6. pěší divize [1914-1918]

6. Infanterietruppendivision / 6th Infantry Division
     
Název:
Name:
6. pěší divize 6th Infantry Division
Originální název:
Original Name:
6. Infanterietruppendivision
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-DD.22.1915 3. sbor
23.01.1915-13.04.1915 Armádní skupina Pflanzer-Baltinova
14.04.1915-21.06.1915 13. sbor
22.06.1915-14.10.1915 7. armáda
04.11.1915-09.11.1915 16. sbor
10.11.1915-31.12.1917 3. sbor
01.01.1918-DD.01.1918 11. armáda
DD.06.1918-DD.11.1918 3. sbor
DD.08.1914-DD.22.1915 3th Corps
23.01.1915-13.04.1915 Pflanzer-Baltin Army Group
14.04.1915-21.06.1915 13th Corps
22.06.1915-14.10.1915 7th Army
04.11.1915-09.11.1915 16th Corps
10.11.1915-31.12.1917 3rd Corps
01.01.1918-DD.01.1918 11th Army
DD.06.1918-DD.11.1918 3rd Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.08.1914 Štýrský Hradec
DD.08.1914-DD.10.1915 Východoevropské válčiště
DD.10.1915-DD.11.1918 Italské válčiště

Velitel:
Commander:
21.10.1909-22.01.1914 Colerus von Geldern, Emil (Feldmarschalleutnant)
DD.08.1914-DD.12.1914 Gelb von Siegesstern, Karl (Feldmarschalleutnant)
DD.01.1915-DD.07.1916 Schönburg-Hartenstein, Alois (Feldmarschalleutnant)
DD.07.1916-DD.09.1916 Müller, Rudolf (Generalmajor)
DD.09.1917-DD.10.1917 Mecenseffy, Artur von (Feldmarschalleutnant)
DD.10.1917-DD.11.1918 Schilawsky von Bahnbrück, Joseph (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/orbat.htm
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1914-1918-t21979#390854 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6. pěší divize (květen 1916)


Nadřízené velitelství:
3. sbor


Velitel:
Feldmarschal-leutnant Alois Fürst Schönburg-Hartenstein


Složení:
- 11. pěší brigáda
- 12. pěší brigáda
- 6. brigáda polního dělostřelectva


Divizní jezdectvo:
- 1. pochodová eskadrona dragounského pluku č. 5


Ženijní zabezpečení:
- 5. rota zákopnického praporu č. 8


Zdroj:
Edmund Glaise von Horstenau - Der Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-1918 (Wien 1931)
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1914-1918-t21979#393897 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more