Prehľad aktívnych generálov Slovenskej republiky v jednotlivých rokoch

Prehľad generálov Slovenskej republiky month contains abecedný zoznam všetkých generálov promoted to that military rank, well is challenging získať from him a complete picture of ones number of generálov slúžil about the army of stick in each rokoch. For this účelom bol produced nasledujúci prehľad. Built in such a way tabuľka displays generálov in a good earner service in the Army and neskôr the Armed forces of the Slovak republic since 1993. Individual generálske hodnostné degree are odlíšené in štyroch stĺpcoch:

obdobie years
1. the degree of
(*)
2. the degree of
(**)
3. the degree of
(***)
4. the degree of
(****)
from 1.1.1993
to 31.8.2002

major general
lieutenant general
lieutenant general
armádny general
from 1.9.2002
brigádny general
major general
lieutenant general
general
.
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-aktivnych-generalov-Slovenskej-republiky-v-jednotlivych-rokoch-t187620#545628 Version : 0
The following is the prehľad. V každom year's general allocation to hodnostných troops (under the number of hviezdičiek). In every hodnostnej group (in stĺpci) are individual general zoradení under his priezvisk, vzostupne under the alphabet. In the year povýšenia to generálskej the rank of sa in priezviskom uvádza aj date of povýšenia.

year
1. the degree of
(*)
2. the degree of
(**)
3. the degree of
(***)
4. the degree of
(****)
promotion pred rokom 1993
(before vznikom SR)
Egg (1985)
Ešmír (1992)
Gombík (1992)
Hergovič (1986)
Honzek (1990)
Mountain (1990)
Humaj (1992)
Jurica (1985)
Kubizniak (1987)
Naďovič (1982)
Nahálka (1988)
Pančík (1991)
Sabol (1984)
Vanya (1983)
Slug (1990)
Tuchyňa (1990)
-
-
1993
Ďurove (1.5.)
Egg
Ešmír
Gombík
Honzek
Mountain
Jurica
Kubizniak
Naďovič
Nahálka
Pančík
Sabol
Vanya
Hergovič (1.5.)
Humaj (1.5.)
Slug
-
-
1994
Bilčík (25.8.)
Ďurove
Egg
Ešmír
Gombík
Honzek
Mountain
Jurica
Kubizniak
Naďovič
Nahálka
Pančík
Vanya
Vestenický (25.8.)
Zidek (25.8.)
Hergovič
Humaj
Sabol (25.8.)
Slug
Tuchyňa (1.9.)
-
1995
Bilčík
Ďurove
Egg
Ešmír
Gombík
Honzek
Mountain
Jurica
Kubizniak
Naďovič
Pančík
Vanya
Vestenický
Zidek
Hergovič
Humaj
Sabol
Slug
Tuchyňa
-
1996
Bilčík
Ďurove
Egg
Ešmír
Gombík
Honzek
Mountain
Jurica
Kubizniak
Naďovič
Pančík
Vanya
Vestenický
Zidek
Hergovič
Humaj
Tuchyňa
-
1997
Bilčík
Blanárik (30.5.)
Cerovský (30.5.)
Čmilanský (5.5.)
Ďurove
Ešmír
Gál (30.5.)
Gombík
Honzek
Mountain
Jurica
Kubizniak
Naďovič
Pančík
Pivarči (30.5.)
Podhoráni (30.5.)
Stráňava (30.5.)
Vanya
Vestenický
Vida (30.5.)
Zidek
Hergovič
Humaj
Tuchyňa
-
1998
Blanárik
Butko (20.8.)
Čmilanský
Ďurove
Gál
Mountain
Hozman (20.8.)
Jurica
Kováčik (30.12.)
Kubizniak
Mikluš (20.8.)
Necas (20.8.)
Pančík
Pivarči
Podhoráni
Samaš (20.8.)
Siro (20.8.)
Stráňava
Vestenický
Vida
Žadžora (30.12.)
Zidek
Bilčík (20.8.)
Cerovský (30.12.)
Ešmír (20.8.)
Gombík (20.8.)
Hergovič
Honzek (18.9.)
Humaj
Vanya (20.8.)
Tuchyňa
-
1999
Blanárik
Blizman (1.9.)
Bučka (1.9.)
Butko
Čmilanský
Čombor (1.9.)
Ďurove
Gál
Mountain
Hozman
Jurica
Kubizniak
Mikluš
Necas
Pančík
Pivarči
Podhoráni
Samaš
Siro
Stráňava
Vestenický
Vida
Žadžora
Zidek
Bilčík
Cerovský
Ešmír
Gombík
Hergovič
Honzek
Humaj
-
-
2000
Blanárik
Blizman
Bučka
Bulik (1.9.)
Butko
Čmilanský
Čombor
Danube (1.9.)
Ďurove
Gál
Mountain
Hozman
Humený (1.9.)
Jurica
Kubizniak
Mikluš
Necas
Novotňák (1.9.)
Pančík
Pivarči
Podhora (1.9.)
Podhoráni
Samaš
Stráňava
Vestenický
Vida
Žadžora
Zidek
Bilčík
Cerovský
Gombík
Hergovič
-
-
2001
Blizman
Bučka
Bulik
Butko
Čmilanský
Čombor
Danube
Ďurove
Gál
Mountain
Hozman
Humený
Jurica
Kubizniak
Mikluš
Necas
Novotňák
Pančík
Pivarči
Podhora
Podhoráni
Samaš
Stráňava
Vestenický
Vida
Žadžora
Zidek
Bilčík
Cerovský
Hergovič
-
-
2002
Ďurove
Kačmár (5.12.)
Maxim (5.12.)
Púčik (5.12.)
Vestenický
Blizman
Bučka
Bulik
Butko
Čmilanský
Čombor
Danube
Mountain
Hozman
Humený
Kubizniak
Mikluš
Necas
Novotňák
Pančík
Pivarči
Podhora
Podhoráni
Samaš
Žadžora
Zidek
Bilčík
Cerovský
Hergovič
-
2003
Gajdoš (28.8.)
Háberl (28.8.)
Kačmár
Smith (28.8.)
Krakow (28.8.)
Kuća (28.8.)
Maxim
Púčik
Regula (28.8.)
Vývlek (28.8.)
Blizman
Bulik
Butko
Čombor
Danube
Humený
Kubizniak
Mikluš
Necas
Novotňák
Pivarči
Podhora
Podhoráni
Samaš
Žadžora
Zidek
Bilčík
Hergovič
Cerovský (28.8.)
2004
Babiak (26.8.)
Bartko (26.8.)
Gajdoš
Háberl
Kačmár
Smith
Krakow
Kuća
Macko (30.6.)
Maxim
Púčik
Regula
Vývlek
Blizman
Bulik
Butko
Čombor
Danube
Mikluš
Necas
Novotňák
Pivarči
Samaš
Žadžora
Zidek
Bilčík
Hergovič
Cerovský
2005
Babiak
Baránek (8.5.)
Háberl
Kocian (8.5.)
Smith
Kuća
Leitner (8.5.)
Macko
Petrenec (8.5.)
Púčik
Regula
Vývlek
Blanárik
Butko
Danube
Gajdoš (8.5.)
Kačmár (8.5.)
Maxim (8.5.)
Novotňák
Samaš
Bilčík
Bulik (8.5.)
Cerovský
2006
Babiak
Baránek
Háberl
Kocian
Smith
Kuća
Leitner
Macko
Petrenec
Púčik
Regula
Vývlek
Blanárik
Butko
Danube
Gajdoš
Kačmár
Maxim
Samaš
Bilčík
Bulik
-
2007
Babiak
Háberl
Kocian
Kuća
Leitner
Macko
Maslík (1.1.)
Mečár (1.1.)
Muríň (1.1.)
Petrenec
Regula
Salaganič (1.1.)
Vojtek (1.1.)
Baránek (1.1.)
Butko
Danube
Kačmár
Smith (1.1.)
Maxim
Púčik (1.1.)
Samaš
Vývlek (1.1.)
Gajdoš (1.1.)
Bulik (1.1.)
2008
Cause (2.9.)
Čelko (23.1.)
Hirka (2.9.)
Kelemen (2.9.)
Kocian
Krištofovič (2.9.)
Macko
Maslík
Novosad (23.1.)
Petrenec
Freedom (2.9.)
Rufus (23.1.)
Babiak (23.1.)
Baránek
Butko
Danube
Smith
Kuća (2.9.)
Maxim
Salaganič (2.9.)
Samaš
Vojtek (2.9.)
Vývlek
Gajdoš
Bulik
2009
Cause
Čelko
Hirka
Kelemen
Kocian
Krištofovič
Macko
Maslík
Novosad
Petrenec
Freedom
Rufus
Babiak
Baránek
Butko
Danube
Smith
Kuća
Maxim
Salaganič
Samaš
Vojtek
Vývlek
Gajdoš
Bulik
2010
Čelko
Hirka
Joch (25.1.)
Kelemen
Kocian
Krištofovič
Macko
Maslík
Novosad
Petrenec
Freedom
Rufus
Cause (25.1.)
Babiak
Baránek
Smith
Kuća
Maxim
Salaganič
Vojtek
Vývlek
Gajdoš
Bulik
2011
Čelko
Hirka
Joch
Kelemen
Krištofovič
Maslík
Novosad
Humble (4.5.)
Freedom
Rufus
Cause
Babiak
Baránek
Kocian (4.5.)
Macko (15.4.)
Maxim
Salaganič
Vojtek
Gajdoš
Vývlek (4.5.)
Bulik
2012
Ďurkech (7.5.)
Hirka
Joch
Krištofovič
Maslík
Novosad
Humble
Freedom
Babiak
Baránek
Kocian
Macko
Maxim
Salaganič
Cause (7.5.)
Gajdoš
Vojtek (7.5.)
Vývlek
-
2013
Balciar (30.1.)
Ďurkech
Hirka
Joch
Hull (30.1.)
Krištofovič
Maslík
Novosad
Humble
Freedom
Rufus
Babiak
Baránek
Kocian
Macko
Maxim
Salaganič
Cause
Gajdoš
Vojtek
-
2014
Balciar
Ďurkech
Hirka
Joch
Hull
Krištofovič
Novosad
Humble
Freedom
Rufus
Zmeko (6.5.)
Babiak
Kocian
Macko
Salaganič
Cause
Gajdoš
Maxim (6.5.)
Vojtek
-
2015
Balciar
Ďurkech
Gacko (26.11.)
Hirka
Joch
Hull
Krištofovič
Kuban (26.11.)
Novosad
Humble
Stoklasa (26.11.)
Freedom
Rufus
Zmeko
Babiak
Kocian
Macko
Salaganič
Cause
Gajdoš
Maxim (26.11.)
2016
Ďurkech
Gacko
Hirka
Krištofovič
Kuban
Lorinc (8.9.)
Smell (19.4.)
Humble
Stoklasa
Freedom
šimko introduced (19.4.)
Rufus
Zmeko
Babiak
Balciar (19.4.)
Joch (8.9.)
Kocian
Hull (19.4.)
Novosad (19.4.)
Salaganič
Gajdoš
Macko (8.9.)
Maxim
2017
Ďurkech
Gacko
Hirka
Krištofovič
Kuban
Lorinc
Smell
Humble
Stoklasa
Freedom
šimko introduced
Rufus
Zmeko
Babiak
Balciar
Joch
Kocian
Hull
Novosad
Salaganič
Macko
Maxim
.
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-aktivnych-generalov-Slovenskej-republiky-v-jednotlivych-rokoch-t187620#545629 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more