Main Menu
User Menu

Military history website

POL - Piorun (protiletadlová řízená střela krátkého dosahu)

Piorun

     
Název:
Name:
Piorun1)
Originální název:
Original Name:
Piorun (Grom-M)
Kategorie:
Category:
přenosný protiletadlový raketový komplet s infračerveným navedením
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2006 - DD.MM.RRRR Mesko S.A., Skarżysko-Kamienna
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1000+
(1000. kus vyroben v září 2022 / 1000th example manufactured in September 2022)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
?
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
?
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
?
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) označení výrobce: Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Piorun, dříve Grom-M


Denní zaměřovač: GR-D
Tepelný zaměřovač: CTP-1
Baterie: ?


Základní technické údaje:
- ráže rakety: 72 mm
- délka rakety: 1596 mm
- hmotnost rakety: 10,25 kg
- hmotnost hlavice: 1,82 kg
- typ hlavice: FRAG-HE
- hmotnost výbušniny: 0,612 kg
- délka zbraně: ?
- hmotnost zbraně: 19,5 kg
- max. letová rychlost: 660 m/s
- střední letová rychlost: 560 m/s
- výškový rozsah: 10 až 4000 m
- dálkový rozsah: 400 až 6500 m
- účinný proti letadlům: do 2500 m při 320 až 400 m/s
- účinný proti vrtulníkům: do 3000 m
- palebná pohotovost: do 15 sec.
- pracuje: -35°C až +50°C
Zdroje:
Sources:
Piorun, tovární tiskovina fmy. Mesko, Skarżysko-Kamienna 2022, ISBN
nemá
defence.pk
root-nation.com
wml.wat.edu.pl
URL : https://www.valka.cz/POL-Piorun-protiletadlova-rizena-strela-kratkeho-dosahu-t213213#599446Version : 0
MOD
Grom-M / Piorun


The Program Grom-M bol spustený in the year 2006. In októbri 2010 podpísalo the ministry of defence Poľskej republic zmluvu on formálnom výskume and the development of vo výške 100 miliónov PLN with konzorciom under the leadership of the company Mesko (including CRW Telesystem-Mesko, WSK PZL-Warszawa II, the Bumar Group ) and Military technical university) on modernizáciu system Grom in the framework of the program entitled "Piorun". Piorun is a modernised variant of the staršieho system Grom. His vonkajšie dimensions are same as at his predchodcu. The operator of an ensemble composed of one soldier.
In the framework of the modernizácie occurred to vyvinutiu new missiles with flight rýchlosťou 660 m/s, which allows the intervention of the cieľa vo vzdialenosti from 400 m to 6000 m vo výške from 10 m to 4000 m. Specifically, the ide of navádzaciu hlavicu with fotodiódou and improved chladením (4x lepšia citlivosť compared to the missile system Grom), digitalizáciu electronics system, doplnenie keyboard on ľavú side spúšťacieho mechanism, that he can even be used in the selection of the type of cieľov, environment and pracovných režimov, the adjustment štartovacieho and air engineand, the adjustment of a fighting part of the rocket (HE with črepinovým účinkom) naplnenej oktogénom and aluminum práškom, doplnenie laser programovateľného približovacieho zapaľovača (under type cieľa), vylepšenie aloritmov samonavádzacej head vylepšujúce odolnosť eyes rušeniu and other. On umožnenie účinnejšej deštrukcie air terčov small rozmerov, ako su UAV sa used proximitná poistka. On raketnicu it is possible to namontovať denný or nočný zameriavač, ktorý allows detekciu cieľa up to 8 km (about 1 km viac, ako ri system Grom).
Samonavádzacia hlavica has vyššiu odolnosť eyes heat rušeniu, the rocket has lepšou ovládateľnosťou, doletom and deštrukčným účinkom. There was aj ku zavedeniu bezpečnostného opatrenia against neoprávnenámu použitiu vo forme subsystem autorizácie.


Rocket Grom-M/Piorun form the armament of self-propelled protilietadlového missile system Poprad.


Source:
defence.pk
www.wykop.pl
www.armyrecognition.com
defence.pk
tech.wp.pl.
POL -  Piorun (protiletadlová řízená střela krátkého dosahu)  -


POL -  Piorun (protiletadlová řízená střela krátkého dosahu)  -


POL -  Piorun (protiletadlová řízená střela krátkého dosahu)  - Model Piorunu pro norskou armádu

Model Piorunu pro norskou armádu

Author Website : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126130386

URL : https://www.valka.cz/POL-Piorun-protiletadlova-rizena-strela-kratkeho-dosahu-t213213#599457Version : 0
MOD
Hunting "alligators".
Warriors 95. ODŠBr ambushes a Russian attack helicopter Ka-52. The Lightning has a great performance. The destruction has been confirmed by intelligence. Groups with MANPADS on were a nasty surprise to the enemy. One day I'll tell you lots of interesting things about it. And when you know - we're working. And believe in ZSU.


tweet #1530236771635806209Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/697719
URL : https://www.valka.cz/POL-Piorun-protiletadlova-rizena-strela-kratkeho-dosahu-t213213#697721Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ozbrojené sily Nórskeho kráľovstva budú vybavené raketovými systémami Piorun, vyrobenými firmou PGZ MESKO SA. Zmluva v tejto veci bola podpísaná 29. novembra v Osle. Nórsko je po Estónsku a USA ďalšou krajinou, ktorá sa rozhodla kúpiť komplety Piorun.
tweet #1597593289531727872
URL : https://www.valka.cz/POL-Piorun-protiletadlova-rizena-strela-kratkeho-dosahu-t213213#710590Version : 0
MOD