Main Menu
User Menu

Military history website

Boirault č.1

Boirault machine No.1

Boirault No 1

     
Název:
Name:
Boirault č.1
Originální název:
Original Name:
Boirault No 1
Kategorie:
Category:
tančík
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1915-DD.MM.1915 Société des Appareils Boirault SA, Courbevoie /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1915-DD.MM.1915
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1915
Osádka:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
~30000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
~8000 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
~3000 mm
Celková výška:
Overall Height:
~4000 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
žiadne
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Aster (zážihový motor)
Výkon:
Power:
58,8 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
1.6 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
žiadna
Vedlejší:
Secondary:
žiadna
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Experimentální obrněné vozidlo určené k překonávání překážek
Zdroje:
Sources:
Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, vydané v roku 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
URL : https://www.valka.cz/Boirault-c-1-t206421#585367Version : 0
MOD
24.8.1914 formulated by colonel Jean Baptiste Estienne víziu about terénnych vozidlách, which would be determined smerovanie modern vojenstva, ever explored predpovedal radikálnu change. Nehybnú zákopovú the army of mali zmeniť an armor vozidlá equipped zbraňami, ktoré boli capable of pohybovať sa in the field.
One of the first pokusov vyvinúť vehicle, which would allow the units ľahšie prekonávať drôtené obstacles bol proposal for the vehicle from the inžiniera Louisa Boiraulta. Came on the vehicle so šiestimi huge frame konštrukciami (4x3 m), ktoré sa obvodovo otáčali around kabíny crew and pohonnej units. Drive zabežpečoval zážihový the engine itself posúvanie rámov bolo secured hriadeľmi and reťazami. Came about mimoriadne fragile and inefficient a vehicle, which, however, proved to prekonávať 2 metre wide trenches, or vytvoriť 4 metre wide priechod through the barbed drôt. The vehicle wasn't pancierované and nenieslo žiadnu armament. Came talking about the first experimentálny model. Tests of the vehicle prebehli 10.4.1915 and 21.6.1915. Nedostatočné performances of the vehicle and the shortcomings of the konštrukcie priniesli vehicle derogatory názov "dinosaur". Development however continued and vznikol the second model Boirault No 2. Vehicle bolo praotcom neskorších machines.

*source:
Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, issued in 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Boirault_machine
www.landships.info.
Boirault č.1 -


Boirault č.1 -


Boirault č.1 -


URL : https://www.valka.cz/Boirault-c-1-t206421#585370Version : 0
MOD