Kamov a.s. [201R- ]

Kamov JSC
АО Камов
     
Název:
Name:
Kamov a.s. Kamov JSC
Originální název:
Original Name:
АО Камов
Historie názvů:
History of Names:
10.04.1953-30.04.1966 Státní svazový pokusný závod č. 938
30.04.1966-28.02.1974 Uchtomský vrtulníkový závod
28.02.1974-03.02.1991 Uchtomský vrtulníkový závod N. I. Kamova
03.02.1991-24.12.1992 Vrtulníkový vědecko-technický komplex N. I. Kamova
24.12.1992-25.05.1996 AOOT Kamov
25.05.1996-DD.MM.201R OAO Kamov
DD.MM.201R-DD.MM.RRRR Kamov a.s.
10.04.1953-30.04.1966 State Union Experimental Factory No. 938
30.04.1966-28.02.1974 Ukhtomsky Helicopter Factory
28.02.1974-03.02.1991 Ukhtomsky Helicopter Factory named after N. I. Kamov
03.02.1991-24.12.1992 Helicopter Scientific-Technical Complex named after N. I. Kamov
24.12.1992-25.05.1996 Kamov OJSC
25.05.1996-DD.MM.201R Kamov OJSC
DD.MM.201R-DD.MM.RRRR Kamov JSC
Obory výroby:
Production Subjects:
vrtulníky helicopters
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
10.04.1953-DD.MM.RRRR Ljubercy /
10.04.1953-DD.MM.RRRR Lyubertsy /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vznik:
Founded:
10.04.1953
10.04.1953
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1956-DD.MM.195R Kamov Ka-18
DD.MM.1957-DD.MM.1958 Kamov Ka-22
DD.MM.1961-DD.MM.1961 Kamov Ka-25
DD.MM.1965-DD.MM.1965 Kamov Ka-26
DD.MM.1973-DD.MM.197R Kamov Ka-252
DD.MM.1986-DD.MM.198R Kamov Ka-126
DD.MM.1982-DD.MM.1990 Kamov V-80
DD.MM.1993-DD.MM.1993 Kamov Ka-37
DD.MM.1998-DD.MM.1998 Kamov Ka-60 Kasatka
DD.MM.1999-DD.MM.1999 Kamov Ka-115 Moskvička
Poznámka:
Note:
- vznik poblíž železniční zastávky Uchtomskaja v prostorách evakuovaného závodu č. 120, které později sloužily jako garáže letectva a opravna letadel, a krátce jako závod na výrobu pozemní techniky
- 1965 závod přidělen jako pokusný Kamovově OKB-4
- 2007 součástí koncernu Vrtulníky Ruska
-
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
www.e-disclosure.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kamov-a-s-201R-t217475#610081 Version : 0

former names:


10.04.1953-30.04.1966 Государственный союзный опытный завод № 938
(Gosudarstvennyj sojuznyj opytnyj zavod Well. 938 / Gosudarstvennyy soyuznyy opytnyy zavod Well. 938)
30.04.1966-28.02.1974 Ухтомский вертолетный завод
(Uchtomskij vertoletnyj zavod / Ukhtomskiy vertoletnyy zavod)
28.02.1974-03.02.1991 Ухтомский вертолетный завод имени Н.И. Камова
(Uchtomskij vertoletnyj zavod imeni N.Also. Kamova / Ukhtomskiy vertoletnyy zavod imeni N.Also. Kamova)
03.02.1991-24.12.1992 Вертолетный научно-технический комплекс имени Н.И. Камова
(Vertoletnyj naučno-těchničeskij kompleks imeni N. Also. Kamova / Vertoletnyy nautchno-tekhnitcheskiy kompleks imeni N. Also. Kamova)
24.12.1992-25.05.1996 АООТ Камов
(AOOT Kamov / AOOT Kamov)
25.05.1996-DD.MM.201R ОАО Камов
(OAO Kamov / OAO Kamov)
DD.MM.201R-DD.MM.YYYY АО Камов
(AO Kamov / AO Kamov).
URL : https://www.valka.cz/Kamov-a-s-201R-t217475#610082 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more