Main Menu
User Menu

Military history website

Václav III.

Wenceslaus III

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Václav III.
Jméno v originále:
Original Name:
Václav III.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.10.1289 Praha
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.08.1306 Olomouc
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český král
polský král
uherský král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poslední český panovník z rodu Přemyslovců
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_III.

URL : https://www.valka.cz/Vaclav-III-t21720#82868Version : 0
MOD
He was born on October 6, 1289 as the second-born son of King Wenceslas II and his first wife Guty Habsburg. The first-born brother Přemysl Otakar died soon after birth, and so Václav became the sole heir to the Czech and Polish thrones. Already at the age of twelve he was recognized by a part of the Hungarian nobility led by Matúš Čák as King of Hungary as Ladislav V. Against Karel I. Robert of Anjou, Neapolitan candidate for the Hungarian crown, supported by the Pope /view/28781] Boniface VIII. and Emperor Albrecht I of Habsburg. His father Wenceslas II. The humiliating escape from Hungary caused the young king, otherwise very educated, fluent in four languages, to fall into alcohol and neglect state affairs. These began to be handled by the corrupt Chancellor Pietro di Angelo.


After his father's death in September 1305, Wenceslas III. completed peace talks with Emperor [url=/topic/view/29262] Albrecht I.
in Nuremberg. He renounced Cheb, Pilsen and Meissen in favor of the emperors and further ceded East Pomerania to the Brandenburg Tusks. When the hopes for the marriage of Wenceslas III were extinguished. with the Hungarian Princess Elizabeth, left the Hungarian throne to the Duke of Bavaria Otto III, who had already promised him Wenceslas II, and married Viola Těšínská of the Piast family to at least strengthen his claim to the Polish crown. However, he had to fight for Vladislav Lokýtek, who unexpectedly seized the royal Wawel in the spring of 1306. However, Krakow remained loyal to Wenceslas, who in the summer of 1306 concentrated his troops in Olomouc on an expedition against Lokýtek. Before he could start a war campaign in Poland, he was assassinated on August 4, 1306 in Olomouc by an unknown assassin. The Přemyslid dynasty died by the sword.
Václav III. - Václav III. je vyobrazen se třemi korunami: českou, polskou a uherskou.

Václav III. je vyobrazen se třemi korunami: českou, polskou a uherskou.
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-III-t21720#104057Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Václav – Ladislav


Václav III., uhorský kráľ ako Ladislav (V.?)
Slovenskí historici Václava nazývajú len Ladislav, bez číselného označenia. Podľa nich v Uhorsku vládol ako Ladislav V. syn Albrechta II. Habsburského a Alžbety Luxemburskej, známy aj ako Ladislav Pohrobok.


Po smrti posledného Arpádovca na uhorskom tróne Ondreja III. sa časť uhorskej šľachty rozhodla ponúknuť kráľovskú korunu českému kráľovi Václavovi II. Ten však preniesol túto ponuku na svojho syna Václava III. stalo sa tak v lete 1301.


Po rokovaniach v Hodoníne sa uhorská delegácia aj s Václavom III. vrátila do Uhorska a 27. augusta 1301 v Stoličnom Belehrade (Szekesfehervár) Václava korunovali za uhorského kráľa. Václav prijal meno Ladislav. Na korunovácii sa zúčastnilo mnoho uhorských veľmožov a aj Matúš Čák. Práve on presadil aby uhorskú korunu ponúkli Přemyslovcom. Václav – Ladislav mu zato udelil Trenčiansku, Nitriansku a Komárňanskú stolicu. V tom čase malo Uhorsko už dvoch kráľov. Druhým bol Karol I. Robert z Anjou.


V septembri 1302 Karol Róbert zaútočil na Budín sídlo Václava – Ladislava. Bol však odrazený. Po tejto udalosti sa do sporu dvoch mladých kráľov zamiešal aj pápež Bonifác VIII. Ten potvrdil za právoplatného kráľa Karola Róberta. Proti Václavovi - Ladislavovi sa postavil aj Albrecht I. Habsburský. Václav II. sa rozhodol vojensky podporiť svojho syna a v lete 1304 vpadol do Uhorska. Otec a syn sa stretli v Budíne. Karol Róbert sa necítil dostatočne silný a preto sa všemožne vyhýbal ozbrojenému stretu. V polovici augusta 1304 vpadli na Moravu vojská Albrechta Habsburského. Obaja Václavovia boli nútení opustiť Uhorsko a čeliť Albrechtovým vojskám v českých krajinách. Do Uhorska sa už nevrátili. Odniesli si aj korunovačné klenoty.


V roku 1305 zomrel Václav II. a Václav III. sa razom stal kráľom poľským a českým. Pod tlakom okolností sa vzdal uhorského trónu a sústredil sa na upevnenie si pozície v Poľsku. Svoj nárok na uhorský trón, na veľké prekvapenie Karola Róberta, však nepostúpil jemu, ale Otovi Wittelsbachovi. Odovzdal mu aj uhorské korunovačné klenoty. Stalo sa tak 9. októbra 1305 v Brne.
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-III-t21720#169652Version : 0