Main Menu
User Menu

Military history website

Přemysl Otakar I.

Ottokar I

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Přemysl Otakar I.
Jméno v originále:
Original Name:
Přemysl Otakar I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.12.1230 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže a český král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.
URL CZ: https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-I-t21716#82863Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ottokar-I-t21716#82863Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Narodil se kolem roku 1155 jako čtvrtý syn knížete Vladislava II. a Judity Durynské. V mládí hájil zájmy nevlastního staršího bratra Bedřicha proti moravskému lenníkovi Konrádovi Otovi, kterého porazil roku 1185 v bitvě u Loděnice. V roce 1192 s podporou císaře Jindřicha VI. svrhnul knížete Václava a získal Čechy jako léno. Následujícího roku však byl zbaven moci biskupem Jindřichem Břetislavem, který za úplatek získal podporu císaře a ujal se moci v Čechách. Po biskupově smrti v roce 1197 byl českou šlechtou zvolen za knížete Přemyslův mladší bratr Vladislav Jindřich, který mu však v prosinci téhož roku dobrovolně vládu v Čechách podstoupil za udělení Moravy jako léna s titulem markraběte.

Po svém druhém nástupu na knížecí stolec se Přemysl I. Otakar soustředil na získání koruny českého krále. Využil k tomu rozporů uvnitř říše po smrti císaře Jindřicha VI., kdy ze soupeření mezi Štaufy a Welfy v letech 1197 - 1218 vytěžil posílení suverenity českého státu a zvýšení její mezinárodní prestiže. Již v roce 1198 byl uznán za českého krále od Filipa Švábského, štaufského uchazeče o říšskou korunu. V roce 1202 dosáhl téhož i od Oty IV. Welfského a o rok později byl papežským legátem korunován. Dědičnou královskou korunu a s ní spojené výsady pro České země pak potvrdil roku 1212 i císař Fridrich II. v tzv. Zlaté bule sicilské.

Přemysl I. Otakar byl dvakrát ženat, poprvé s Adlétou Míšeňskou, se kterou měl syna Vratislava. V roce 1198 ji přes odpor papeže Inocence III. vyhnal ze země, své manželství prohlásil za neplatné a svého syna Vratislava zbavil nástupnických práv. Poté roku 1199 pojal za manželku Konstancii Uherskou a syna Václava, který se narodil z tohoto svazku, prohlásil svým dědicem. Již roku 1216 upravil dosavadní zásadu seniorátu (nástupnický nárok nejstaršího příslušníka rodu) na primogenituru (nástupnictví prvorozeného syna). Aby usmířil papeže, uzavřel roku 1222 s církví konkordát, který upravil vztahy krále a pražského biskupa a zajistil církvi statut privilegovaného stavu před šlechtou.

Zemřel 15. prosince 1230, dva roky poté, co svého syna nechal korunovat českým králem jako Václava I.
URL CZ: https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-I-t21716#104287Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ottokar-I-t21716#104287Version : 0
Source
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

Přemysl Otakar I. - Přemysl Otakar I. na reliéfu z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě

Přemysl Otakar I. na reliéfu z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
Přemysl Otakar I. - Přemysl Otakar I. a Konstancie na dobové iluminaci (Žaltář Heřmana Durynského)

Přemysl Otakar I. a Konstancie na dobové iluminaci (Žaltář Heřmana Durynského)
URL CZ: https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-I-t21716#654383Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ottokar-I-t21716#654383Version : 0
MOD