Kornilov, Lavr Georgijevič

Kornilov, Lavr Georgiyevich
Лавр Георгиевич Корнилов
     
Příjmení:
Surname:
Kornilov Kornilov
Jméno:
Given Name:
Lavr Georgijevič Lavr Georgiyevich
Jméno v originále:
Original Name:
Лавр Георгиевич Корнилов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty General of Infantry
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.08.1870 Usť-Kamenogorsk /
30.08.1870 Ust-Kamenogorsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.04.1918 Krasnodar /
13.04.1918 Krasnodar /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Petrohradského vojenského okruhu
- velitel 8. armády
- Vrchní hlavní velící ruské armády /02.08.1917-09.09.1917/
- Commander of the Petrograd Military District
- Commander of the 8th Army
- Commander in Chief the Russian armies /02.08.1917-09.09.1917/
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- vedl vojenský puč a byl 09.09.1917 zatčen a uvězněn - Led the Military Coup, 09.09.1917 Arrested and Prisoned
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.grwar.ru/persons/persons.html
http://ru.wikipedia.org/
http://www.centrasia.ru/news.php4?st=1090383060
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kornilov_lg.php
www.biografii.ru


Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře / Dates According to Gregorian Calendar
URL : https://www.valka.cz/Kornilov-Lavr-Georgijevic-t22083#411859 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kornilov Kornilov
Jméno:
Given Name:
Lavr Georgijevič Lavr Georgiyevitch
Jméno v originále:
Original Name:
Корнилов, Лавр Георгиевич
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1882 Základní škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1882 Primary School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1883-DD.MM.1889 Sibiřský kadetský sbor
10.09.1889-16.08.1892 Michajlovské dělostřelecké učiliště
DD.MM.1895-DD.MM.1898 Nikolajevská akademie generálního štábu
DD.MM.1883-DD.MM.1889 Siberian Cadets Corps
10.09.1889-16.08.1892 Mikhail Artillery School
DD.MM.1895-DD.MM.1898 Nicholas Academy
of.Ge.eral-St.ff./url
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.08.1892 podporučík
22.08.1894 poručík
25.07.1897 štábní kapitán
30.05.1898 kapitán
19.12.1901 podplukovník
08.01.1906 plukovník
08.01.1912 generálmajor
29.02.1915 generálporučík
10.07.1917 generál pěchoty
16.08.1892 Second Lieutenant
22.08.1894 Lieutenant
25.07.1897 Staff Captain
30.05.1898 Captain
19.12.1901 Lieutenant Colonel
08.01.1906 Colonel
08.01.1912 Major General
29.02.1915 Lieutenant General
10.07.1917 General of Infantry
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Turkestánská dělostřelecká brigáda
23.08.1899-01.11.1901 [url=/topic/view/55822]Turkestánský vojenský okruh, pomocník adjutanta štábu
01.11.1901-26.06.1904 Turkestánský vojenský okruh , štábní důstojník
13.10.1904-14.05.1906 1. střelecká brigáda, náčelník štábu
14.04.1907-07.03.1911 Vojenský přidělenec v Číně
07.03.1911-16.06.1911 8. estonský pěší pluk, velitel
16.06.1911-17.07.1913 2. zaamurský samostatný sbor pohraniční stráže, velitel
17.07.1913-01.09.1914 1. brigáda 9. sibiřská střelecká divize, velitel
01.09.1914-06.05.1915 48. pěší divize, velitel
06.05.1915-DD.07.1916 v Rakousko-uherském zajetí
26.09.1916-15.03.1917 25. armádní sbor, velitel
15.03.1917-12.05.1917 Petrohradský vojenský okruh, velitel
02.08.1917-23.07.1917 8. armáda, velitel
02.08.1917-09.09.1917 Vrchní hlavní velící ruské armády
07.01.1918-13.04.1918 Dobrovolnická armáda (bílí), velitel
DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Turkestan Artillery Brigade
23.08.1899-01.11.1901 Assistant Staff Adjutant Turkestan Military District
01.11.1901-26.06.1904 Staff Officer Turkestan Military District
13.10.1904-14.05.1906 Chief of Staff of the 1st Rifle Brigade
11.04.1917-07.03.1911 Military Attache in China
07.03.1911-16.06.1911 Commander of the 8th Estonian Infantry Regiment
16.06.1911-17.07.1913 Commander of the 2nd Zaamursk Detached Corps of Border Guards
17.07.1913-01.09.1914 Commander of the 1st Brigade 9th Siberian Rifle Division
01.09.1914-06.05.1915 Commander of the 48th Infantry Division
06.05.1915-DD.07.1916 in the Austro-Hungarian captivity
26.09.1916-15.03.1917 Commander of the 25th Army Corps
15.03.1917-12.05.1917 Commander of the Petrograd Military District
02.08.1917-23.07.1917 Commander of the 8th Army
02.08.1917-09.09.1917 Top Major Commanding the Russian armies
07.01.1918-13.04.1918 Commander Volunteer Army (white)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře Dates According to Gregorian Calendar
Zdroje:
Sources:
http://www.grwar.ru/persons/persons.html
http://ru.wikipedia.org/
http://www.centrasia.ru/news.php4?st=1090383060
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kornilov_lg.php
www.biografii.ru
URL : https://www.valka.cz/Kornilov-Lavr-Georgijevic-t22083#411903 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generál pechoty Lavr Georgijevič Kornilov
Генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов


L.G.Kornilov sa narodil 18. augusta 1870 v Semipalatinskej oblasti v rodine štátneho úradníka. V roku 1889 ukončil štúdium v Sibírskom kadetskom zbore a postúpil na Michajlovské delostrelecké učilište, ktoré absolvoval v roku 1892. Získal hodnosť podporučíka a bol odvelený k Turkestanskej delostreleckej brigáde. Po troch rokoch služby spravil prijímacie skúšky a postúpil na Nikolajevskú akadémiu Generálneho štábu, ktorú ukončil v roku 1898 so striebornou medailou. Následne bol odvelený do Turkestanskeho vojenského okruhu, kde sa v rokoch 1899 – 1901 zúčastňoval mnohých prieskumných akcií v Kašgarii a vo východnom Turkestane. Bol vyznamenaní vojenským rádom svätého Stanislava III. stupňa a vojenským rádom Zlatej hviezdy Buchary III. stupňa. Po povýšení do hodnosti podplukovníka pôsobil v rokoch 1902 – 1903 v 1. turkestanskom streleckom prápore a v roku 1904 bol odvelený k službe v hlavnom štábe.


Po vypuknutí rusko-japonskej vojny sa dobrovoľné hlásil na front a v radoch 1. streleckej brigády bol nasadený do operácií v Mandžusku. Počas bojov sa vyznamenal a bol mu udelený vojenský rád svätého Georgija IV. stupňa a zlatá šabľa za chrabrosť. L.G.Kornilov bol povýšený do hodnosti plukovníka a po skončení rusko-japonskej vojny v roku 1905 slúžil v štruktúrach Generálneho štábu ruskej cárskej armády. V apríli 1907 bol vyslaný do Číny kde plnil spravodajské úlohy. V roku 1911 bol poverený velením 8. Estljandskeho (estónskeho) pešieho pluku, ale už po dvoch mesiacoch bol prevedený k Zboru pohraničnej stráže do Zaamurského pohraničného okruhu a povýšený do hodnosti generálmajora. V júli 1913 bol poverený velením 1. brigády 9. sibírskej streleckej divízie.


Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol L.G.Kornilov 19.8.1914 poverený velením 48. pešej divízie. Počas bojov sa vyznamenal a na začiatku roku 1915 bol povýšený do hodnosti generálporučíka. Po prelomení ruského frontu pri Gorliciach bola väčšina 48. pešej divízie v okolí Duklianskeho priesmyku obkľúčená a L.G.Kornilov spolu so svojim štábom 23.4.1915 padol do rakúsko-uhorského zajatia. Za boje v Karpatoch bol vyznamenaný vojenským rádom svätého Georgija III. stupňa. V júli 1916 sa mu podarilo utiecť zo zajatia a dostať sa naspäť do vlasti, kde bol poverený velením XXV. armádneho zboru.


Ďalšiu vojenskú kariéru L.G.Kornilova zásadným spôsobom ovplyvnila februárová revolúcia. V marci 1917 bol poverený velením vojsk Petrohradského vojenského okruhu a 29.4.1917 sa stal veliteľom 8. armády. Dňa 27.6.1917 bol povýšený do hodnosti generála pechoty a 18.7.1917 bol Dočasnou vládou vymenovaný za vrchného veliteľa celej ruskej armády. L.G.Kornilov sa však pokúsil zasiahnuť do vnútropolitického diania a vystúpil proti Dočasnej vláde. V dôsledku tzv. „kornilovskej vzbury“ bol 27.8.1917 odstránený z funkcie vrchného veliteľa a spolu so svojimi podporovateľmi bol zatknutý.


Boľševický októbrový prevrat dramaticky zasiahol aj do života L.G.Kornilova. Vo vzniknutom chaose bol 19.11.1917 na základe rozhodnutia vrchného veliteľa generála N.N.Duchonina prepustený z väzby a presunul sa na juh Ruska do donskej kozáckej oblasti. Dňa 6.12.1917 v meste Novočerkassk zahájil spolu s generálom M.V.Aleksejevom formovanie tzv. Dobrovoľníckej armády určenej na boj proti Leninovmu režimu. Následne 25.12.1917 sa stal veliteľom tejto bielogvardejskej armády a zahájil ozbrojený odboj proti boľševikom. O tri mesiace neskôr L.G.Kornilov dňa 31.3.1918 padol v bojoch o Jekaterinodar (v súčasnosti Krasnodar) a bol pochovaný v osade Gnadau. Hneď 3.4.1918 túto osadu obsadili červenoarmejci, telo L.G.Kornilova exhumovali a následne verejne zohavili a nechali spáliť.Zdroje:
1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
URL : https://www.valka.cz/Kornilov-Lavr-Georgijevic-t22083#248236 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more