Main Menu
User Menu

Military history website

Steuart Denham, James

Steuart Denham, James

Sir James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet

     
Příjmení:
Surname:
Steuart Denham
Jméno:
Given Name:
James
Jméno v originále:
Original Name:
Sir James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Sir, baronet
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.08.1744 Lamarkshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.08.1839 Cheltenham /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ britských síl v provincii Munster (1797-1799)
- plukovník 2nd (Royal North British) Regiment of Dragoons (1815-1839)
- poslanec britského parlamentu (1784-1802)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Steuart_baronets
URL : https://www.valka.cz/Steuart-Denham-James-t228183#634340Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Steuart Denham
Jméno:
Given Name:
James
Jméno v originále:
Original Name:
James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1757-DD.MM.1761 Univerzita v Tübingene
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.03.1761 kornet
07.07.1766 kapitán
06.11.1772 major
15.07.1776 podplukovník
20.11.1782 plukovník
12.10.1793 generálmajor
01.01.1798 generálporučík
25.09.1803 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] MM.DD.1815

Řád Guelfů - velkokříž
Guelphic Order - Grandcross
Guelphenorden
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Steuart_baronets
URL : https://www.valka.cz/Steuart-Denham-James-t228183#634341Version : 0
MOD
General Sir James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet – british general škótskeho pôvodu and member of parliament for circuit Lanarkshire (1784-1802).

1. Narodil sa in August 1744 in Lanarkshire as the only son of škótskeho šľachtica Sir James Steuarta, (at that time 3rd baronet of Goodtrees) and Lady Frances, dcéry David Wemyssa, 4. the count of Wemyss. His father, James Steuart bol member and ekonómom Jacobite hnutia and dvoranom of Charles Edward Stuart, son of James Francis Stuart, ktorý bol katolíckou cirkvou acclaimed for kráľa England, Škótska and Irish. Karol Eduart Stuart, alias Karol III. viedol in the year 1745 in škótsku povstanie against Hannoverskej dynasty vládnucej in the Uk, which but ended neúspechom and James Steuart, along with his wife had to opustiť Škótsko.
After the run parents vyrastal young James in the family škótskeho a lawyer and policy Wliiama Mureho from Caldwell. In the year 1749 bol ako 5 hard sent to rodičom to Angoulême (south France), where sa started vzdelávať. Here the family lived until the year 1755, when ich aggravated political situácia vo Francúzsku prinútila sa presťahovať to Flámska. From the year 1757 to the year 1761, the university of the University of Tübingene and subsequently vstúpil to the british army (slúžil to the year 1799), who at that time was involved in the battle within the Sedemročnej the army on the kontinente. Aktívne slúžil to the year 1764, when he was ako a supernumerary built outside the service. Nasledujúce obdobie to the year 1766 he used to travel around the Francúzsku and Germany, and štúdium tactically jazdectva and his organizáciu in the prescribed lands and in the service of the bol opäť called in the year 1766.

In 1763, after the end of the Sedemročnej the army sa home to Škótska returned aj to his family, aj nevertheless, that officially omilostenie for his actions received the James earlier in the year 1771. In the year 1766 yah, anyways gentry Goodtries in Škótsku and lived on panstve Coltress for bratranca Sir Archibald Steuarta Denham, 7. baronet of Coltress, po ktorom in the year 1773 zdedili title, aj gentry.

James Steuart younger sa 30.09.1772 getting married. His nastávajúcou sa goes to Alicia, daughter of William Blackera of Carrick Blacker (grófstvo Armagh).

In the year 1776 zdedila family aj gentry Denham (Sir William Lockhart Denham, 6th Baronet) and the family accepted the second priezvisko Denham, which is used in English (in Škótsku still used pôvodné priezvisko Steuart).

All the titles and estates inherited James Steuart Denham after the death of the father in 1780. In 1784 he ran for Parliament for the circuit Lanarkshire and with the support of the of Hamilton was chosen. In the year 1785 voted for parlamentné reform. Repeatedly he was elected aj v rokoch 1790 and 1796, behold I stand next to it, that zasadaní sa attended sporadically and more time dedicated to summon a military career. Nevertheless sa uchádzal about znovuzvolenie aj in the year 1801, although at that time his tútor, the duke of Hamilton lived and his nástupca mal own parlamentné ambície. After considering the political support nakoniec my kandidatúru 11.07.1802 sťahuje and to the parliament zasadá Lord Archibald Hamilton (this trick but Hamiltonovcom nezabudne and pri another voľbách always supports the opponent, aj lf without success).
Zomiera ako 94 hard 12.08.1839. Nakoľko so my wife nemali children, the titles and estates dedí his second cousin, Henry Stuart Barclay.

2. Svoju vojenskú career starts 17.03.1761 when it is on príhovor otcovho priateľa Lord Barringtona prijatý in the rank of cornet in the 1. (kráľovského) dragúnskeho regiment (regiment general Conwaya (1st (Royal) Regiment of Dragoons (General Conway's regiment)).
With this plukom slúžil in germany until the end of Sedemročnej the army in the year 1763. Preskočiac hodnosť lieutenant bol 13.01.1763 promoted to the rank of captain in the 105. pešom regiment (Kráľovnin own kráľovský regiment horalov), ktorý bol but already in the year 1764 rozpustený and James zostal without zaradenia and iba with polovicou pay. In 1766 he was appointed to the funkcie veliteľa čaty 5. (or kráľovksého írskeho) dragúnskeho regiment (5th (or Royal Irish) Regiment of Dragoons) and to the regiment of the sa joined in Írsku. My skúsenosti used in the year 1769, when he became aide-de-camp (osobným poradcom, sekretárom or tajomníkom) Írskeho miestokráľa Lord Townshend. The major was promoted 06.11.1772 at 13. dragúnskeho regiment (13th Regiment of Dragoons) and 26.09.1775 bol prevelený to 1. írskemu jazdnému regiment (1st Irish Horse), where slúžil to 15.07.1776. After sa came back as a lieutenant colonel to 13. regiment, medzitým transformovanému of dragúnskeho on ľahký jazdecký, in one command pôsobil another 15 years.

Veľa time and their own peňazí invested in the changes of the role of the regiment from dragúnskeho (ťažká jazda) on ľahkú ride of and well aj on navrhovanie new metód training. For access to plneniu task bol 20.11.1872 menovaný to honest plukovníckej the rank of (brevet colonel), and in the year 1788 he main veliteľ british forces in Írsku, Sir William Augustus Pitt vymenoval to head the commission on the zlepšenie discipline and organisation jazdectva in Írsku. His doporučenia semi-finished komisiou boli provide a received generálnym pobočníkom pre Írsko, colonel david were up Dundamom (v rokoch 1809-1811 main veliteľ British army), ktorý ich ako funkcionár responsible of the training officially zaviedol in training.
In the year 1789, when velil regiment I 13. year požiadal about velenie own pešieho regiment (dúfal in 20. (východodevonširský) walking regiment, or 71. (mountain) infantry regiment (Mcleod highlanders)), nakoniec but požiadal gradually by 14. (bedforširský) regiment (október 1789), 41. a walking regiment (december 1789), 56. (západoessexský) walking regiment (január 1790) and 74. (mountain) walking regiment (April 1791), but without success. Nakoniec bol menovaný to the rank of colonel in the 12th. (princa of Wales's own) regiment of (ľahkých) dragúnov (12th (The Prince of Wales's) Regiment of (Light) Dragoons) 09.11.1791. Medzitým vo Francúzsku prebiehala revolúcia, to potlačenia ktorej sa joined aj Británia (today vieme that been trying unsuccessfully). Súčasťou expedičných forces posted to Toulon bol aj 12. the regiment, with which mal even in the rank of brigádneho general seconded by aj James. Nakoniec sa, but joined the ship and in októbri 1793 he was promoted to major general. In the year 1794 and was designated as veliteľ jazdy vyslanej to Flámska under the command of the Lord Cornwallisa, but expedícia bola nakoniec repealed. Miesto was at the suggestion of Henry Dundasa (first minister of war in rokoch 1794-1801) seconded to Škótska, where he organized a temporary jazdecké regiments designed to protect the landscape in front of inváziou (the so-called Fencibles Cavalry) and velil im during letných sústredení in rokoch 1795, 1796 and 1797, aj lf funkciu with odvolaním on reumatizmus and depresie spočiatku odmietal.
Späť to the Irish sa back in the year 1797 ako veliteľ forces in the province of Munster in lokálnej the rank of lieutenant general. Here sa planted to vojenskí dôstojníci or zaťažovaní vo svojom district performance task zmierovacích sudcov and so courtesy of veliteľa british forces in Írsku of Sir Ralph Abercombyho from marci 1798 zaviedol pre unit dobrovoľníkov and milície nočné hliadky with cieľom bump the ich discipline and vycvičenosť and súčasne odbremeniť regular forces. Medzitým bol to 01.01.1798 promoted to the rank of lieutenant general.

His nervous problems in this period spôsobovali that väčšinu their duty prenášal on your podriadených. There's even a aj Írske povstanie in 1798 bolo in munster put suppressed najmä thanks to the activities of major general Henry Johnson (zvíťazil in bitke u Fouksmill and conquered Wexford) and the activities of the new veliteľa british forces in Írsku Gerard Lake.
Zo zdravotných dôvodov odstúpil of veliteľskej funkcie in Írsku in the year 1799, aj lf skutočné dôvody his odstúpenia nemusia even flax health. In this period, namely zomrel behold his dlhoročný tútor Duke of Hamilton. After dostúpení of funkcie I vojenskú service performed, nevertheless he was in 1803 promoted to the rank of general, and in 1815 he became colonel of the 2nd (Royal North British) Regiment of Dragoons.


en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Steuart_baronets
.
URL : https://www.valka.cz/Steuart-Denham-James-t228183#634339Version : 0
MOD