Main Menu
User Menu

Military history website

Rudolf II.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rudolf II., císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský


- vládl v letech 1576-1611
URL CZ: https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#82951Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rudolf-II-t21756#82951Version : 0
MOD
He was born on July 18, 1552 in Vienna as the eldest son of the emperor Maximilian II. He was raised by his mother's brother Philip II. at the Spanish royal court, in a strict Catholic setting. However, he himself never became an ardent Catholic and was skeptical of recatholicization. He was a supporter of absolutism and moderate reformation. From 1599 he suffered from a mental illness manifested by sudden mood swings and depression.

In 1572 he was crowned King of Hungary and in 1575 also Czech. In October 1575 he was elected King of Rome and after the death of his father a year later, the twenty-four-year-old Rudolf II. he also became the Roman emperor. His passivity in religious matters led to a sharp clash with his own family. Rudolf was eventually forced by his mother and brothers to pursue a counter-reformation policy in Austria and the Czech lands, which culminated in 1602 with a ban on Unity of Brethren.

In foreign policy, his government was marked by the war with the Turks, which he was forced to wage from 1593. In 1604, an anti-Habsburg uprising broke out in Hungary, led by the Transylvanian prince Štěpán Bosckaj. Rudolf's brother Matthias concluded the so-called Zitvar Peace with the Ottoman Empire in 1606 and the Treaty of Vienna with Štěpán Bosckaj which fell to Transylvania and part of Hungary. Rudolf II. he refused to sign these treaties, which led to a conflict between the two brothers two years later. Matthias with the support of the Hungarian, Austrian and Moravian states forced Rudolf II. to sign in June 1608 the so-called Peace of Libeň, which preserved his rule only over Bohemia and Silesia.

In 1609, Rudolf II published. under pressure from the Czech states, the so-called The Majesty of Emperor Rudolf II, guaranteeing religious freedom for Unity of Brethren. At the end of his reign, in early 1611, he called in an army of mercenaries, assembled by his cousin, Bishop of Passau Leopold. With their help, he wanted to restore his sovereignty over the hereditary lands, instead losing the support of the Czech states. In May 1611, he was defeated by his brother Matthias and forced to abdicate. He died on January 20, 1620 at Prague Castle, where he was under house arrest.

Rudolf II. he was a patron of artists and scientists. He spent a lot of time collecting works of art all over Europe and collecting them at Prague Castle. At his court found support from important scholars and scientists of the time, such as astronomers Tycho de Brahe and Johannes Kepler, as well as a number of impostors, so-called astrologers and alchemists. Many works from his collections fell victim to Swedish looting at the end of the Thirty Years' War in 1648.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#99475Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rudolf-II-t21756#99475Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rudolf


Rudolf bol prvým uhorským kráľom tohto mena, napriek tomu ho slovenská aj maďarská historiografia takmer vždy uvádza ako Rudolfa II.


Rudolf od jedenástich rokov vyrastal na dvore španielskeho kráľa Filipa II. Jeho otec Maximilián rátal s možnosťou, že po smrti Filipa II. ,by obsadili rakúski Habsburgovci španielsky trón. Španielsky následník trónu Don Carlos bol duševne chorí. Sedem ročný pobyt na španielskom dvore, a hlavne absolutistický spôsob vlády jeho strýka Filipa, Rudolfa veľmi ovplyvnil. No po návrate musel Rudolf korigovať svoje vladárske predstavy. Na rozdiel od Španielska, ktoré čerpalo finančné prostriedky zo svojich kolónií, bol panovník Čiech, Rakúska a hlavne Uhorska závislí od daní svojich poddaných. Čo znamenalo umožniť šľachte a mestám istý stupeň voľnosti. Rudolf nemohol vládnuť absolutisticky a bol závislí od svojich poddaných.


V roku 1572 nastúpil Rudolf na uhorský trón. Ak chcel Rudolf upevniť svoju moc nad Uhorskom musel zlomiť moc uhorskej šľachty. A na tento účel použil rekatolizáciu ( v tom čase sa 90 % obyvateľstva Uhorska, vrátane šľachty hlásila k protestantskej viere). Takisto potreboval dostať do štátnej pokladnice finančné prostriedky na boj proti Turkom. V roku 1593 totiž vypukla "15-násť ročná" vojna s Turkami. V Uhorsku sa začali konať "podivné" súdne procesy namierené proti protestantskej šľachte. Odsúdený šľachtic bol zbavený majetku a ten pripadol kráľovi. Nemôžeme sa preto čudovať, že odbojná uhorská šľachta začala pripravovať proti Rudolfovi povstanie. Olej do ohňa priliali takzvané "košické udalosti". Na jeseň roku 1603 hornouhorský kapitán Giacomo Barbiano di Belgioso, s pomocou cisárskeho vojska, na Rudolfov rozkaz, násilne odobral protestantom košický Dóm a kaplnku. Protestantskí kňazi boli vyhnaní z mesta. Tento skutok ešte večmi pobúril uhorských protestantov. Pre obyvateľov Uhorska bolo neznesiteľné aj správanie sa nemeckých, španielskych a valónskych žoldnierov, ktorí sa správali agresívne voči domácemu obyvateľstvu. Bolo už len otázkou času kedy sa Uhorsko vzbúri proti Rudolfovi.


Stalo sa tak vo chvíli, keď cisárske vojsko začalo zaberať majetky Štefana Bočkaja. Ten porazil cisárske oddieli v bitke pri Dioszégu 15. Októbra 1604. Zakrátko sa k jeho povstaniu začala pridávať aj uhorská šľachta a mestá. V zime 1604 Bočkaj ovládal takmer celé Slovensko. V máji 1605 dokonca vpadol do okolia Viedne a na Moravu. Rudolf nebol schopný reagovať na vzniknutú situáciu a preto s Bočkajom začal vyjednávať jeho brat Matej. Dohodol s Bočkajom mier, ktorým bola potvrdená uhorská autonómia a náboženská sloboda šľachty a miest. Rudolf nesúhlasil s takýmito podmienkami mieru, čo vyústilo do otvoreného sporu oboch bratov. Po tom čo si Matej zabezpečil podporu uhorskej, moravskej a rakúskej šľachty donútil Rudolfa abdikovať na uhorský trón a sám sa stal uhorským kráľom. Stalo sa tak v roku 1608.


V roku 1568 sa Rudolf zasnúbil s Izabelou, dcérou Filipa II., no nikdy sa s ňou ani s inou ženou neoženil. Mal mnoho nemanželských detí. Najlepšie a najdlhšie si rozume s Katarínou Stradovou s ktorou mal najmenej šesť detí.


Kolektív autorov -Kniha Kráľov
- Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá -Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
Vojtech Dangl, Vojtech Kopčan - Vojenské dejiny Slovenska II.
- vydalo Ministerstvo obrany SR- Bratislava 1995 - ISBN 80-967113-2-8
URL CZ: https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#185220Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rudolf-II-t21756#185220Version : 0
..
Rudolf II. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rudolf-II-t21756#427354Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rudolf-II-t21756#427354Version : 0