Main Menu
User Menu

Military history website

11. stíhací letecký pluk [1954-1992]

11th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
11. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
11. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
11. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
11. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 5. stíhací letecká divize
01.10.1958-01.09.1961 3. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 3. divize protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 3. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.12.1992 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-06.04.1958 Leško, Jozef (Major)
06.04.1958-01.08.1961 Filip, Stanislav (Kapitán)
01.08.1961-01.08.1966 Prelec, Michal (Major)
01.08.1966-30.10.1969 Macek, Josef (Podplukovník)
30.10.1969-04.12.1973 Rypl, František (Major)
04.12.1973-01.08.1978 Budínský, Jan (Major)
01.08.1978-16.03.1981 Pelčák, Oldřich (Podplukovník)
16.03.1981-08.10.1987 Vašek, Václav (Kapitán)
08.10.1987-31.12.1992 Valehrach, Oldřich (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1958 1. letka
01.11.1954-01.10.1958 2. letka
01.11.1954-01.10.1958 3. letka
01.11.1954-01.11.1956 4. letka
01.11.1954-31.12.1992 Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-12.06.1968 1. letka
01.10.1958-12.06.1968 2. letka
01.10.1958-12.06.1968 3. letka
01.10.1958-01.09.1963 5. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-01.05.1991 5. prapor radiotechnického zabezpečení
01.08.1967-01.11.1975 4. letka
12.06.1968-01.11.1975 1. letka
12.06.1968-01.11.1975 2. letka
12.06.1968-01.11.1975 3. letka
01.11.1975-01.05.1991 1. letka
01.11.1975-30.04.1991 2. letka
01.11.1975-01.10.1990 3. letka
01.10.1990-01.05.1991 2. stíhací letka
01.10.1990-01.05.1991 2. technická letka
01.10.1990-01.05.1991 3. stíhací letka
01.10.1990-01.05.1991 3. technická letka
01.05.1991-31.12.1992 1. stíhací letka
01.05.1991-31.12.1992 1. technická letka
01.05.1991-31.12.1992 2. stíhací letka
01.05.1991-31.12.1992 2. technická letka

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
05.05.1990-31.12.1992 Invazní stíhací letecký pluk
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-31.12.1992 VÚ 1610 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond č. 610 (11. stíhací letecký pluk),
Kronika 11. slp

11. stíhací letecký pluk [1954-1992] - Kopie dekretu prezidenta republiky o propůjčení čestného názvu Invazní 11. slp

Kopie dekretu prezidenta republiky o propůjčení čestného názvu "Invazní" 11. slp
11. stíhací letecký pluk [1954-1992] - (Vlastní sbírka)

(Vlastní sbírka)
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175317Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK "INVAZNÍ"
1.10.1951 - založen na základně Žatec
1953 - propůjčeno vyznamenání "Za vynikající práci"
1965 - propůjčen Řád Rudé hvězdy
1981 - propůjčena medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani II. stupně"
1990 - propůjčen čestný název "Invazní"
1.1.1993 - 11. slp zařazen do nově vzniklé Armády České republiky


Hlavní výzbroj pluku:
Jak-23 (1952-19RR?)
MiG-15 (1952-19??)
MiG-17PF (1956-19??)
MiG-19S (1958-1965)
MiG-19P (1958-1965)
MiG-21F (1963-19??)
MiG-21PF (1964-19??)
MiG-21PFM (1968-1991)
MiG-21MF (1991-1993)
MiG-23MF (1983-1989)
MiG-29 (1989-1993)


Velitelé pluku:
1. ??
2. škpt. Březina (1953-1954)
3. mjr. Leško (1954-1958)
4. kpt. Filip (1958-1961)
5. mjr. Prelec (1961-1967)
6. mjr. Macek (1967-1970)
7. mjr. František Rypl (1970-1973)
8. mjr. Jan Budínský (1973-1978)
9. pplk. Oldřich Pelčák (1978-1981)
10. kpt. Václav Vašek (1981-1988)
11. pplk. Oldřich Valehrach (1988-1993)


Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 11. slp:
4.8.1958 - MiG-19P, č. 0741, pilot kpt. Drahoslav Hoření, 3. přepadová letka
19.8.1960 - por. Jiří Kodet - MiG-15
9.1960 - kpt. J. Bureš - MiG-19
1960 - Otakar Drásek - MiG-15bis
12.12.1960 - kpt. Ladislav Záprt +1 - MiG-15UTI
5.3.1964 - kpt. Josef Poruba - MiG-19
30.11.1967 - por. Stopka - MiG-17PF, č. 0203
29.9.1972 - por. V. Martonka - MiG-21PF, č. 1305
10.1.1974 - plk. František Rypl - MiG-15bis, č. 3849
21.1.1983 - mjr. Jozef Kopka - MiG-21US, č. 0641
21.1.1983 - kpt. Jiří Kaláb - MiG-21US, č. 0641
21.4.1988 - pplk. Vladimír Daněk - MiG-21PFM, č. 4608
2.10.1988 - mjr. Jozef Polončík - MiG-21PFM, č. 4412
10.6.1992 - por. Michal Červeňák - MiG-21MF, č. 4315


Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 11. slp:
28.4.1959 - MiG-19P, č. 0812
8.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-19
5.1963 - MiG-15UTI
20.8.1968 - MiG-21F, č. 0409
25.11.1968 - MiG-21F, č. 0320
15.4.1971 - MiG-21F, č. 0616
4.5.1972 - MiG-15UTI, č. 2211
21.5.1974 - MiG-15, č. 3626
11.1.1975 - MiG-21PF, č. 1310,
15.8.1978 - MiG-21PFM, č. 4408
11.8.1981 - MiG-21PFM, č. 7907
28.5.1983 - MiG-21PFM, č. 7115
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#70871Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zjednodušené organizační schema
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175446Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Organizace letky leteckého stíhacího pluku
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175447Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Od r. 1957 byl zrušen "letkový" systém a došlo ke zkvalitnění organizace inženýrské letecké služby.
Do povědomí pamětníků vstoupil jako "KOLCHOZ". Tato organizace mimo drobných změn vydržela do 31.10.1975.
Zásadní změnou bylo "rozdělení" pilotů a techniků.


U ILS vznikla odddělení:
TECHNICKÉ, KONTROLNÍ A PROVOZNÍ.


Technické oddělení bylo složkou Inženýrské letecké služby od r. 1957 a bylo podřízeno přímo hlavnímu inženýrovi / zástupci velitele pro inženýrsko leteckou službu (ZV ILS)
Bývalo označováno jako "TOP" (Technická opravna pluku) a bylo pokračovatelem "POL-2" (Pojízdné opravny letounů "2" - plukovní) a v sestavě pluku bylo od r. 1957.


Kontolní oddělení bylo složkou Inženýrské letecké služby od r. 1957 a bylo podřízeno přímo hlavnímu inženýrovi / zástupci velitele pro inženýrsko leteckou službu (ZV ILS)


Provozní oddělení se dělilo na provozní skupiny (1. PO, 2. PO, 3. PO).
U 11. slp byla od r. 1967 4 provozní oddělení - stejně jako letek.
Tvořilo "partnerskou" jednotku letky téhož čísla.


Provozní rota ILS byla organickou součástí Inženýrské letecké služby a byli v ní vojáci základní služby, rozděleni do čet (čísla 1. až 3./4. pro jednotlivé provozní skupiny, č. 4./5. pro TO.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175450Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jako pozdní dokončení NORMALIZACE je označován "návrat" k letkovému systému, při němž se do podřízení velitelů letek (po zrušení provozního oddělení/provozních skupin) příslušníci inženýrské služby a to včetně vojáků základní služby.
Organizační změny sledovaly "vyšší zájmy":
Tento systém v letectvu nahradil od 1.11.1975 předchozí organizační strukturu leteckých útvarů, kdy působili piloti a inženýrsko letecká služba samostatně.
Hlavním důvodem zavedení tzv. letkového systému, který se nesetkával s velkým pochopením létajícího personálu, bylo operačně taktické hledisko. Tento nový systém umožňoval:
- zasazení letek jako organických jednotek v rámci mateřského pluku,
- samostatné operační zasazení letek na kterémkoliv letišti vybaveném silami a prostředky radiotechnického a letištně technického zabezpečení,
- začlenění kterékoliv letky do bojové sestavy jiného pluku.
Součástí tohoto systému byla i organizační struktura zabezpečujících útvarů, letištního praporu a praporu radiotechnického zabezpečení. Tyto útvary byly schopny již svými mírovými tabulkovými počty zabezpečit letecký provoz z tzv. letiště stálé dislokace, tak i dalšího, tzv. záložního letiště. Zaujetí záložního letiště "Předsunutými skupinami (silami a prostředky letištního praporu, praporu radiotechnického zabezpečení a pluku)" umožňovalo přijetí letového sledu na tomto letišti, jeho přípravu k opakovanému vzletu a všestranné zabezpečení záložního letiště do příchodu hlavních sil. Předsu-nutou skupinu leteckého pluku zpravidla tvořili síly a prostředky technického oddělení pluku (vyčleněné v 1. fázi zejména pro přijetí letového sledu), dále části sil a prostředků speciální technické skupiny, povětrnostního zabezpečení, padákové skupiny, skupiny objektivní kontroly a výškového vybavení, stálý řídící létání a jeho pomocník.
Zujímání záložního letiště předsunutými skupinami bylo zejména v 80. letech procvičováno pravidelně, několikrát do roka v rámci nácviků bojové pohotovosti a s přistáním letových sledů (zpravidla do hodnoty roje až letky) při taktických cvičeních a pro-věrkách bojové pohotovosti.
Důležitým prvkem hodnocení bojové pohotovosti pluku byly i prověrky pohotovostního systému (PoSy) PVOS. Tyto prověrky byly organizovány buď na národní úrovni ze stupně divize PVOS, velitelství PVOS nebo jako prověrky pohotovostního systému Varšavské smlouvy organizované z ÚVS PVO VS, které se nacházelo na území bývalé-ho SSSR. Pro značkování cílů (narušitelů vzdušného prostoru - označován ) byly v rámci prověrek plánovány lety cílů („ČAJKA“) buď od součinnostních leteckých útvarů PVOS (1. a 8. slp) nebo leteckých útvarů 10. LA nebo leteckých útvarů NDR, PLR a MLR. Nezřídka byly z důvodů utajení prověrek pohotovostního systému a prověření systému uvědomování (RTV) organizovány i lety skupin sovětských vojsk v ČSSR, PLR, NDR a MLR (to znamená lety od StřSkSV, SevSkSV, SkSVN a JižSkSV). PoSy na letišti Žatec tvořily dva letouny s osádkami v pohotovosti číslo 2 a 3 s časovou normou 4 minut ke vzletu od vydání rozkazu z VS pluku. Tato norma se zvyšovala o 2 minuty v případě působení proti cílům ve stratosféře pro obléknutí výškové výstroje („germošlemu“). Pro posílení PoSy byl udržován roj letounů v pohotovosti na signál "PŘÍLIV". Při vyhlášení tohoto signálu zaujali další 4 piloti a nezbytný technický personál pohotovost číslo 1 (pohotovost ke vzletu) v pracovní době do 25 minut a v mimopracovní době do 40 minut.
Významným prvkem ověřování bojové připravenosti vedle taktických cvičení a ostrých bojových střeleb byly tzv. Nácviky taktické součinnosti. Tyto nácviky byly vždy organizovány jako mezinárodní a to jako nácviky na "ZÁPADNÍM SMĚRU" (ČSSR a StřSkSV, NDR a SkSVN, PLR a SevSkSV) nebo "JIŽNÍM SMĚRU" (ČSSR a StřSkSV, PLR a SevSkSV, MLR a JižSkSV). Tyto nácviky byly dvoudenní a byly spo-jené s přeletem letek na zahraniční součinnostní letiště a s předáním stihačů na součin-nostní naváděcí stanoviště. Letky 11. slp tak pravidelně přistávaliy na letištích v PRESCHENU, HOLZDORFU, WROCLAVI, MINSK MAZOVIECKI i dalších le-tištích. Naopak na letišti ŽATEC byly přijímány letouny zahraničních součinnostních partnerů.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175453Version : 0
The "post" period can be described as a period of change.
The most "inside" the regiment was re-allocation of squadrons - originated fighter squadron and a technical squadron.

For the first public performance of the MiG-29 to the public occurred 8. September 1990, at XIX. aviation day with the Flowers in Prostejov.
Col. Vasek has prepared several elements of the higher techniques of piloting, in which the audience literally stops the breath. However, this was only the beginning of demonstrations of this type. The Pilot is still completely didn't know what the plane can do. (It was similar to when the first performance of the Mig 23MF on the 16. flight day with the Flowers in autumn 1987 in Karlovy Vary).
15. September 1990 was held in Kbely Army aviation day. Tens of thousands of spectators were captivated by the impressive view of the starting three-man swarm of aircraft, the MiG-29, led by col. Vasek (then inspector of the VL and PVOS), and to the figures of colonel. Häckel (ZVLP 11. slp) and colonel. Zsoldos (IBL 11.slp). Solo aerobatics colonel. Vasek was definitely the best number of the whole program.
The new command of the Air force and air defense was donated by the Charitable fund at the Royal air force of Great Britain MiG-21PF tr. no 1304, of which there 10.09.1990 "roved" col. Ing. Malignant Catarrhal Fever.
In return, came to Prague with an invitation for our flyer on the celebration of the 30. anniversary of the founding of the "tiger of the association" – the NATO Tiger Association (NTA) and the "International Air Tatoo 91" in the English Fairfordu in July 1991. Pilots along with airplanes opened up "the Iron curtain" and since the summer of 1991 they presented their art in the countries of Western Europe.
To Fairfordu at 20. and 21. July "flew down" the elite forces of the states of the north Atlantic alliance. The organizer of the IAT 91 was the "RAF Benevolent Fund" and, next to the celebration of the 30. anniversary of the founding of the NTA (TIGER MEET) is here celebrated also the victory of the allies in the Persian gulf (GULF CANADA).

The composition of the demonstration team ("team Display") of the type MiG-29 (individual):
Commander: col. Ing. Vasek Vaclav VL
Demonstration pilot: col. Ing. Vasek Vaclav VL
Demonstration pilot: major. Ing. Silent Peter 11. slp
In training: mjr. Ing The Head Of Joseph 11. slp
Team manager: mjr. Ing The Head Of Joseph 11. slp
The commander of the ILS team: mjr. Ing A Stamp, Joseph 11. slp

The composition of the type L-39 (individual):
Commander: colonel sheppard. Trojan Bohumil 11. slp
Demonstration pilot: colonel. Trojan Bohumil 11. slp
In training: colonel. Týc Peter 1. lšp
In training: first lieutenant. Ing. Kadlec Tomas 1. lšp
Team manager: mjr. Vacula Joseph 1. lšp
The commander of the ILS team: lieutenant. Mikloš Tibor 1. lšp

********************

the Main armament of the regiment:
C-2 (1951-1954)
C-11/Yak-11 (1953-1962)
S-101/(As-23) 1951-1953)
S-102/MiG-15 (In 1951-1952; 1953-1958)
S-103/MiG-15bis (1954-1963; 1970-1975)
S-104/MiG-17PF (1955-1960 ; between 1967 and 1970)
MiG-19S (1958-1966)
MiG-19P (1958-1961)
MiG-19PM (1959-1965)
MiG-21F (1963 to 1968; also at the "training squadron")
MiG-21PF (1964-19??)
MiG-21PFM (1968-1991)
L-29 (1968-YYYY)
L-29R(1969-1970) PoSy
L-39 (1991-1993) PoSy
MiG-21MF (1991-1993)
MiG-23MF (1983-1989)
MiG-29A (1989-1993)
Further practice version:
CS-102/UTI MiG-15 (1952-YYYY)
MiG-21 U/US/UM (1966-1993)
MiG-23U (1983-1989)
MiG-29UB (1989-1993)


airline crashes was also lost following the aircraft 11. slp:
01.12.1953 – S-102 v no 220441 ; HF-11
17.07.1954 – S-102 v no. 220418
21.3.1955 – CS-102 v no 142613
02.09.1958 – MiG-15bis v no 523826 ; 3826
02.09.1958 – MiG-19P v no 620813 ; 0813
28.04.1960 – MiG-15bisR v no 623931 ; 3931
29.07.1961 - MiG-15bis v no. 243522 ; 3522
14.08.1962 – MiG-19S, v. no. 850008 ; 0008
06.11.1962 – MiG-19S, v no 620870 ; 0870
03.05.1963 – MiG-15uti jet trainers, v. no. 142615 ; 2615
26.09.1964 – MiG-2F, v # 460111 ; 0111 (functionary 3. sPVOS)
20.08.1968 – MiG-21F, no 0409
25.11.1968 – MiG-21F, no 0320
15.04.1971 – MiG-21F, no 0616
04.05.1973– MiG-15uti jet trainers, no 2211
21.05.1974 – MiG-15bis, no 3626
11.01.1975 – MiG-21PF, no 1310,
15.08.1978 – MiG-21PFM, no. 4408
11.08.1981 – MiG-21PFM, no. 7907
28.05.1983 – MiG-21PFM, no. 7115.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175456Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.slp


MiG-21PF
Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#252141Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.slp


MiG-21MA


Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#262042Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.slp


MiG-21MF


Postupně bude doplňováno o další letouny dle záznamů v databázi Naše letadla
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#262064Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


Aero L-29


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
2853 ---- -


URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#344814Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny MiG-23, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


MiG-23MF (DD.05.1983-DD.05.1989)


3641,
3645,
3646,
3880,
3887,
3888,
3920,
3921,
3922,
3924,
7182,
7183,
7184


MiG-23U (DD.05.1983-DD.05.1989)
7827,
7905


Zdroj: Kronika 11. slp
a vlastní archiv "Žatec"
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#352543Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku:MiG-29A (27.06.1989-26.10.1993)
7501
7702
8003
8304
8605
8906
9207
9308
3709
3810
3911
4012
5113
5414
5515
5616
5817
5918


MiG-29UB (28.04.1989-26.10.1993)
4401
4402


Poznámka: Tučně jsou uvedeny letouny, které po rozdělení Československa, zůstaly AČR.


Zdroj: www.valka.cz
Vlastní archiv 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#355047Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


Mikojan Gurevič MiG-17PF (SP-8)


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
HF-10 ---- zařazen u 1.letky
HF-13 ---- zařazen u 1.letky
HF-18 ---- zařazen u 1.letky
HF-19 ---- zařazen u 1.letky
HF-20 ---- zařazen u 1.letky
1010 30.04.1959----
1015 DD.MM.1956
DD.MM.1967
z výroby
7. stíhací letecký pluk
DD.MM.1959
DD.MM.1970
-
Vojenské letecké muzeum Praha-Kbely
zařazen u 1.letky
zařazen u 4.letky
1101 -----
1107 -----
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#357603Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


Mikojan Gurevič MiG-17PF (SP-7)


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
0101 --19.12.1970Vojenské letecké muzeum Praha-Kbely -
0203 DD.MM.RRRR-30.11.1967zničen při katastrofězařazen u 4.letky
v troskách letounu zahynul por.Pavel Stopka
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#357612Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


S-104/MiG-17PF(DD.MM.1956-DD.MM.1960; DD.MM.1967-DD.09.1969)
(SP-7/RP-1):
0101,
0203,
0311,
0410,


(SP-8/RP-5):
HF-10,
HF-11,
HF-12,
HF-13,
HF-14,
HF-15,
HF-16,
HF-17,
HF-18,
HF-19,
HF-20,
HF-21;
1003,
1005,
1006,
1007,
1010,
1013,
1014,
1015,
1018,
1101,
1106,
1107


***
L-29(DD.MM.1968-DD.MM.RRRR)
29 0103,
99 3249,
99 3301,


L-29R (DD.MM.1968-DD.MM.RRRR)
Přehled letounů L-29R a L-29 ve stavu 4. provozní skupiny
4. letka


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha, Fond č. 0610
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#372942Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny C-2, které prošly službou u 11.leteckého stíhacího pluku a 11. stíhacího leteckého pluku


C-2 "Arado" 01.10.1951-DD.MM.1954


C-2B.527/HF-28
C-2B1.753/HF-27
C-2B1.601/HF-29
C-2B1.786/KF-48
C-2B1.807/KF-49Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374114Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


S-102/MiG-15 (DD.12.1951-DD.MM.1957)


a) Letouny, zařazené u 11.lsp do 31.03.1952
(a následně předané k 15.lsp NEBYLY opatřeny kódovým označením.
Kódy pro letouny 11.lsp byly "přiděleny" v souladu s předpisem "čj.0047684 MNO-VL z 4. září 1952-rozpoznávací znaky letadel - přidělení 15. leteckému sboru"a 22.10.1952 vydal velitel pluku TR č.57/52 (Rozdělení letounů do rojů a přidělení mechanikům) a v němž už byla uváděna ozn. značkou letounu. V té době se to týkalo S-101 a C-2.)225101,
225102,
225103,
225104,
225105,


b) další již s tr.značkou:
220416,
220418,
220421,
220437,
220441/HF-11,
220522,
220523,
220525/JH-03,
220437,
220447,
220574,
220582/HF-19,
231819,
231831,
231832,
231839,
231916/LE-59,


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofaZdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle Inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374115Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku:


CS-102/MiG-15 UTI (DD.MM.1953-DD.MM.1975)


07003/ u 11.lp v r. 1952!
14 2605 *09.09.1954 11.slp;
14 2607 *15.10.1954 11.slp;
14 2609 *13.10.1954 15.slp; +20.12.1960 (k)
14 2611 *15.10.1954 11.slp;
14 2613/HF-27
14 2615 *15.10.1954 "Žatec"; +03.05.1963 (h)
61 2731 *20.03.1957 15.slp; (od 1958 11.slp)
61 2773 *05.04.1956 ?; (1959-1962 2. prov. skupina)
72 2466 * 02.10.1957 ?;
72 2504 *24.10.1957 ?; +22.07.1965 (k)-(2. prov. skupina 1965),
72 2508 *23.10.1957 ?;(2. prov. skupina 1967/68)
72 2601/ (2801)? *20.12.1957 ?; (1. prov. skupina 1964)
72 2607/ (2807)? 04.02.1958 11.slp;
72 2609/ (2809)? *22.01.1958 ?;
72 2611/ (2811)? *22.01.1958 ?; (3. prov. skupina 1965),
82 2211 *24.09.1959 ?;+04.05.1973 (h)(4. prov. skupina 1973),
92 2514 *23.12.1959 ?;(4. prov. skupina 1968)
? 2618,


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofaZdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374116Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


S-103/MiG-15bis](DD.MM.1954-DD.MM.RRRR)


530729, (
530741,


14 3054/HF-10, *19.08.1954;+06.09.1955(k)
14 3056, *19.08.1954 15.slp NF-40;
14 3066, *13.12.1954 15.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
14 3073, *25.03.1955 15.slp/(1. prov. skupina 1962/63)
24 3522, *06.05.1955 15.slp/+29.07.1961 (h)
52 3613, * 04.02.1956 "Žatec";
523620/KF-33, *29.02.1956(1956 2.letka)
52 3621, *07.03.1956 ?;
52 3805, *09.09.1955 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
52 3822, *08.09.1955 11.slp;
52 3823, *08.09.1955 11.slp;
52 3825, *08.09.1955 11.slp;
52 3826, *08.09.1955 15.slp;
52 3832, *04.06.1956 ?;
613228/LE-51, *27.04.1956 11.slp; +23.04.1957 (k)
613232/LE-53, *27.04.1955 ?;
61 3626, *04.02.1956 15.slp; + 21.05.1974 (h)
61 3637, *29.02.1956 15.slp; +19.08.1960 (k)
61 3676, *26.03.1956 15.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
61 3677, *30.03.1956 11.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
61 3679, *09.04.1956 15.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
61 3682, *30.03.1956 11.slp
61 3688, *09.04.1956 11.slp
62 3802, *12.10.1956 "Žatec";(1. prov. skupina 1962/63)
62 3822/8822 19.11.1956 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
62 3849, *08.01.1957 20. slp; +10.01.1974 (k)
62 3913, *08.01.1957 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
62 3920, *08.01.1957 11.slp
62 3937, *11.01.1957 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
71 3043, *20.04.1957 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
71 3146, *18.07.1957 ?;


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofa


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
Dúbravčík, Jan: "Dvacítka" ; Svět křídel 2004
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374117Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


MiG-15bisR (DD.MM.RRRR-DD.MM.1960)
62 3931

Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374118Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


C-11/Jak-11 (DD.MM.1953-DD.MM.1962)
HF-28
KF-48
LE-68
GF-88
171720,C-105/Z-126: (DD.MM.RRRR-DD.MM.1957)
C-105.232/JH-08
L-60 : (DD.MM.1958-DD.MM.1960)
15 0807


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374120Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


MiG-19S](DD.01.1958-DD.MM.1966)


85 0002,
85 0006,
85 0008,
61 1006,
61 0869,
61 0870;
05 0219,
15 0309,
15 0401,
15 0412,
15 0413,
15 0414,
15 0415,
15 0416,
Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374131Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


MiG-19P (DD.01.1958-DD.MM.1961)


62 0737,
62 0740,
62 0741,
62 0742,
62 0743,
62 0744,
62 0745,
62 0746,
62 0805,
62 0812,
62 0813

Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374132Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


MiG-19PM (DD.MM.1959-DD.MM.1964)


65 0918,
65 0919,
65 0921,
65 0922,
65 0923,
65 1043,
65 1044,
65 1046,
65 1047,
65 1048,
65 1049,


(poslední nezjištěno ?)


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374134Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Piloti 11. slp, kteří zahynuli při leteckých katastrofách :

15.10.1952 – por.let. Jiří Čermák – S-10113 S-101 / KR-12
17.06.1954 – Josef Kulísek – S-102 /v.č. 231916 ; LE-59
05.04.1954 – por. Ivan Boukal – S-102 / v.č. 231831
06.09.1955 – npor. Oldřich Brabec – S-103 / v.č. 143054 ; HF-10
23.04.1957 – kpt. Karol Frič – MiG-15bis / v.č. 613228 ; LE-51
04.08.1958 – kpt. Drahoslav Hoření v – MiG-19P / v.č. 62 0741 ; t.č. 0741
09.07.1959 – kpt. Otto Drázský – MiG-15bis / v.č. 523823 ; t.č. 3832
19.08.1960 – por. Jiří Kodet – MiG-15bis / v.č.6133637 ; t.č. 3637
17.09.1960 – kpt. Jaroslav Bureš – MiG-19P / v.č. 620812 ; t.č. 0812
12.12.1960 – kpt. Ladislav Záprt – MiG-15UTI / v.č. 142609 ; t.č. 2609
12.12.1960 – por. Vladimír Vrána – MiG-15UTI / v.č. 142609; t.č. 2609
05.03.1964 – kpt. Josef Poruba – MiG-19PM / v.č. 651046 ; t.č. 1046
22.07.1965 – kpt. Tomáš Tomšík – MiG-15UTI / v.č. 722504 ; t.č. 2504
30.11.1967 – por. Pavol Stopka MiG-17PF, t.č. 0203
29.09.1972 – npor. Viliam Martonka – MiG-21PF, t.č. 1305
10.01.1974 – plk. Ing. František Rypl - MiG-15bis / v.č. 623849; [/url] t.č. MiG-15bis 3849
21.01.1983 – mjr. Jozef Kopka MiG-21US / v.č.06685141 ; t.č. 0641
21.01.1983 – kpt. Ing. Jiří Kaláb – MiG-21US / v.č. 06685141 ; t.č. 0641
21.04.1988 – pplk. Ing. Vladimír Daněk MiG-21PFM, t.č. 4608
02.11.1988 – mjr. Jozef Polončík – MiG-21PFM, t.č. 4412
10.06.1992 – por. Ing. Michal Červeňák – MiG-21MF, t.č. 4315


Čest jejich památce!Zdroje: Vojenský historický archiv
www.valka.cz
Kronika 11.slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374222Version : 0


Zahradník, L.: Půlstoletí MiGů. Budování československého a českého vojenského proudového letectva. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. ISBN: 80-7278-299-1


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/426437 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#426438Version : 0
MOD


Zahradník, L.: Půlstoletí MiGů. Budování československého a českého vojenského proudového letectva. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. ISBN: 80-7278-299-1


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/426441 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#426442Version : 0
MOD


Zahradník, L.: Půlstoletí MiGů. Budování československého a českého vojenského proudového letectva. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. ISBN: 80-7278-299-1


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/426443 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#426444Version : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432451 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#432452Version : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432456 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#432469Version : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432470 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#432471Version : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432576 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#432577Version : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432579 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#432580Version : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432585 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#432586Version : 0
MOD
Source: Aviation and aerospace, vol. 1992, no. 26
.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#512069Version : 0
MOD


MiG-21MF 4315


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/241675 .
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#599106Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chtěl bych se zeptat na prapor na obrázku. Bývá uváděn jako Bojový prapor 11. leteckého stíhacího pluku. Jeden kus mají v Regionálním muzeu v Žatci, dva jsou vidět na obrázku z Leteckého muzea Korea a jeden jsem viděl u soukromého sběratele. Takže nevíte někdo ze kdy pochází? V době socialismu byly vesměs všechny prapory (a to nejen vojenské) červené. Kdo ho kdy udělil, kolik jich bylo? A ten zlatý odznak stylizovaných křídel, nikde jsem ho ještě neviděl. Byl používán i jinde?
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#656101Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přeji dobrý den
a dovolím si "upřesnit" o co jde:
V ČSLA a jejím letectvu byly v souladu s bojovým řádem zavedeny od r. 1952 nikoliv "bojové prapory", ale Bojové zástavy.
O jejich propůjčování rozhodoval rozkazem president republiky. V současnosti jsou spolu s kmenovým listem uloženy v muzeu v Lešanech.
Ty byly skutečně z rudé (červené) barvy a zachovaly si po celou dobu existence "ráz.
Na lícní straně byl státní znak (hvězda s lvem / po r. 1960 "pavéza")
a nápis Za vlast - Za socialismus!
na rubu byl "otevřený" název útvaru (na př.11. stíhací letecký pluk). Na veřejnosti se "číslovka" zakrývala "listem".
To, co je v muzeu je Prapor vojenského letectva a při všech letových akcích na všech vojenských letištích se před jejich zahájením vztyčoval na stožár na "věži"
Občas se stalo že v důsledku povětrnostních vlivů "uletěl" a tak se na př. dostal do sbírek sběratelů...
Proto mulelo být ve skladech těchto praporů dostatek a byly shodné pro všechny letecké útvary ČSLA.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#656165Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Díky.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#656187Version : 0
MOD