Spike (protitankový raketový komplet, přehled verzí)

Spike
Spike is a business označenie pre family of anti-tank prostriedkov vyvíjaných israeli defence priemyslom from 70-tych years of the 20th. day until súčasnosti. Zahŕňa portable, prevozné and carried anti-tank riadené ensembles with riadenými missiles with dostrelom from 50 m to 25 km, ktorých spoločným znakom is used spôsob navádzania.
The development of prostriedku started in the 70's. rokoch 20. day on the basis of skúseností from discontinued konfliktov (najmä Jomkippurská war in 1973). The equipment was first set in place in 1981 (rocket fighter machines Pereh), gradually boli in the arsenal of the zavádzané aj ďalšie version designed pre použitie on vrtuľníkoch, ľahkých vozidlách, or priamo prenášané pechotou.
Some research and production is zabezpečovaná spoločnosťou Rafael Armament Development Authority, Haifa. Licenčná production is realised eg. spoločnosťou General Dynamics-Santa Barbara Sistemas , or ZM Mesko, Skarzysko-Kamienna . In cooperation with the German and francúzskymi spoločnosťami prebieha since 2004, some research and production of the tuned version of under požiadaviek zákazníkov zo štátov NATO in the company EuroSpike GmbH, Röthenbach a. d. Pegnitz (Diehl BGT Defence 40%, Rheinmetall Defence Electronics - 40%, Rafael - 20%).
All the ensembles got ochre system used navedenia common aj zloženie – rocket with a tandem battle hlavicou and electro-optical and infrared snímačom is umiestnená in prepravno-odpaľovacom kontajneri (his hmotnosť depends on the used rocket and reaches from 4 kg up to 70 kg), vyhľadanie and zameranie cieľa is secured in the cooperation of single warhead missiles and viacnásobne použiteľnej Riadiacej and odpaľovacej units (CLU - Command & launch unit, about 5 kg). DUTY sa can tell you upevniť priamo on the container, or (at ťažších rakiet) is upevnená on odpaľovacej trojnožke (about 2.8 kg), where sa umiestňuje aj container with the rocket and separate termálny zameriavač (about 4 kg). Súčasťou ensemble is aj batéria (about 1 kg).
The rocket is equipped elektooptickou and infrared hlavicou with CCD čipom. Cieľ zameraný operátorom is zosnímaný hlavicou, "locked" and the navádzanie is fully autonómne with možnosťou korekcií operátorom (the sa využíva spätná väzba through the optical kábel, or rádiopovelovú aparatúru, where is the image captured by the hlavicou prenášaný to the operator, who can tell you years the rockets korigovať.

Version (ako first is referred to komerčný názov, in zátvorke is označenie Izraelskej army):

Spike-NLOS (Tamuz, תמוז) – a set intended to streľbu at veľké vzdialenosti (within 25 miles) without vizuálneho contact of the operator with cieľom (Non Line Of Sight) when firing missiles. The rocket is in the Slovak phase of flight navádzaná pomocou elektrooptického kábla (about 8 km), in the second phase through a radio datalink. First of all použitie bol in rocket stíhačoch machines Pereh, neskôr bol complet implemented aj na iné an armor vozidlá (M113) or a separate príves (eg. diaľkovo controlled odpaľovacie zariadenie SPARC) and aj on the vrtuľníky. Successive čiastkovými modernizáciami originated subverzie Mk 2., Mk. 4., Mk. 5, výrobca um, she is working on náhrade stávajúcej navádzacej technológie based on elektrooptickom and infračervenom CCD sensor for poloaktívnu laserovú.

Spike-SR – set are introduced in 2012 designed pre streľbu on blízke vzdialenosti (50 – 1500 m). Rocket with hmotnosťou 8 kg is umiestnená in prepravno-odpaľovacom kontajneri, to ktorý sa consolidates riadiaca and odpaľovacia unit. On vyhľadanie and zameranie cieľa sa využíva an electro-optical chip itself is the rocket, what extensively simplifies the samotnú riadiacu and odpaľovaciu unit. The operator and transport is possible by one person, what this set predurčuje pre small pešie, or špeciálne units.

Spike-MR (NT-Gil) – prenosný anti-tank assy to the intermediate vzdialenosti (200 – 2500 m). Rocket with kontajnerom reaches hmotnosť 14 kg, riadiaca and odpaľovacia unit sa fastened to the container. It is possible to aj použitie with a tripod and an infrared zameriavačom. Allows you must use aj missiles an ensemble of Spike-LR, but does not možnosťou navádzania operátorom.,

Spike-LR (NT-Gomed, NT-Spike) – prevozný anti-tank assy to väčšie vzdialenosti (up to 4000 m, respectively. the rockets produced after 2014 to 5000 m). Rocket in kontajneri has hmotnosť 14 kg, but the whole system reaches celkovú hmotnosť 45 kg. Used sa from odpaľovacou tripod, or is lafetovaný on vozidlách (vrtuľníkoch). Navádzací system is identical with the rocket Spike-MR, naviac is doplnená chance ovládania operátorom prostredníctvom transmission údajov between a missile and odpaľovacím zariadením through the optical fiber, what allows the operator to korigovať miesto intervention. The system allows you to odpaľovať aj missiles Spike-MR, but without the possibility of ich navádzania operátorom.

Spike-LR II (NT-Gil-2, 2 גיל) – modernizácia Spike-LR. Rocket with nižšou hmotnosťou (12.7 kg) so zväčšeným dostrelom (5500 m during the launch of zo country, or 10000 m pri launch of vrtuľníka through the use of a radio datalinku). Rocket has novú tandemovú bojovú hlavicu with about 30% väčšou prieraznosťou. Changes are aj in navádzacej warhead, that contains a new infrared sensor no need to be chladenia. Navádzacia hlavica využíva elements umelej of intelligent life from the zlepšenie zamerania cieľa and the resilience of the eyes rušeniu and allows zamerať aj externe awarded by ciele (pomocou súradnicovej mriežky) pri preserving compatibility so older odpaľovacími zariadeniami.

Spike-ER (NT-Dandy, NT-D, Perakh Bar) – anti-tank assy on the long vzdialenosti (400 - 8000 m). Primárne is designed pre mounted on vrtuľníky, vozidlá, or plavidlá, but nie is vylúčené his použitie aj pechotou. Rocket with hmotnosťou 34 kg is dlhšia and has väčší priemer ako predchádzajúce version, odpaľovacie zariadenie has hmotnosť 30 kg (portable), respectively. 55 kg (pre vozidlá and vrtuľníky). Vo development is verzia Spike-ER II with doletom predĺženým to 10 km, and 16 km (vrtuľníková verzia with dvojcestným vysokorýchlostným radio datalinkom).

Mini-Spike – the slightest zástupca family Spike designed against alive sile (Anti-personnel guided weapon - APGW). Prostriedok is equipped with a missile, weighing 4 kg and max. dostrelom 1300 -1500 m, transportation and operation is perhaps the one person. Navádzacia hlavica equipped with a new flight modelom optimized pre použitie in zastavanom priestore (model zahŕňa eg. aj využitie okenných otvorov pre elimináciu hidden nepriateľov). Aj when bol prostriedok are introduced in year 2009, its development was in the year 2016 prerušený. Vyvíjaný bol aj adapter, ktorý allowed the rocket must use odpaľovacom zariadení Spike-LR.


www.army-technology.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Spike_(ATGM)
en.wikipedia.org
https://www.army-technology.com/projects/gill/
www.armyrecognition.com
tealgroup.com
.

Spike (protitankový raketový komplet, přehled verzí) - Schéma Spike ATGM.
Dave1185, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3936992

Schéma Spike ATGM.
Dave1185, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Spike (protitankový raketový komplet, přehled verzí) - Italský 8. pluk Bersaglieri, odpálení Spike během cvičení
www.esercito.difesa.it, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125846533

Italský 8. pluk Bersaglieri, odpálení Spike během cvičení
www.esercito.difesa.it, CC BY 2.5, commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Spike-protitankovy-raketovy-komplet-prehled-verzi-t230073#638693 Version : 0


URL : https://www.valka.cz/Spike-protitankovy-raketovy-komplet-prehled-verzi-t230073#638694 Version : 0
On 20.06.2019, the Estonian Armed Forces ordered 18 Spike-LR2 anti-tank missile kits with a value of 40 million euros from the EuroSpike GmbH consortium. And on 19.01.2022, the Defence Investment Centre (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) informed about another contract with the same company in the amount of more than €40 million for the purchase of Spike-SR anti-tank missile systems. In total, Estonia should receive around 500 missiles (including training missiles) for this amount. Deliveries should start later this year.Source: www.kaitseinvesteeringud.ee
www.kaitseinvesteeringud.ee
URL : https://www.valka.cz/Spike-protitankovy-raketovy-komplet-prehled-verzi-t230073#688496 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more