Kašík, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Kašík Kašík
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Kašík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál in memoriam generail in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.03.1895 Branky /
17.03.1895 Branky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.04.1945 Mauthausen /
09.04.1945 Mauthausen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, III. prapor /lehkých tanků pěchotních/ pluku útočné vozby 2 Commander, 3rd Battalion /Light Infantry Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
účastník odboje
umučen
Member of the Ressistance
Tortured to death
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://legie100.com/krev-legionare/42244/
URL : https://www.valka.cz/Kasik-Jan-t206699#586007 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kašík Kašík
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Kašík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://legie100.com/krev-legionare/42244/
URL : https://www.valka.cz/Kasik-Jan-t206699#586008 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more