Main Menu
User Menu

Military history website

Botjan, Alexej Nikolajevič

Botyan, Aleksey Nikolayevich

Алексей Николаевич Ботян / Aleksiej Nikołajewicz Botian / Аляксей Мікалаевіч Бацян

     
Příjmení:
Surname:
Botjan
Jméno:
Given Name:
Alexej Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Алексей Николаевич Ботян / Aleksiej Nikołajewicz Botian / Аляксей Мікалаевіч Бацян
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník (státni bezpečnosti)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.02.19171) Čartavičy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.02.2020 Moskva
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- dôstojník sovietskej rozviedky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- podľa sovietskej a poľskej socialistickej histórie je označovaný za záchrancu Krakova pred zničením nacistami roku 1945
- vyštudoval za učiteľa
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksiej_Botian
be.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#642580Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Botjan
Jméno:
Given Name:
Alexej Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Алексей Николаевич Ботян / Aleksiej Nikołajewicz Botian
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1935 Střední pedagogická škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.05.1941-DD.06.1941 Vyšší strední škola Lidového komisára státni bezpečnosti SSSR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1939 desiatnik (kapral)
DD.MM.RRRR plukovník (státni bezpečnosti)
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.05.1941-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

DD.MM.1965

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

11.03.1985

Řád vlastenecké války 1. stupně /1942-1943/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1942-1943/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

09.05.2007

Hrdina Ruské federace
Hero of the Russian federation
Герой Российской Федерации
-

DD.MM.2017

Řád za zásluhy o vlast - 4. třída
Order For Merit to Fatherland - 4th Class
Орден За заслуги перед Отечеством - IV степени
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu práce /1943-1991/
Order of Red Banner of Labour /1943-1991/
Орден Трудового Красного Знамени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Partyzánu Vlastenecké války - 1. stupeň
Partisan Medal 1st class
Медаль Партизану Отечественной войны I степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bojové zásluhy
Medal for Combat Merit
Медаль За боевые заслуги
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR
Medal Veteran of Armed Forces of USSR
Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 40. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 40th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 65 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 - 1945
Jubilee Medal for 65th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль 65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina
Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin
Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Řád Virtuti Militari - stříbrný kŕíž
The Order Virtuti Militari- Silver Cross
Order Virtuti Militari - Krzyż Srebrny
-

DD.MM.RRRR

Řád za statečnost
Order of Courage
Орден Мужества
-

DD.MM.RRRR

Čestný pracovník státní bezpečnosti
Honorary member of the State Security
Почётный сотрудник госбезопасности
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bezúhonnou službu - 1. stupeň
Medal for Irreproachable Service - 1st Class
Медаль За безупречную службу I степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bezúhonnou službu - 2. stupeň
Medal for Irreproachable Service - 2nd Class
Медаль За безупречную службу II степени
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 50. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce
Jubilee Medal for 50th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль 50 лет победы в Великой Отечественной войне
-

Poznámka:
Note:
1) dátum narodenia podľa Juliánskeho kalendára je 28.01.1917
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksiej_Botian
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#642581Version : 0
MOD

Alexei Nikolayevich Boťan, - we'll find, poľský soldier, rozviedčik and partisan, sovietsky colonel štátnej security.


Pôvodom Bielorus Аляксей Мікалаевіч Бацян, vyštudovaný poľský-we'll find and poddôstojník protivzdušnej defense Poľskej army Aleksiej Nikołajewicz Botian and nakoniec fighter against nazism and imperialism and the Hero of the Russian febedárie Алексей Николаевич Ботян.

Born sa 10.02.1917 (under vtedajšieho Juliánskeho kalendára 28.01.1917) vo Vilniuskej governorate Russian empire, in little roľníckej dedine Čartavičy. This územie in the past belonged to Litve, in 1920 bolo obsadené Poľskom and Rižským mierom happened officially súčasťou Poľskej republic. Vyštudoval miestnu základnú school and subsequently went on pedagogickej school (odbornosť-we'll find 1. stupňa ELEMENTARY school). In 1935 he began pracovať ako-we'll find. Ako 22 hard nastúpil on vojenskú service, he graduated from the poddôstojnícku school protivzdušnej of defense, received hodnosť desiatnik and velenie protilietadlovému delu (40 mm Bofors vz. 36) at the 3. oddielu protilietadlového delostrelectva vo Vilniuse (today Lithuania). During the nazi invázie in septembri 1939 bol bojovo nasadený and pri Poznan sa podieľal on zostrelení a little German bombardérov. Together with the unit subsided to Romania, but after 17.09.1939 he was captured by the Red army. After niekoľkých dňoch utiekol and coming home. Aj when his rodičia owned hospodárstvo and now are back to eating considered zapojiť sa into his zveľaďovania, nakoniec sa but I decided poobzerať sa after working in the city.
Stumbled on náborárov hľadajúcich novú "sovietsku" inteligenciu and keďže mal teaching vzdelanie, so the sa asked. They took him, vstúpil to the Komsomol and to the half of the 1940s he taught. In may 1940 (under his own words then, ako sa sat with your zverencami predviedol takmer military pochodom on prvomájovej manifestáci) was invited to viacero besied, including republikovej branch of the NKVD in Minsk. Prešiel lekárskymi prehliadkami, niekoľkými pohovormi and was seconded späť to his native region with a notice to sa of predchádzajúcom dianí with anyone he didn't talk to (become sa súčasťou personálnych reserves the NKVD). Popri tom diaľkovo been shaking up the vzdelanie and after the termination of the respective kurzov sa in August 1940 became riaditeľom základnej school in dedine Rovkoviči, where pôsobil until may 1941, ever explored was posted on štúdium vo Vyššej strednej school Ľudového komisára štátnej the security of soviet russia into the Moscow.
In júli 1941 bol zaradený to on your Own motorizovanej brigáde špeciálneho určenia NKVD podriadenej 4. riaditeľstvu of the NKVD (chief Pavel And. Sudoplatov (Павел А. Судоплатов)). In novembri 1941 bol ako veliteľ prieskumno-diverznej groups deployed behind the battle line and participated in the sa defense of Moscow.
In januári 1943 nasledovalo vyslanie to hlbokého tyl nacistami okupovanej Západnej Ukraine and Západného Bieloruska. Here pôsobil independently, aj in zostave partizánskych clusters, where mal in charge of the prieskumné and spravodajské operácie (eg. in partizánskej jednotke under the leadership of the Hero of the Sovietskeho zväzu Viktor Karaseva). Between his job belongs to eg. bombing on the German commissariat in the town Ovruč 09.09.1943 during the vykonávanej inšpekcie, pri ktorom killed 80 German dôstojníkov (for uvedenú akciu bol on him done. proposal to udelenie the title of Hero of Sovietskeho zväzu, but wasn't implemented).
In may 1944, the sa sa group of 28 spolubojovníkov presunul to Poľska, where he began organizovať prieskum rozmiestnenia and activities okupačných forces in the vicinity of Krakow. Vzhľadom to summon a great knowledge poľštiny and self-aj poľskej culture and their organizačným schopnostiam could využívať nielen miestny prosovietsky resistance (The Ludowa), but aj spolupracovať odbojovými organizáciami The Home army and Battalions Chłopskie. Just from this cooperation arose oslobodenie zadržiavaných poľských vlastencov and získanie veľkého quantity of armaments and vybavenia in town Ilža.
Koncom year 1944 mali sovietski rozviedčici vybudovanú in the neighborhood Krakow rozsiahlu sieť informátorov and another spolupracovníkov. In the framework of the ich aktivít sa im managed to zadržať a member of the Wehrmacht and poľského inžiniera Zigmund Ogareka, ktorý im poskytol valuable any idea as to explosives uskladnených in the castle in the town of Nowy Sącz, which mali even used either on zničenie the historic center of Krakow, hrádze Museum jazera or mostov over the Dunajec. With the use of siete your spolupracovníkov sa group managed to inštalovať to explosives real explosives and subsequently the entire warehouse 18.01.1945 explóziou break. For this akciu obdržal Boťan in 2007, ocenenie the Hero of the Russian federácie and indicates the sa for the záchrancu Krakow before the destruction.
Viaceré súčasné poľské the sources of his contributions to save the town spochybňujú. One of argumentov is that the flood wave zo devastated priehrady (ak would boli the explosives used on the zničenie hrádze Rožnovskéhpo jazera on Dunajci) would not damage the city vzdialené takmer 100 km and well poukazujú on the fact that the umiestnenie "less" in the castle did the members odbojovej group Battalions Chłopskie.

Posledné mesiace army pôsobila group under Boťanovým guidance on okupovanom the territory of Czechoslovakia and subsequently of the sa Boťan returned to the area of his pôsobenia in Poľsku, tentoraz I nie ako rozviedčik for nepriateľkou líniou, but ako agent pre fight with vnútroným nepriateľom.
Boťanova group in okupovanom Poľsku because neviedla len fight with nacistami. To prepare a man to behold the activity, which mali zabezpečiť likvidáciu prozápadných resistance troops after the service Sovietskej army. Boťan and his people on the one side, used any idea as obtained príslušníkmi Armii Krajowej or Batalionov Chlopskych, on the other aktívne pripravovali zničenie prescribed troops. In the summer of 1945 sa him as one of the "inkvizítorov" zodpovedných for perzekúcie príslušníkov prescribed resistance skupínv in the area of Novy Sacz after solobodení from nacistov pokúsili pro-western odbojári zlikvidovať, but been trying unsuccessfully.

After the end of the war zostal Boťan pracovať in the secret service, specifically in the department vonkajšej rozviedky. Since 1947 pôsobil in as a secret agent in Czechoslovakia, published a sa for the robotníka the Czech nationality and worked in the field of Žatca (footnote: could využiť krytie ako returned sa potomok vysťahovalcov spred 1. svetovej war, or príslušník family, who move into the USSR vysťahovala in the framework of the INTERHELPO), university of the obdobe dnešnej priemyslovky, received občianstvo and subsequently worked aj in Uránových baniach in Jáchymove. As a citizen of Czechoslovakia sa reportedly attended viacerých aktivít abroad. Illegally pôsôobil aj in the GDR, pričom work in CZECHOSLOVAKIA and the GDR lasted until around the end of the 50-tych years of the 20th. day.

In rokoch 1965 and 1974 was repeatedly proposed to udelenie vyznamennaia Hero Sovietskeho zväzu, but not one of návrhov been implemented. At the end of the summon's career stood the pri zrode špeciálnej units Vympel and in 1983 in the rank of colonel odišiel to dôchodku.

He is an honorary občanom poľského city Ilža.

Together with the Hero of Ukraine E. With. Berezňakom (1914-2013) and spisovateľom About. And. Gorčakovym (1924-2000) became compressed representation hlavného hero of the novel of Ju. Semyonov's "Major Blow" and rovnomenného trojdielneho film from 1967 (director E. Also. Taškov).

Zomrel 13.02.2020 in the Moscow vo the age of 103 years.

Source: Бондаренко А. Полковник Ботян остаётся в строю. // "Красная звезда". — 2020, 10 февраля. — С.10.
Бондаренко А. Забытый нелегал // Красная Звезда. — 2019. — 8 февраля.
tvn24.pl
www.warheroes.ru
.
Botjan, Alexej Nikolajevič - Alexej Botjan, 1939

Alexej Botjan, 1939
URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#642590Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pl.sputniknews.com

URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#661293Version : 0
MOD