Main Menu
User Menu

Military history website

699. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

699th Night Bomber Aviation Regiment

699. nočný bombardovací letecký pluk

699-й ночной бомбардировочный авиационный полк (699 нбап)

     
Název:
Name:
699. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
699-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
12.04.1942
Nástupce:
Successor:
699. dopravní letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušné sily Severozápadného frontu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-12.04.1942 Mantorov, Semjon Ivanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 19.02.1942 do 12.04.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://podvignaroda.ru/?#id=150234708
URL : https://www.armedconflicts.com/699th-Night-Bomber-Aviation-Regiment-t220041#615176Version : 0
MOD
Under the content of the proposal on the udelenie vyznamenania of maya 1943 major Mantorov velil 699. the air regiment from decembra 1941. In ďalšom draft of may 1945 is referred to, that velil regiment from November 1941. Under všetkého so velenie regiment had taken on the prelome mesiacov november/december 1941.

https://podvignaroda.ru/?#id=150234708
https://podvignaroda.ru/?#id=25668762
.
699. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942] - máj 1943

máj 1943
699. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942] - máj 1945

máj 1945
URL : https://www.armedconflicts.com/699th-Night-Bomber-Aviation-Regiment-t220041#615177Version : 0
MOD
Premise, that the old dad is always necessary overovať priamo at the sourceand sa confirmed aj in the case of the 699. aviation regiment. On the resources on the lease of the site, where they are published zoznamy všetkých jednotiek zaradených to the so-called Bojujúcej army, som for niekoľko years it používania did not register well, the flawed data. In the case of the 699. aviation regiment, however, a mistake weren len has occurred. Ako is vidieť from the first scan, 699. dopravný aviation regiment mal though, the under listed websites, to 12.1.42 699. nočným bombers plukom. Pri zväčšení and podrobnejšom preskúmaní scan of the original list no. 12 (second image) is, however, vidieť, that the fault of the weak tlače sa on the first pohľad číslica 4 javí ako number 1. Preto aj author nižšie on the lease site uviedol date 12.1.42, although the right has even 12.4.42.

www.teatrskazka.com
.
URL : https://www.armedconflicts.com/699th-Night-Bomber-Aviation-Regiment-t220041#615194Version : 0
MOD