Main Menu
User Menu

Military history website

Pavlůsek, Alois: Československé stíhací letouny

Pavlůsek, Alois: Československé stíhací letouny

Diskuse
     
Název knihy:
Name of the book:
Československé stíhací letouny
Autor:
Author:
Alois Pavlůsek
Místo vydaní:
Published in:
Brno
Nakladatelství:
Publisher:
CPress, brněnská divize Albatros Media a.s.
Rok vydání:
Year of Publication:
2018
Počet stran :
Pages:
128 (rozměry: 20,2x24,8x1,8 cm, hmotnost: 0,57 kg)
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-264-1809-2
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Prolog


Dvacátá léta
Aero Ae-02 (prototyp 1920)
Aero Ae-04 (prototyp 1921)
Avia BH-3 (sériová výroba 1921)
Avia BH-4 (prototyp 1922)
Letov Š-3 (prototyp 1921)
Letov Š-4 (sériová výroba 1922)
Letov Š-7 / Š-7a (prototyp 1923)
Avia BH-6 (prototyp 1923)
Avia BH-7A /BH-7B (prototyp 1923)
Avia BH-8 (prototyp 1923)
Aero A-18 (sériová výroba 1923)
Aero A-20 (prototyp 1923)
Letov Š-12 (prototyp 1924)
Letov Š-13 (prototyp 1924)
Letov Š-14 (prototyp 1924)
Avia BH-17 (sériová výroba 1924)
Avia BH-18 (projekt 1924)
Avia BH-19 (prototyp 1924)
Avia BH-21 (sériová výroba 1925)
Avia BH-22N / BH-23 (prototyp 1926)
Avia BH-21J (prototyp 1926)
Avia BH-26 / Avia B-26 (sériová výroba 1926)
Avia BH-33 (sériová výroba 1927)
Avia BH-33E (sériová výroba 1929)
Avia BH-33N (prototyp 1929)
Avia BH-33L / Avia Ba-33 (sériová výroba 1929 )
Avia BH-33H / Avia B-133 (prototyp 1929)
Letov Š-20 (sériová výroba 1925)
Letov Š-22 (prototyp 1926)
Letov Š-20J (prototyp 1927)
Letov Š-31 (sériová výroba 1928)
Letov Š-131 (prototyp 1929)


Třicátá léta
Letov Š-231 (sériová výroba 1931)
Letov Š-331 (prototyp 1935)
Letov Š-431 (prototyp 1936)
Praga BH-44 / BH-144 (prototyp 1932)
Praga BH-244 (projekt 1931)
Praga BH-344 (projekt 1934)
Praga BH-48 (projekt 1933)
Praga E-45 (prototyp 1934)
Praga E-451 (projekt)
Avia B-34 (sériová výroba 1932)
Avia B-134 (projekt 1932)
Avia B-234 (prototyp 1932)
Avia B-334 (projekt 1933)
Avia B-434 (projekt 1933)
Avia B-534 (sériová výroba 1934)
Avia Bk-534 (sériová výroba 1933)
Avia B-634 (prototyp 1936)
Aero A-102 (projekt 1932)
Aero A-102D (projekt 1933)
Aero A-102 (prototyp 1934)
Letov Š-44B (projekt 1936)
Praga E-49 (projekt 1936)
Praga E-52 (projekt 1936)
Praga E-55 (projekt 1937)
Letov Š-51 (projekt 1937)
Aero A-107 (projekt 1937)
Avia B-35 (prototyp 1938)


Čtyřicátá léta
Avia B-135 (sériová výroba 1942)
Škoda-Kauba V4 (prototyp 1943)
Škoda-Kauba P-14 (projekt 1945)
Letov L-501 (projekt 1940)
Avia Ev-43A1 / Av-43B1 (projekt 1946)
Avia S-199 (sériová výroba 1948)
Letov L-502 / L-52-II (projekt 1947]


Padesátá léta
LE-P8 (projekt 1950)


Cvičné stíhací letouny
Letov Š-4a (sériová výroba 1922)
Aero A-18W (projekt 1924)
Letov Š-21 (prototyp 1925)
Aero A-19 (prototyp 1925)
Avia BH-22 (sériová výroba 1926)
Avia Bš-21 (sériová výroba 1934)
Avia Av-40 (projekt 1946)
Letov Š-501a (projekt 1946)
Avia Av-43A2 / Av-43B2 (projekt 1946)
Letov L-502 / L-52-l (projekt 1947)
Avia CS-199 (sériová výroba 1948)
LA-P9 (předprojekt 1949)
LE-P3 (projekt 1949)
LE-P3.1.
LE-P3.2.
LE-P3.3.
LE-P3.4.


Vývojová linie stíhacích letounů Aero
Vývojová linie stíhacích letounů Avia
Vývojová linie stíhacích letounů Letov
Vývojová linie stíhacích letounů Praga


Použitá literatura
Anotace:
Anotation:
Po vzniku samostatné Republiky československé započala výstavba armády včetně vojenského letectva. Publikace přináší přehled všech vyrobených typů a známých prototypů československých stíhaček. Autorovou snahou bylo předat čtivou formou informace o letounech, pilotech a konstruktérech. Kniha obsahuje tabulky se základními technickými údaji, dobové fotografie, barevné bokorysy a grafy "rodových linií letadel".
Recenze:
Review:
Autor knihy je známým publicistou v oblasti motoristické literatury. Z okruhu leteckého se však jedná o jeho druhý titul. V přehledně uspořádané práci navazuje autor na Václava Němečka a další letecké publicisty.


Podle mého názoru je ku škodě této knihy, že autor při popisu poválečných konstrukcí nespolupracoval s Martinem Dubánkem, který ve své knize: Od bodáku po tryskáče, má kapitolu s mnohem obsáhlejším výčtem leteckých konstrukcí. Grafické zpracování knihy je poplatné stylu encyklopedií vydávaných Albatrosem.


Shrnutí
Pro začínající letecké historiky může byt tato kniha přínosem i když trpí jedinou zásadní chybou, kterou je neznalost originálních materiálů uložených v podnikových a státních archivech.

URL : https://www.armedconflicts.com/Pavlusek-Alois-Ceskoslovenske-stihaci-letouny-t212933#598725Version : 0
MOD