1944 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.06.1906-07.01.1909 1. peší pluk
07.01.1909-23.12.1911 Adjutant ? praporu 1. peší pluk
23.12.1911-08.02.1916 1. peší pluk
08.02.1916-10.04.1916 Kancelária vojenskej služby Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku
10.04.1916-DD.01.1917 1. peší pluk
DD.01.1917-DD.03.1918 Representant v Rusku
DD.03.1918-01.06.1918 Generálny inšpektoriát vojenského výcviku
01.06.1918-24.01.1919 Personálna kancelária Generálny inšpektoriát vojenského výcviku
24.01.1919-16.05.1921 pridelený k Generálnemu štábu (cesta po Europe)
16.05.1921-02.06.1922 vojenský atašé v Polsku
02.06.1922-02.05.1923 22. peší pluk
02.05.1923-25.10.1924 velitel ? praporu 22. peší pluk
25.10.1924-14.11.1924 pridelený k armádnemu vojnovému kolégiu
14.11.1924-02.12.1925 22. peší pluk
02.12.1925-26.07.1927 náčelník 2. sekcie 2. kancelárie Generálnemu štábu
26.07.1927-01.08.1929 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
11.11.1927-15.04.1931 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
27.01.1928-01.08.1929 výskumný team Armádna škola pechoty
12.12.1928-01.08.1929 Adjutant Gen. Uehara Yusaku
01.08.1929-01.08.1931 náćelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
14.09.1929-01.08.1931 výskumný team Armádna spojovacia škola
14.09.1929-01.08.1931 výskumný team Armádna vodičská škola
01.08.1931-08.08.1932 velitel 22. pešieho pluku
08.08.1932-DD.MM.RRRR náčelník 1. kancelárie Generálny inšpektoriát vojenského výcviku
08.08.1932-DD.MM.RRRR výskumný team Armádna spojovacia škola
05.03.1934-02.12.1935 vojenský atašé v Polsku a Rumunsku
02.12.1935-15.07.1938 náčelník Kancelárie ekonomickej mobilizácie, Ministerstvo armády
15.07.1938-10.12.1938 náčelník ? kancelárie Generálny inšpektoriát vojenského výcviku
10.12.1938-14.10.1939 Vice Minister armády
29.12.1938-31.01.1939 poverený náčelník Kancelárie vojenskej služby, Ministertva armády
26.10.1939-29.09.1940 velitel 3. divízie
29.09.1940-20.01.1941 velitel Mongolskej posádkovej armády
20.01.1941-10.04.1941 pridelený k Generálnemu štábu
10.04.1941-10.09.1941 velitel Armádneho vojnového kolégia
10.09.1941-02.12.1941 pridelený k Generálnemu štábu
02.12.1941-DD.MM.RRRR Reserva
28.09.1942-22.09.1944 velitel Borneo obrannej armády
22.09.1944-26.12.1944 velitel 37. armády
26.12.1944-01.05.1945 pridelený k Generálnemu štábu
01.05.1945-DD.MM.RRRR Demobilizovaný
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov
DD.02.1951-DD.MM.RRRR súdený a prepustený
26.06.1906-07.01.1909 1st Infantry Regiment
07.01.1909-23.12.1911 Battalion Adjutant 1st Infantry Regiment
23.12.1911-08.02.1916 1st Infantry Regiment
08.02.1916-10.04.1916 Military Service Bureau Inspectorate General of Military Training
10.04.1916-DD.01.1917 1st Infantry Regiment
DD.01.1917-DD.03.1918 Representative to Rusia
DD.03.1918-01.06.1918 Inspectorate General of Military Training
01.06.1918-24.01.1919 Personnel Bureau Inspectorate General of Military Training
24.01.1919-16.05.1921 Attached to General Staff (European Tour)
16.05.1921-02.06.1922 Military Attache to Poland
02.06.1922-02.05.1923 22nd Infantry Regiment
02.05.1923-25.10.1924 Battalion Commander 22nd Infantry Regiment
25.10.1924-14.11.1924 Army War College
14.11.1924-02.12.1925 22nd Infantry Regiment
02.12.1925-26.07.1927 Chief of 4th Section 2nd Bureau General Staff
26.07.1927-01.08.1929 Head of 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
11.11.1927-15.04.1931 Military Science Instructor, Army War College
27.01.1928-01.08.1929 Research Team Army Infantry School
12.12.1928-01.08.1929 Adjutant Gen. Uehara Yusaku
01.08.1929-01.08.1931 Head of 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
14.09.1929-01.08.1931 Research Team Army Communication School
14.09.1929-01.08.1931 Research Team Army Driving School
01.08.1931-08.08.1932 22nd Infantry Regiment Commander
08.08.1932-DD.MM.RRRR Chief of 1st Bureau Inspectorate General of Military Training
08.08.1932-DD.MM.RRRR Research Team Army Communication School
05.03.1934-02.12.1935 Military attache to Poland and Rumania
02.12.1935-15.07.1938 Head of Economic Mobilization Bureau, Army Ministry
15.07.1938-10.12.1938 Chief of ? Bureau Inspectorate General of Military Training
10.12.1938-14.10.1939 Vice Minister of Army
29.12.1938-31.01.1939 Acting Head of Military Service Bureau, Army Ministry
26.10.1939-29.09.1940 3rd Division Commander
29.09.1940-20.01.1941 Mongolia Garrison Army Commander
20.01.1941-10.04.1941 Attached to General Staff
10.04.1941-10.09.1941 Commander Army War College
10.09.1941-02.12.1941 Attached to General Staff
02.12.1941-DD.MM.RRRR Reserve
28.09.1942-22.09.1944 Borneo Defense Army Commander
22.09.1944-26.12.1944 37th Army Commander
26.12.1944-01.05.1945 Attached to General Staff
01.05.1945-DD.MM.RRRR Demobilised
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Arrested for War Crimes Suspection
DD.02.1951-DD.MM.RRRR Trialed and Released
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/山脇正隆
https://ja.wikipedia.org/wiki/山脇正隆
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Jamawaki-Masataka-t186197#543337 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more