Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon)

IT-1

ИТ-1

     
Název:
Name:
IT-1
Originální název:
Original Name:
ИТ-1
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1966-DD.MM.1970 Uralský vagónový závod F. E. Dzeržinského, Nižnij Tagil /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1966-DD.MM.1970
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
220 (niektoré zdroje / some sources 110)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.196R (skúšky ukončené v 03/1965)
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
35000 kg
Celková délka:
Overall Length:
6630 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3330 mm
Celková výška:
Overall Height:
2200 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
430 mm
Pancéřování:
Armour:
Valcovaná homogénna oceľ
- spredu 100 mm
- boky 80 mm
- veža 206 mm (spredu)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-55A
Výkon:
Power:
426,6 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
670 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
470 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
32 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,85 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,41) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1 x o.z. PTRS 3M7 (15 raket, z toho 12 v nabíjacom automate)
Vedlejší:
Secondary:
1 x 7,62mm kulomet PKT (2000 nábojov)


1 x AK-47 (600 nábojov)
12 x ruční granát F-1
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Podvozok: T-62, súčasť PTRK 2K4 Drakon

1) s prípravou 5 m
Zdroje:
Sources:
Kolektív - T-62 Sovetskij osnovnyj tank; Vojenno-techničeskaja seria 142; Tornado
otvaga2004.ru
www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-IT-1-palebne-vozidlo-PTRK-2K4-Drakon-t226178#629494Version : 0
MOD
Fighter machines IT-1 (ИТ-1, Истребитель танков), or an Object 150 (объект 150) is the sovietsky missile tank prijatý to the armory in 1968 (namely Nariadením minister of defence of the USSR from 06.11.1968 on the basis of rozhodnutia Ústredného committee KSSZ and of the Council ministrov USSR from 03.09.1968).
Sériovú production supplying the Uralic vagónový race. Serial production of the prebiehala in rokoch 1966 (niektoré resources udávajú 1968) – 1970 and the time of bolo produced by the 110, or 220 vozidiel (opäť under sourceand). In the framework of the vývoja konštrukcie boli used many konštrukčné elements and nodes of the project stredného tank Object 140 (what was actually an underachiever project refunds stredného the T-54 vyvíjaného since 1954 Závodom no 183 under the leadership of Leonid Nikolajeviča Karceva).

Vedenie sovietskej army in 1957 špecifikovalo format requirements on obrnený prostriedok armed with missiles capable of pôsobiť nielen in defense, but aj in the attack or pri stretnom fight (vyvíjané PTRK 2K15 and 2K16 your parametrami viac suit defense battles and or capable of držať step with útočiacimi prvosledovými units of the armed tankami) with hmotnosťou to 30 ton and the operator arena formed by 3-4 persons. Project on the development and production of the prototype was specified Konštrukčnej kancelárii race 183 in Nižnom Tagile under the guidance of L.N. Karceva. The first version of návrhov stíhača machines boli completed to all of the year 1957, pričom konštruktéri use it, what mali vyriešené in the framework of the project Object 140, but aj elements ktoré sa osvedčili in dlhodobej prevádzke in the tank the T-54 (T-55), najmä in the engine-prevodovom ústrojenstve. Konštruktéri predstavili proposal for a modified tank with trojčlennou service (wire-mechanic, veliteľ and strelec-operator) and hmotnosťou 29650 kg. That konštruktéri used already predtým designed and tested elements of the im month simplify the job and allowed relatívne quickly pripraviť proposals, on the other side, but spôsobilo that the proposals nereflektovali on all the format requirements of the army. Eg. pancierovanie taken from the project Object 140 to secure the spredu odolnosť against munícii caliber 100 mm letiacu rýchlosťou 844 m/s, the military demanded odolnosť up to rýchlosti 920 m/s. Similar to the army demanded bočný pancier with hrúbkou 80 mm and the bottom of the hull with hrúbkou 20 mm, but the project counted with hrúbkou 70 mm and 16 mm. Celkovo was proposed ballistic protection 80% level of the tank T-55, but bola lepšia ako in the tank T-34/85. Zadávatelia mali well reservations to použitiu konštrukčných prvkov from the tank the T-54, keďže came month about funkčné riešenie, but indebted to the time of his emergence (the end of the 2. svetovej war). Najväčší "lack of principles" bol but in prekročení weight after inštalácii weapon system, nakoľko samotnú rocket and navádzací system riešili other konštrukčné kancelárie without koordinácie with konštrukciou chassis. After rekonštrukcii pancierovania and integrácii weapon system dosiahla hmotnosť the proposed project hranicu 32000 kg, what month prekračovalo format requirements, but nakoniec bol project accepted.

Nakoľko koncom the year 1957 nemala konštrukčná kancelária k dispozícii žiaden použiteľný weapon system, experimented aj with the use of komponentov's implemented projektov stredných machines, ktoré sa in Uralvagonzavode vyrábali, or prebiehal ich development. But the Object 140 boli used aj bogies of the Object 167, Object 167T and well aj serial tanks T-55.
In the summer of 1958 boli finally k dispozícii first rockets 3M7 intended for ballistic skúšky (time of bolo produced by the pre tieto purposes 60 rakiet), what allow konštruktérom realizovať work at least on nabíjacom and odpaľovacom system. First of all kompletný navádzací system bol k dispozícii in the year 1959 and the decision of the CENTRAL committee of the KSSZ and of the Council ministrov USSR from 30.03.1959 no 429-127 bol deadline on komplexné tests stíhača machines by the end of 1959.
V apríli 1959 bol finished the first real prototype of the vehicle, ktorý behold I stand next to absencii všetkých potrebných prvkov navádzacieho and zameriavacieho system bol prepravený to Kubinky on ukážku najvyšším predstaviteľom the party and the government. Now are back to eating the plant was completed inštalácia chýbajúcich barring and zameriavača and to jesene 1959 bol completed aj the second prototype. Both prototypes boli built with the use of the modified chassis serial machines T-55 (stredná fuel tank bola nahradená elektrocentrálou with výkonom 10 kW, podvozok did možnosťou jazdy below the surface even zadymovacím systémom and self-absentovali aj niektoré ďalšie auxiliary systems) and the konštrukciu tower was used obyčajná oceľ, nakoľko ich the role of bolo in practice overiť funkčnosť koncepcie. In septembri boli both prototypes odoslané to Kubinky, but nakoľko navádzací and zameriavací system wasn't capable of that remains unaffiliated prevádzky, boli tests shifted up to 3. štvrťrok 1963.
22.07.1960 bol one of the prototypov within ukážky pre N. With. Khrushchev predvedený on polygóne Kapustin Jar. Vzácnemu hosťovi predviedli nabíjanie and the preparation of missiles to odpáleniu, zahŕňajúcu aj process rozloženia krídel, nakoľko system navádzania still wasn't funkčný. Khrushchev predvedený process skritizoval, navrhol prepracovať nabíjací system with the use of drum uloženia rakiet and rozvinutie krídel during the flight. The konštruktéri chassis of his proposals was considered reasonable, nakoľko yourself niečo similar to the proposed in počiatočnom project. Well aplikácia proposed riešenia the rozbehnutý and realised the project required a dôsledné štúdie what spôsobilo that konštrukčné changes on the rockets and the podvozkoch boli realized until the subsequent prototypoch.
In 1961 bol in the production of an established new stredný tank T-62, ktorý vo production replaced T-55, what spôsobilo aj adjustment projektovej dokumentácie síhača machines, ktorý mal in ďalšom využívať konštrukčné elements in common with tankom T-62.
V apríli 1962 there was finally to your streleckým skúškam prototypov IT-1. Najskôr zo stacionárneho firing postavenia, in júni sa started tests aj pri streľbe of short stops and nakoniec aj from running. Skúšky continued nočnými streľbami on vzdialenosť 1500 m and boli completed in júni 1963. During skúšok bol zistený advice nedostatkov, ktorých character demanded prepracovať niektoré konštrukčné elements of rockets, navádzacieho system, but aj stíhača machines. During záverečných skúšok in the summer and júni 1963 bolo vystrelených 10 rakiet, from ktorých 7 zasiahlo cieľ, 2 missiles and failed, and once occurred minutiu cieľa.
By the end of 1963 boli implemented repeated factory skúšky, pričom bolo vystrelených time of 55 rakiet with pravdepodobnosťou zničenia cieľa 0,76 pri dennej streľbe and 0.94 pri nočnej streľbe. The practical rate of streľby was 2-3 shots per minútu. On skúškach sa participated in the time of 6 prototypov, from ktorých 4 boli built using the chassis of the T-62. In the framework of the steering boli realized aj porovnania with the classic tankom, who was represented by the Object 432 (developmental variants of the budúceho tank T-64) armed with a kanónom with smooth hlavňou. Bolo konštatované that the Object 150 is capable of chasing them off ciele on väčšiu vzdialenosť ako classic tank (3500 m vs. 3000 m), self-bolo konštatované that during the fight on the vzdialenosť 2 – 3 km is able to break the 2-3 times toľko machines like classic tank. In favor of stíhača machines hovorilo aj with vezenou supply munície is able to break the priemerne 10 cieľov, zatiaľ what a classic tank iba 6 (the results are calculated mathematically, operačnou analysis, nie reálnymi testami in the field).
In 1964 skúšky continued. Started sa vo februári on polygóne in Kubinke and continued until takmer by the end of the year. Pretty bolo during skúšok vystrelených 94 rakiet, including ukážky pre Khrushchev 14.09.1964 (three missiles destroyed 3 ciele). On the basis of výsledkov skúšok bolo najvyššími štátnymi and straníckymi orgánmi 25.12.1964 decided on the begun serial produkcie in 1965 with úvodnou sériou 10 stíhačov machines IT-1 in the Uralskom vagónovom race and 300 missiles 3M7 in Iževskom mechanickom race. Officially boli štátne skúšky of the entire ensemble 2K4 Drac completed in marci 1965. The final administration of the affirmative evaluated najmä vysokú pravdepodobnosť zničenia cieľa (0,889), but behold the fact that the rate of ciela, or the rate of stíhača machines during streľby has len little influence on the presnosť, on what has hlavnú credit prepracovaný navádzací system pre automatic riadenie the flight of the rocket.
During skúšobného používania techniques for útvarov boli zistené ďalšie dielčie shortcomings, ktoré boli priebežne discarded. Najzávažnejší "lack of principles" bol zistený in the winter of 1965 - pri pôsobení in zasneženom field sneh víriaci sa pri motion machines in kolóne, or zvírený after the missile launch zanáša optical elements zameriavača what subsequently makes it impossible to streľbu. "Lack of principles" bol odstránený inštaláciou stieračov (similar to ies on čelnom glass automobile) on the optics.
Serial production of the IT-1 prebiehala slow. Priemerne bolo in rokoch 1966-1969 produced 50 vozidiel a year (including 10 kusov, ktorých production prebehla already in 1965) and in 1970 the production of dobehla poslednými 20 kusmi. Behold I stand next to a serial production boli vozidlá officially introduced into the armaments to v poslednom štvrťroku 1968.
Ensemble 2K4 Drac was designated as the weapons separate oddielov stíhačov machines in podriadenosti individual military okruhov. The first two oddiely boli created in podriadenosti Bieloruského and Prikarpatského military district. One oddiel bol crafted in gescii Hlavnej administration rocket-delostreleckého vyzbrojovania and the second in gescii Hlavnej management of tank troops, what spôsobilo that aj lf boli both oddiely built, it the first čoskoro started dochádzať náhradné diely on the chassis and the other another náhradné diely on the rockets and navádzací system.
Behold I stand next referred to problémom sa started with budovaním another two separate oddielov stíhačov machines and výrobný the race began riešiť inštaláciu weapon system on podvozok T-64A, makes the development of mal though completed in 1972 (in the framework of the project sa was considered aj with doplnkovou barreled výzbrojou arena formed by 73 mm kanónom prevzatom of BMP-1). After prehodnotení combat the possibility of an ensemble but there has been a change and complete sa v rokoch 1972-73 began to gradually from the arsenal of the vyraďovať behold I stand next to you in an excellent firing schopnostiam (trained operator with pripravenou technique was pravdepodobnosť zničenia cieľa at the level of 96,7%). About vyradení decided just too high hmotnosť own navádzacieho system (520 kg in každom fighters machines), veľké dimensions of the combat vehicle, the problem with the logistic security, too bad "mŕtva" zone, where the bola missile incapable of pôsobiť on cieľ and well aj quickly zastarávajúca súčiastková základňa electronics system. To vyradeniu had contributed aj absencia hlavňovej loadout použiteľnej on elimináciu cieľov in the "mŕtvej" zone. Súbežne with vyradením IT-1 occurred to aj to ukončeniu project of a similar weapon system on the chassis T-64A.
Vyradené tank machines boli after the dismantling of the firing system used on the training vodičov machines and part of them bola vo military repair závodoch prestavaná on vyprošťovacie tanks (ťahače) BTS-4V (БТС-4В).

Source: Р. Ангельский, М. Павлов: "ДРАКОН", ИСПЕПЕЛЯЮЩИЙ ТАНКИ; Техника и вооружение. Вчера, сегодня, завтра... №9-10 2009
www.russianarms.ru
topwar.ru
.
URL : https://www.valka.cz/SOV-IT-1-palebne-vozidlo-PTRK-2K4-Drakon-t226178#629864Version : 0
MOD
Fighter machines IT-1 as exhibit Múzea Kubinka (specifically, the Patriot Park, 25.07.2015).

Photo: Vitaly Kuzmin
Source: www.vitalykuzmin.net].

SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) - IT-1

IT-1

Author Website : https://www.vitalykuzmin.net

SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) - IT-1

IT-1

Author Website : https://www.vitalykuzmin.net

URL : https://www.valka.cz/SOV-IT-1-palebne-vozidlo-PTRK-2K4-Drakon-t226178#629512Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

www.facebook.com

SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


SOV - IT-1 (palebné vozidlo PTRK 2K4 Drakon) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-IT-1-palebne-vozidlo-PTRK-2K4-Drakon-t226178#714391Version : 0
MOD