Main Menu
User Menu

Military history website

4. stíhací letecký pluk [1954-1989]

4th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
4. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
4. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
4. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.07.1989
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 22. stíhací letecká divize
01.10.1958-01.09.1961 1. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1964 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1964-31.07.1989 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.07.1989 Pardubice, letiště /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.1957 Miklošík, Ján (Major)
DD.MM.1957-16.06.1961 Neuberg, Miloslav (Major)
16.06.1961-28.09.1962 Váňa, Ladislav (Major)
28.09.1962-DD.MM.1967 Hofman, Hynek (Major)
DD.MM.1967-DD.06.1970 Racko, Jozef (Major)
DD.06.1970-DD.11.1976 Šejnoha, Ladislav (Podplukovník)
DD.11.1976-DD.MM.1982 Olejník, Martin (Major)
DD.MM.1982-DD.MM.1986 Maló, Ján (Podplukovník)
DD.MM.1986-31.07.1989 Šplíchal, Miroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-31.07.1989 Velitelské stanoviště 4. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-01.09.1963 22. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-31.07.1989 22. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
29.08.1975-31.07.1989 Stíhací letecký pluk Slovenského národního povstání
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1960 Řád Rudé hvězdy
DD.MM.1980 Řád Rudého praporu
Poznámka:
Note:
01.11.1954-31.07.1989 VÚ 8021 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond 00000 (4. stíhací letecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#410996Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK "SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ"

1954 - přemístěn na základnu Pardubice

1960 - propůjčen Řád Rudé hvězdy

31.7.1989 - zrušen

Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15 (1954-1959)
MiG-19S (1958-1966)
MiG-19PM (19??-1966)
MiG-21F (1964-198?)
MiG-21MA (1969-1989)
MiG-21MF (1971-1989)

Velitelé pluku:
1. ???
2. mjr. Miklošík (1953-1957)
3. mjr. Miloslav Neuberg (1957-1962)
4. mjr. Váňa (1962-1963)
5. mjr. Hynek Hofman (1963-1968)
6. mjr. Josef Racko (1968-1970)
7. pplk. Ladislav Šejnoha (1970-19??)
8. kpt. Martin Olejník (19??-1983)
9. pplk. Ján Maló (1983-198?)
10. pplk. Miroslav Šplíchal (198?-1989)

Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 4. slp:
3.3.1961 - kpt. František Jankovský - K-60
3.3.1961 - kpt. Dosoudil - K-60 (ZV ILS)
20.9.1962 - kpt. J. Homola - MiG-19S
30.11.1966 - kpt. Jaroslav Toman - MiG-21F, č. 0508
25.3.1968 - mjr. Václav Hejda - MiG-21F, č. 0503
12.9.1972 - mjr. Oskar Zástěra - Mi-4
12.9.1972 - pplk. Božetěch Dolník - Mi-4
12.9.1972 - Slávek Kašpar - Mi-4
12.9.1972 - 10 pasažérů - Mi-4
27.4.1978 - por. Pavel Málek - MiG-21F - č. 0206
3.3.1982 - npor. Bohumil Novotný - MiG-21MF, č. 9715
27.6.1987 - npor. Petr Hajda - MiG-21F, č.0208


Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 4. slp:
11.1960 - MiG-19S
6.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-15UTI
9.1962 - MiG-19S
11.1963 - MiG-15UTI
23.8.1965 - MiG-21F, č. 0215
9.1965 - MiG-19S
4.3.1966 - MiG-19S, č. 0402
11.1966 - MiG-19PM
10.10.1967 - MiG-21F, č. 0510
27.5.1969 - MiG-21F, č. 0509
10.7.1969 - MiG-21F, č. 0219
25.9.1969 - MiG-21F, č. 0601
12.8.1970 - MiG-21MA, č. 1204
26.3.1973 - MiG-21MA, č. 1115
24.5.1977 - MiG-21F, č. 1105
2.4.1981 - MiG-21MA, č. 2702
15.4.1988 - MiG-21MA, č. 2613
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#70889Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Upřesnění :
Považuji potřebu poznamenat, že v našem poválečném letectvu již dříve existoval letecký pluk se shodným číslem a to: Letecký pluk 4 "Letce Vašátka" VÚ 4699/VÚ 7708 (LP 4). Tento útvar však byl v květnu 1950 přečíslován na Letecký pluk 6 (LP 6) a tento byl již v červnu 1950 zrušen.
Námi sledovaný útvar " 4. slp" s ním nemá souvislost!
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru ( do 30.6.1957) používal:
Velitelský roj - KA-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - NH-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - DB-30 a dále ( nejvýše - 49)
3. letka - SO-50 a dále ) nejvýše - 69)
4. letka - TP-70 a dále
Velitelé pluku:
1. mjr.let. Anton Lacika (1951-1954)
2. kpt. Ján Miklošík (1954-1957)
3. mjr. Miloslav Neuberg (1957-1961)
4. mjr. Ladislav Váňa (1961-1962)
5. mjr. Hynek Hofman (1962-1967)
6. mjr. Jozef Racko (1967-1970)
7. pplk. Ladislav Šejnoha (1970-1976)
8. mjr. Martin Olejník (1976-1982)
9. pplk. Ján Maló (1982-1986)
10. pplk. Šplíchal Miroslav (1986-do zrušení
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#130757Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1168
04.11.1954-12.08.1957 MiG-15 1593
29.12.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3868
03.01.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3641
06.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3611
06.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3647
06.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3638
05.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3687
10.05.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3250
10.05.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3239
11.05.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3227
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3259
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3251
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3252
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3253
12.10.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3786
12.10.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3785
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3840
14.12.1956-02.05.1963 MiG-15bis 3906
14.12.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3905
14.12.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3907
15.02.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3009
21.03.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3014
21.03.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3016
21.03.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3015
DD.MM.1957-20.02.1957 MiG-15 0445
27.01.1958-01.10.1961 MiG-19P 0731
19.02.1958-01.10.1961 MiG-19P 0735
19.02.1958-01.10.1961 MiG-19P 0738
24.02.1958-DD.MM.RRRR MiG-19S 0001
04.03.1958-01.10.1961 MiG-19P 0733
22.10.1958-DD.MM.RRRR MiG-19S 0010
DD.08.1959-20.09.1962 MiG-19PM 0942
30.10.1959-05.06.1962 MiG-19S 0102
01.11.1959-14.04.1960 MiG-19PM 0949
16.03.1960-28.11.1960 MiG-19PM 1003
25.05.1960-17.09.1965 MiG-19S 0206
24.06.1960-DD.MM.1971 MiG-19S 0209
13.12.1960-DD.MM.RRRR MiG-19PM 0945
23.02.1961-20.09.1962 MiG-19PM 1106
16.03.1961-DD.MM.1971 MiG-19S 0406
22.03.1961-04.02.1970 MiG-19S 0402
08.04.1961-24.10.1971 MiG-19S 0407
12.04.1961-23.09.1966 MiG-19S 0408
14.04.1961-27.12.1971 MiG-19S 0409
18.04.1961-04.03.1965 MiG-19S 0405
19.04.1961-14.09.1962 MiG-19S 0410
08.06.1961-07.10.1968 MiG-19S 0204
19.12.1962-21.01.1965 MiG-19PM 1040
22.07.1964-DD.MM.1971 MiG-19S 0514
03.05.1965-23.08.1965 MiG-21F-13 0215
06.05.1965-25.03.1968 MiG-21F-13 0218
14.05.1965-28.10.1970 MiG-21F-13 0216
31.05.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0217
09.06.1965-10.07.1969 MiG-21F-13 0219
09.06.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0220
10.06.1965-30.05.1972 MiG-19PM 1040
10.07.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0301
10.07.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0302
DD.MM.1965-20.04.1970 MiG-19PM 1043
DD.02.1966-DD.MM.1971 MiG-19PM 1004
11.07.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0504
27.08.1966-25.03.1968 MiG-21F-13 0503
27.08.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0505
27.08.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0506
08.09.1966-30.11.1966 MiG-21F-13 0508
08.09.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0507
22.10.1966-10.10.1967 MiG-21F-13 0510
22.10.1966-27.05.1969 MiG-21F-13 0509
31.10.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0514
11.11.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0513
14.04.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0607
14.04.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0611
02.05.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0610
07.05.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0614
22.08.1967-06.10.1970 MiG-21U 4820
13.11.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0712
13.11.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0713
30.11.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0711
31.01.1969-27.12.1971 MiG-19S 0312
17.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1206
17.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1208
17.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1209
17.07.1969-DD.MM.1979 MiG-21MA 1210
DD.07.1969-12.08.1970 MiG-21MA 1204
DD.07.1969-26.03.1973 MiG-21MA 1115
DD.07.1969-DD.12.1974 MiG-21MA 1207
DD.07.1969-DD.12.1974 MiG-21MA 1202
DD.07.1969-DD.12.1974 MiG-21MA 1205
DD.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1203
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1201
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1112
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1113
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1114
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2706
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2707
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2615
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2705
25.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2704
DD.07.1970-02.04.1981 MiG-21MA 2702
DD.07.1970-15.04.1989 MiG-21MA 2613
DD.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2703
DD.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2614
DD.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2701
30.07.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4308
30.07.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4312
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4401
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4313
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4311
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4402
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4310
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4309
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4314
DD.08.1971-22.03.1973 MiG-21MF 4306
DD.08.1971-22.03.1973 MiG-21MF 4307
DD.08.1971-22.03.1973 MiG-21MF 4315
16.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5209
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5304
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5303
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5214
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5305
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5302
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5213
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5210
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5211
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5212
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5215
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5301
16.06.1972-01.10.1972 MiG-21UM 0165
06.11.1972-23.10.1974 MiG-21UM 0268
06.11.1972-31.07.1989 MiG-21UM 0368
DD.04.1973-31.07.1989 MiG-21F-13 1114
DD.04.1973-31.07.1989 MiG-21F-13 1112
DD.04.1973-31.07.1989 MiG-21F-13 1111
31.08.1973-04.10.1974 MiG-21UM 5026
DD.04.1974-23.02.1989 MiG-21F-13 1107
01.09.1974-DD.MM.RRRR Mi-4 3114
25.09.1974-12.12.1984 MiG-21MF 9802
DD.09.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9712
DD.10.1974-DD.10.1985 MiG-21MF 9804
DD.10.1974-DD.10.1985 MiG-21MF 9803
DD.10.1974-DD.05.1989 MiG-21MF 9801
DD.10.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9711
DD.10.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9710
DD.11.1974-03.03.1982 MiG-21MF 9715
DD.11.1974-DD.01.1985 MiG-21MF 9714
DD.11.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9713
12.12.1974-DD.07.1984 MiG-21MF 9815
12.12.1974-27.05.1985 MiG-21MF 9814
DD.12.1974-DD.09.1986 MiG-21MF 9902
DD.12.1974-12.06.1989 MiG-21MA 1205
DD.MM.1974-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3046
05.04.1975-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3156
20.11.1975-08.01.1976 MiG-21MF 2410
20.11.1975-08.01.1976 MiG-21MF 2205
20.11.1975-08.01.1976 MiG-21MF 2500
DD.01.1976-DD.05.1985 MiG-21MF 4315
DD.01.1976-DD.10.1986 MiG-21MF 4401
DD.01.1976-DD.10.1986 MiG-21MF 4402
05.07.1977-26.01.1978 MiG-21UM 5026
DD.07.1984-DD.MM.1989 MiG-21MA 1203
DD.11.1984-04.06.1989 MiG-21MA 1208
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0707
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0411
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0410
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0316
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0314
DD.MM.1985-12.06.1989 MiG-21MA 1207
28.03.1986-24.05.1989 MiG-21MF 9814
DD.09.1986-15.06.1989 MiG-21MA 1206
DD.02.1987-15.06.1989 MiG-21MA 1210
DD.06.1987-DD.MM.1989 MiG-21MA 1209
DD.05.1988-31.07.1989 MiG-21F-13 0609
DD.05.1988-31.07.1989 MiG-21F-13 0606
DD.05.1988-31.07.1989 MiG-21F-13 0710
DD.MM.RRRR-30.06.1955 MiG-15 1311
DD.MM.RRRR-22.09.1962 MiG-15UTI 2070
DD.MM.RRRR-20.09.1963 MiG-19PM 1105
DD.MM.RRRR-08.11.1963 MiG-15UTI 2773
DD.MM.RRRR-27.10.1966 MiG-19PM 0946
DD.MM.RRRR-14.09.1967 MiG-19PM 0923
DD.MM.RRRR-25.09.1969 MiG-21F-13 0601
DD.MM.RRRR-12.09.1972 Mi-4 7116
DD.MM.RRRR-20.03.1976 MiG-21F-13 1006
DD.MM.RRRR-24.05.1977 MiG-21F-13 1105
DD.MM.RRRR-27.04.1978 MiG-21F-13 0206
DD.MM.RRRR-14.08.1985 MiG-21F-13 0602
DD.MM.RRRR-04.12.1985 MiG-21F-13 0603
DD.MM.RRRR-22.12.1987 MiG-21F-13 1005
DD.MM.RRRR-01.01.1988 MiG-21F-13 0418
DD.MM.RRRR-08.06.1989 MiG-21F-13 1009
DD.MM.RRRR-31.07.1989 MiG-21F-13 0516
DD.MM.RRRR-31.07.1989 MiG-21F-13 0407
DD.MM.RRRR-31.07.1989 MiG-21F-13 0520
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15UTI 2547
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0213
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-19PM 1113
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-19S 0009
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0904
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21U 0816
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#251651Version : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432598
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#432599Version : 0
MOD


MiG-21F 0218, stroj, ze kterého se po srážce 25.3.1968 katapultoval npor. Jaroslav Eichelman. /Foto via R. Palička/


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/210560
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#598795Version : 0
MOD


Fotografie datovaná 31. května 1975 zachycuje stroj na ploše letiště v Pardubicích, na akci při příležitosti Mezinárodního dne dětí.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598327
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#598803Version : 0
MOD