Wilson, Thomas Woodrow

     
Příjmení:
Surname:
Wilson Wilson
Jméno:
Given Name:
Thomas Woodrow Thomas Woodrow
Jméno v originále:
Original Name:
Thomas Woodrow Wilson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.12.1856 Staunton
28.12.1856 Staunton
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.02.1924 Washington, D.C.
03.02.1924 Washington, D.C.
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
28. prezident USA
34. guvernér New Jersey
28th President of the United States
34th Governor of New Jersey
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_WilsonEdit : Admin
URL : https://www.valka.cz/Wilson-Thomas-Woodrow-t22828#86428 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wilson se narodil v rodině kalvínského pastora ve Stantonu ve Virginii 28. prosince 1856. Studoval práva na virginské univerzitě a od roku 1882 vykonával advokátní praxi v Atlantě v Georgii. Tato práce ho však neuspokojovala a od roku 1883 začal studovat politické vědy na Univerzitě Johne Hopkinse v Baltimore. Studia ukončil doktorátem v roce 1886 a téhož roku se oženil s E. L. Axsonovou, ženou, která mu dala tři dcery. Když Wilson v roce 1914 ovdověl, pojal za ženu vdovu Edith Bollingovou z rodu princezny Pocahontas.

Od roku 1890 začal působit jako profesor práva a státu na Princentonské univerzitě a roku 1902 se stal jejím prezidentem. V té době se z konzervativce přerodil v liberála a v roce 1910 se ucházel o úřad guvernéra New Jersey za Demokratickou stranu. Po svém zvolení se prohlásil za nezávislého na stranickém vedení a provedl řadu důležitých reforem. Sjezd strany ho v létě 1912 nominoval prezidentským kandidátem a Wilson s převahou zvítězil ve volbách nad rozklíženými Republikány. 4. března 1913 se stal 28. prezidentem Spojených států a začal uskutečňovat svůj program „Nová svoboda“ - posilování regulační činnosti státu v ekonomice. V roce 1913 zavedl federální daň z příjmu, státní dozor nad bankovním systémem, posílil protitrustová opatření, zřídil banku pro farmáře s výhodnými úroky garantovanými státem a zároveň snížil dovozní cla. V zahraniční politice důsledně prosazoval politiku neutrality ve shodě s veřejným míněním.

Do voleb v roce 1916 šel z heslem „Kdo nás nezavleče do války“, přesto po svém vítězství a nástupu do funkce v březnu 1917 stála před jeho vládou otázka vyhlášení války Německu. Hospodářské vztahy k dohodovým mocnostem, které od vypuknutí války Wilsonova vláda podporovala finančně i dodávkami zbraní, vytvořily situaci, kdy úspěch americké ekonomiky závisel na vítězství Velké Británie a Francie nad Německem. Na veřejnosti Wilson ještě 22. ledna 1917 prezentoval svůj plán na „mír bez vítězství“, na základě rovnoprávnosti a sebeurčení národů. Začátek neomezené ponorkové války 1. února 1917 spolu se změnou vojensko-politické rovnováhy sil mezi válčícími koalicemi po únorové revoluci v Rusku však donutily Wilsona uvažovat o radikální změně neutrálního postoje. Jako záminka pro vyhlášení války Ústředním mocnostem posloužily dvě události – rostoucí počet obchodních lodí, potopených německými ponorkami a tajná jednání o spolupráci mezi Německem a Mexikem. 6. dubna 1917 získal Wilson podporu Kongresu a vyhlásil válku Německu, aby jak prohlásil – „zajistil světu demokracii“. Vstup USA do války vedl k zásadnímu zvratu v poměru sil ve prospěch spojeneckých mocností a zároveň tak Spojené státy poprvé ve svých dějinách zasáhly přímo do evropských bojů. Válka přinesla i rozsáhlé vnitropolitické změny – okleštění demokracie, ukončení reforem, nástup šovinismu a rasismu v souvislosti s přesunem černých pracovních sil z Jihu do průmyslových center Severu.

V zahraničně-politické oblasti měl rozhodující vliv bolševický převrat v Rusku v listopadu 1917, jenž vedl Wilsona k přesvědčení o nutnosti angažovat se ve světové politice i po válce. V lednu 1918 Wilson vystoupil s projevem, ve kterém zformuloval svých 14 bodů o poválečném uspořádání ve světě. Reagoval v něm na Leninův Dekret o míru a navrhoval takové uspořádání, které by USA zajistilo hegemonii ve světovém obchodě (svoboda obchodu), na moři (svoboda moří) a převahu nad Spojenci, získanou během války půjčkami a vojenskými dodávkami (heslo odzbrojení). Navrhl vytvořit Společnost národů, která by zajistila stabilitu a rovnováhu mezi velmocemi. O úloze malých národů nebyla v jeho první koncepci ani zmínka, Wilson dokonce původně vůbec neuvažoval o zániku Rakousko-Uherska, ale vývoj na bojištích ho předběhl a válka v listopadu 1918 skončila dříve, než prezident předpokládal. Již v červenci 1918 vydal, ač nerad, souhlas s intervencí v Rusku po boku spojenců – Velké Británie, Francie a Japonska.

Neúspěch při prosazování koncepce Společnosti národů na mírové konferenci ve Versailles vedl k nástupu izolacionistů v USA. Kongres, kde Demokraté ztratili většinu, odmítl ratifikovat mírové smlouvy, uzavřené mocnostmi Dohody. Silná republikánská opozice pak rovněž odmítla vstup do Společnosti národů, který by slovy senátora Loga „okleštil suverenitu a svobodu Spojených států“. Wilson ani po rozsáhlé propagační kampani nedokázal pro svou ideu Společnosti národů získat veřejné mínění a během této kampaně ho 26. září stihl záchvat mrtvice. Prezident částečně ochrnul a až do dubna 1920 nebyl schopen účastnit se zasedání kabinetu. To vedlo k nástupu protiwilsonovských nálad v zemi, sužované stávkami a policejním násilím.

V listopadu 1920 utrpěl Wilsonův liberální program drtivou porážku a zahořklý prezident předal 4. března 1921 svůj úřad nástupci Hardingovi. Poté odešel do ústraní a žil jako soukromá osoba ve Washingtonu. Při pátém výročí konce války mu přišlo k jeho domu projevit úctu na 20 tisíc lidí. Zemřel 3. února 1924 po záchvatu mrtvice a byl pohřben v Národní katedrále ve Washingtonu.

V roce 1919 mu byla udělena Nobelova cena za mír.
Wilson, Thomas Woodrow - Pomník Woodrowa Wilsona v Praze
Krokodyl, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19416345

Pomník Woodrowa Wilsona v Praze
Krokodyl, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Wilson, Thomas Woodrow - Wilson a jeho kabinet v roce 1918
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1020522

Wilson a jeho kabinet v roce 1918
commons.wikimedia.org

Wilson, Thomas Woodrow - Wilson jako guvernér New Jersey v roce 1911
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33480736

Wilson jako guvernér New Jersey v roce 1911
commons.wikimedia.org

Wilson, Thomas Woodrow - Wilson v roce 1902
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24414754

Wilson v roce 1902
commons.wikimedia.org

Wilson, Thomas Woodrow - Wilson, asi polovina 70. let 19. století
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28836071

Wilson, asi polovina 70. let 19. století
commons.wikimedia.org

Wilson, Thomas Woodrow - Prezident Woodrow Wilson
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56066607

Prezident Woodrow Wilson
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Wilson-Thomas-Woodrow-t22828#97508 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more