Main Menu
User Menu

Military history website

M50 Ontos

Rifle, Self Propelled, Full Tracked, Multiple 106mm M50

     
Název:
Name:
M50 Ontos
Originální název:
Original Name:
Rifle, Self Propelled, Full Tracked, Multiple 106mm M50
Výrobce:
Producer:
12.08.1955-DD.MM.1957 Allis-Chalmers Manufacturing Co., La Porte
Období výroby:
Production Period:
12.08.1955-DD.MM.1957
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
297
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1952
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
8660 kg
Celková délka:
Overall Length:
3835 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3105 mm
Celková výška:
Overall Height:
2184 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
381 mm
Pancéřování:
Armour:
13 mm trup a veža
6 mm spodná časť trupu
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
General Motors SL 12340, 6-valcový řadový vodou chlazený benzínový motor s objemom 4,95 l
Výkon:
Power:
108.1 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Allison XT-90-2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
48 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
306 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
80 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,37 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,71 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,611) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
6 x 106mm bezzáklzový kanón M40A1C (18 nábojov2))
Vedlejší:
Secondary:
1 x 7,62mm kulomet M1919A4 (1000 nábojov)
4 x 12,7mm nástrelná zbraň M8C (80 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
SNL: G-288
Verze: M50A1 Ontos

Objem palivových nádrží: 178 l (benzín)

1) s prípravou 1,52 m
2) HEAT, HEP, APERS
Zdroje:
Sources:
ESTES, Kenneth W.: M50 Ontos and M56 Scorpion 1956–70: US Tank Destroyers of the Vietnam War; Bloomsbury Publishing, 2016; ISBN Bloomsbury Publishing, 2016
https://en.wikipedia.org/wiki/M50_Ontos
olive-drab.com
https://mcvthf.org/Veh/M50A1_Ontos.html
https://mcvthf.org/Veh/M50A1_Ontos.html
URL : https://www.armedconflicts.com/Rifle-Self-Propelled-Full-Tracked-Multiple-106mm-M50-t226367#630129Version : 0
MOD
M50 Ontos (nomenklatúrne Rifle, Self Propelled, Full Tracked, Multiple 106mm M50, SNL G-288) is ľahko an armor tracked anti-tank vehicle vyzbrojene 6 pcs bezzáklzových kanónov M40A1C externe lafetovanými on vežičke. The vehicle was developed on the basis of the format requirements Námornej pechoty. Combat, or krycie meno "Ontos" he comes from gréčtiny and means "thing" (the thing).


The prototype vehicle was made in the year 1952, on the basis of výsledkov skúšok bolo decided about its serial production and the zmluvy for the production of 297 pcs boli approved 12.08.1955 (first serial vehicle left the výrobnú line 31.10.1956) and mass production prebiehala to 1957.

Tank machines boli relatively quickly integrated into the plukovných anti-tank rôt. Each anti-tank company of the mala vo arsenal 12 vozidiel (3 čaty after 4 vozidlách) and bola consisting of 96 vojakmi (5 dôstojníko, 91 men and poddôstojníkov). Unit disponovavala time of 72 hlavňami, which could even used nielen on vozidlách, but after ich sňatí aj from pozemného stacionárneho firing postavenia.

A new fighter machines bol prvýkrát bojovo used in the júli 1958 during intervencie in Libanone. Nasedená unit (2nd Provisional Marine Force, or Task Force 62) 6. flot with cieľom stabilizovať slabú Libanonskú the government of bola by the dvomi Prápornými vyloďovacími tímmi Námornej pechoty and vo arsenal mala 15 kusov machines M48, 10 pcs M50 Ontos and 31 kusov landing of iron armor transportérov LVTP5. Vylodenie in Bejrúte prebehlo in dňoch 15-16.07.1958. Vylodené forces najskôr secure the airport, then continue sa individual an armor kolóny adjourned to the town, where they gained control of the prístavnou zone, mostami cez rieku Beirut and started brániť american veľvyslanectvo and in nasledujćom period perform combat vozidlá primárne the protection and defense of individual patrolujúcich hliadok until came armádnych tank forces from Germany (27.07.1958). Vozidlá M50 Ontos sa osvedčili pri odvetnej paľbe and destruction pozícií ostreľovačov priamou streľbou in zastavanom territory, what was the tactic that bola neskôr with úspechom used vo Vietnam (where boli nasadené najmä upgraded M50A1 Ontos, ktorých modernizácia prebehla v rokoch 1963-1965). Nasadenie bolo completed 14.08.1958.

In the framework of the reakcie on posilňovania tank forces Cuban republic in 1961 umiestnená unit armed with M50 Ontos on basic Guantanamo bay.

From 08.03.1965 boli Ontosy nasadzované vo Vietnam.

Ďalšie battle nasadenie prebehlo in 1965 in the Caribbean. V apríli 1965 broke out in Dominikánskej republike občianska war between ľavicovými and right-wing parties, pričom on the oboch sides of the sa to the battle involved aj armádne units. Caribbean forces rýchlej reakcie, tvorené 6th Marine Expeditionary Unit have taken vylodenie with cieľom evakuovať civilistov zhromaždených on veľvyslanectve the US and posilniť his protection. An armor forces sa in Santo Domingo landed 28.04.1965 and ich súčasťou boli two čaty with the M50 (M50A1) Ontos. 29.04.1965 combined hliadka M48 Patton and the M50 Ontos (M50A1 Ontos?) destroyed 2 ľahké tanks L/60L (refurbished tanks Strv m/40) and in rovnaký day another Ontos destroyed ľahký tank the AMX-13.

Marines sa from the island stiahli aj with the technique 05.06.1965 and v krajine zostali len members 82. výsadkovej divízie together with expedičnými units from Brazil, Paraguaja, Nicaragua and Honduras.

I stand next to your combat maneuver vlastnostiam (thanks low weight), which allow nasadenei vehicle aj v priestoroch, where štandartné tanks and self-propelled he's doing or capable of operovať mal Ontos aj one veľkú disadvantage. Nabíjanie weapons sa implemented externe, outside protected by the priestor the vehicle and masívny spätný a burst of pri streľbe uncovered the firing position.

Vozidlá Ontos boli of equipment Námornej pechoty vyraďované since 1969. AKo first boli vyraďované vozidlá nasadené vo Vietnam from dôvodu the end of ich of technical life and the lack of náhradných dielcov. Vyradené vozidlá boli čiatočne kanibalizované on zabezpečenie prevádzky stávajúcich vozidiel, part bola postúpená the army, that ich for about a year used for the Company D 16. tank battalion worry 173. výsadkovej brigade (pokiaľ bolo from super kanibalizovať náhradné diely and subsequently bola armament used pre necessary static defensive position)) and part bola after odstránení loadout scivilnená and odpredaná to súkromných rcoa, where boli converted to forest tractors, protipožiarne vozidlá (eg. vozidlá which odkúpilo North Carolina Forestry Service), or podvozok poslúžil pre rôzne konštrukčné of the superstructure. One final organic unit armed crime vozidlom (2. anti-tank colors 5. divízie námornej pechoty (5th Marine Division) bola rozpustená in 1971. Posledné Ontosy zostali in posádkovej service in Guantanáme, where boli opúeračne used 3 pieces to 1980 (aj if the conclusion ich career bolo funkčné iba one vehicle and zostávajúce two slúžili ako source náhradných dielov).

A certain number of vozidiel (predpokladá sa that around 60) bolo uskladnených in zariadení Námornej pechoty in priestoroch dnešnej Station in the aeronautical equipment of the navy China Lake.

ESTES, Kenneth W.: M50 Ontos and M56 Scorpion 1956-70: U.S. Tank Destroyers of the Vietnam War; Bloomsbury Publishing, 2016; ISBN Bloomsbury Publishing, 2016
Source: olive-drab.com
https://mcvthf.org/Veh/M50A1_Ontos.html
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Rifle-Self-Propelled-Full-Tracked-Multiple-106mm-M50-t226367#630141Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

commons.wikimedia.org

M50 Ontos - Ontos na pláži Chu Lai krátce po vyjetí z vyloďovacího člunu z USS Thomaston, červen 1965.

Ontos na pláži Chu Lai krátce po vyjetí z vyloďovacího člunu z USS Thomaston, červen 1965.
URL : https://www.armedconflicts.com/Rifle-Self-Propelled-Full-Tracked-Multiple-106mm-M50-t226367#646812Version : 0
MOD