Main Menu
User Menu

Military history website

Review forum

T-138 VN - dray
T-138 VNV - dray
T-138 NTt 4x4 - tractor semi-trailers
T-138 NTt 6x6 - tractor semi-trailers (used by the east German army)

T-138 KTN - container carrier

T-138 S1 - one-sided tipper
T-138 S3 - three-sided tipper

ASC-32 - fire automobile

T-138PPT / T-138CL - tanker truck / tanker truck - filler aircraft (the chassis of the T-138PP4V)

D-031a - automotive backhoe (chassis T-138 PP6V)
D-032a - automotive backhoe (chassis T-138 PP6V)

AV 8 - wrecking car (chassis T-138 PP8V)
PZV - mobile ground drill (chassis T-138 P1V)

T-138 PMS - transporter pontoon (chassis T-138 PP16V)
T-138 Road - vozovkový fitter to PMS

PKP 25/20 - the fitter of rolling fields.
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t18797#69967Version : 0
MOD
Vozidlá TATRA 138 don't mind me though equipped nasledujúcimi typmi motorboat :


Motor TATRA 928-12 : vehicle engine with obmedzovacou reguláciou,
Power : 180 to pri 2000 rpm. /min.


Motor TATRA 928-15 : vehicle engine with výkonnostnou reguláciou,
Power : 180 to pri 2000 rpm. /min.


Motor TATRA 928-16 : chassis engine military určenia with výkonnostnou reguláciou,
Power : 180 to pri 2000 rpm. /min.


The engine TATRA 928-17 : the chassis, the engine more fuel, military určenia with obmedzovacou reguláciou,
Power : 180 to pri 2000 rpm. /min.


Motor TATRA 928-19 : the chassis, the engine, with obmedzovacou reguláciou, zvláštna adjustment,
The performance of the 192 to the pri 2000 rpm. / min.Source : Catalogue vozidiel and podvozkov - PPE-disposal of TATRA, n. c. Koprivnice.
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t18797#390974Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podvozky automobilov TATRA 138

Nákladný automobil Tatra 138 je konštrukčne riešený ako základný typ, od ktorého sú odvodené jednotlivé ďalšie typy podvozkov ( strojových spodkov ). Na tieto podvozky sa montujú rôzne nadstavby:


- P3 - podvozok pre autožeriav,
- P11 - podvozok pre miešač betónu,
- P12 - podvozok pre distribútor živice,
- P18 - podvozok pre cisternu na práškové hnojivá,
- PP2 - pre cisternu voľne loženého cementu,
- PP5 - podvozok pre požiarny automobil,
- PP6 - podvozok pre autorýpadlo D-031a,
- PP7 - podovozok pre cisternu na cement,
- PP23 - podvozok pre rôzne využitie,
- PP30 - podvozok pre rôzne využitie (pre Švajčiarsko),
- P1V - podvozok pre zemný vrták PZV,
- PP4V - podovozok pre cisternu na tekuté palivá,
- PP6V - podvozok pre autorýpadlo D-031a,
- PP8V - podvozok pre autožeriav,
- PP16V - podvozok pre prepravník PMS,
- PR S1, PR S3 - podvozok pre rôzne využitie,
- PPR 14 - podvozok pre rôzne využitie,
- PPR 15 VN - podvozok pre špeciálne vozidlo,
- PPR 20 - podvozok pre vaňový domiešavač betónu,
- PRH 20 - podvozok pre rôzne využitie.


P1V nemá namontovaný vývod pre pohon navijaku ani neutrál s elektropneumatickým radením a priečniky pre upevnenie rámu. Má motor T 928-10 zmenu v uložení kúrenia 12 BON 3, ktoré je uložené v držiaku náhradného kolesa za kabínou vodiča.

Na tento podvozok sa montuje nadstavba zemného vrtáku PZV.

PP4V nemá namontovaný vývod pre pohon navijaku a priečniky pre upevnenie rámu. Na prednej časti prevodovky má namontovaný vývod pre pomocný pohon od prevodovky, ktorý je možné zaradiť po zaradení neutrálu. Podvozok má dve náhradné kolesá a kúrenie, 6CON3, uložené pod kabínou vodiča.
Je vybavený motorom T 928-16.
Na tento podvozok sa montuje nadstavba cisterny.

PP6V nemá namontovaný vývod pre pohon navijaku, ani neutrál elektropneumatickým radením neutrálu v prídavnej prevodovke. Má však nemontovaný prídavný pohon z prevodovky so zubovým čerpadlom ZC-3-80. Má motor T 928-10 a kúrenie 6CON3 uložené pod kabínou. Má dva priečniky pre upevnenie rámu.

Na tento podvozok s montujú autorýpadlá D-031a.


PP8V má namontovaný vývod pre pohon navijaku s elektropneumatickým radením neutrálu a pomocný pohon od prevodovky, ktorý je ovládaný elektropneumaticky. Má motor T 928-10, kúrenie 6CON3 je uložené pod kabínou. Má dva priečniky pre upevnenie rámu.

Na tento podvozok s montujú vyslobodzovacie automobily AV-8.Zdroj : Aut-24-1 Nákladný terénny automobil TATRA 138 VN. Popis, prevádzka - predpis ČSĽA, Praha 1965

Katalóg vozidiel a podvozkov - OOP-odbyt TATRA, n.p. Kopřivnice
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t18797#390976Version : 0