Main Menu
User Menu

Military history website

Šiška, Jiří F.: Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 1. díl, Vrtulníky armádního letectva 1979-1989

     
Název knihy:
Name of the book:
Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 1. díl, Vrtulníky armádního letectva 1979-1989
Autor:
Author:
Jiří F. Šiška
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Magnet Press Slovakia
Rok vydání:
Year of Publication:
2016
Počet stran :
Pages:
176
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89169-38-2
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Předmluva pilota afghánské války (5)
Úvodní slovo autora (5)
1. Nasazeni vrtulníků v rámci armádního letectva (6)
2. Struktura vrtulníkových jednotek VVS 40. armády (16)
2.1. Vrtulníkové pluky a samostatné vrtulníkové letky se stálou dislokací v průběhu celého sovětsko-afghánského konfliktu (16)
2.2. Letky vojenských poradců (20)
2.3. Seznam leteckých útvarů vystřídaných v Afghánistánu v rámci plánu Estafeta (20)
2.4. Vrtulníková letka - Vertoljotnaja eskadrilja (ve) (24)
2.5. Samostatná vrtulníková letka - Otdělnaja vertoljotnaja eskadrilja (ove) (25)
2.6. Volací znaky letišť v Afghánistánu, ze kterých působilo sovětské vojenské letectvo (25)
3. Protiletadlové zbraně mudžáhedínů a obávané americké Stingery (44)
4. Bitevní vrtulníky Mi-24 (51)
5. Víceúčelové vrtulníky Mi-8 (63)
6. Těžké víceúčelové vrtulníky Mi-6 a Mi-26 (74)
7. „Afghánská“ zdokonalení vrtulníků (79)
8. Piloti vyznamenaní Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu za bojovou činnost v Afghánistánu (81)
9. Sestřely sovětských vrtulníků, jejich bojová poškození a ztráty létajícího personálu (89)
Doplňky (139)
Vysvětlivky a zkratky (141)
Použitá literatura, prameny (144)
Barevná příloha (145)
Anotace:
Anotation:
Dielo je výsledkom dlhého a prácneho úsilia, s ktorým autor zhromažďoval osobné dokumentárne spomienky vojenských pilotov bojovo nasadených v rôznych obdobiach vojny v Afganistane v rokoch 1979 – 1989. Bojové operácie, najmä sovietskej 40. armády, sa neobišli bez strát. Čitateľ možno bude prekvapený, že za deväť rokov bojov to boli straty pomerne vysoké. Mnohí piloti statočne zahynuli… Výstižné je aj motto knihy: „Padlí piloti vrtuľníkov sa dostanú priamou cestou do raja, pretože v pekle už boli“.


Autor predkladá čitateľovi nielen štúdiu o nasadení vrtuľníkov v rámci sovietskeho armádneho letectva, ale napríklad aj štruktúru vrtuľníkových jednotiek vzdušných síl 40. armády, časti o bitevných vrtuľníkoch Mi-24 či viacúčelových vrtuľníkoch Mi-8, Mi-6 a Mi-26, predstavuje pilotov vyznamenaných za bojovú činnosť v Afganistane Zlatou hviezdou hrdinu ZSSR a prináša aj prehľad zostrelov a poškodení sovietskych vrtuľníkov či strát lietajúceho personálu. Okrem množstva autentických fotografií ponúka kniha farebné kresby vrtuľníkov a ďalší ilustračný materiál. Publikácia je prvou časťou pripravovanej trilógie, obsahuje 176 strán a súčasťou knihy je aj 3 stranový rozkladací plagát s detailnou, vyše 50 cm dlhou kresbou vrtulníka Mi-24P.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.armedconflicts.com/Siska-Jiri-F-Rude-hvezdy-nad-Afghanistanem-1-dil-Vrtulniky-armadniho-letectva-1979-1989-t197916#568152Version : 0
MOD