Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Tiyas, Letecká základna T4 [RRRR- ]

T4 Air Base /

     
Název:
Name:
Letecká základna T4
Originální název:
Original Name:
?
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tiyas Air Base
Obec:
Municipality:
Tiyas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
34°31'21.00"N 37°37'47.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://wikimapia.org/23194225/Tiyas-Airbase-T4
www.bellingcat.com
fortruss.blogspot.sk
en.wikipedia.org
https://ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tiyas-Letecka-zakladna-T4-RRRR-t186549#543772Version : 0
MOD
Základňa T-4 is considered najstaršiu leteckú základňu on the territory of Syria and has big strategic importance, nakoľko sa nachádza in the near hlavnej komunikácii to Plamýre and in susedstve veľkých gas fields, zásubujúcich dôležité power plant. Slangovo sa call Tifor (from the English Tee Four).

In the 30. rokoch 20. day a bola on mieste dnešnej base built čerpacia stanica pipeline Hadít ( ) - Tripoli ( ) with poradovým your 4 (odtiaľ T4). During the 6-dňovej the army bola stanica Israeli letetcvom destroyed.

Sýrske arab air forces of mali on the basic spočiatku leteckú brigade vyzbrojenú lietadlamni Su-7B. From leta 1973 the bola dislokovaná group of the REB consisting of trojicou lietadiel An-12. Roughly from rovnakého dátumu zo zákaldne pôsobila aj group of fighter bombardérov Su-20.

In the 70's. and 80. rokoch 20. day základňu sporadically used air Force military navy ... the USSR, najmä ako základňu námorných hliadkových lietadiel pre hliadkovanie vo východnej part of the Stredozemného mora.


During the Občianskej the war in Syria is základňa intenzívne used to support vládnych pozemných forces.

In novembri 2015 started základňu využívať Vojenko-kozmické forces of the Russian federácie that on her umiestnili 5 vrtuľníkov Mi-24, zabezpečujúcich priam bojovú support vládnym forces.Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Tiyas
www.nbcnews.com
https://ru.wikipedia.org
.
URL : https://www.valka.cz/Tiyas-Letecka-zakladna-T4-RRRR-t186549#543830Version : 0
MOD
Základňa sa has become terčom raid Izraeslkého air force in the night from 08.04. on 09.04.2018 (about 03:30 miestneho time). Systémom protivzdušnej defence sa reportedly managed from 8 prilietajúcich rakiet minimum 3 (other sources udávajú to 5) missiles zostreliť. During the attack killed 11 beds, of which a minimum of 2 persons boli members Iránskych of the armed forces.

Source: riafan.ru
twitter.com


tweet #983298940308283393
.
URL : https://www.valka.cz/Tiyas-Letecka-zakladna-T4-RRRR-t186549#597168Version : 0
MOD