Heusinger, Adolf Bruno Heinrich Ernst

Adolf Bruno Heinrich Ernst Heusinger
     
Příjmení:
Surname:
Heusinger Heusinger
Jméno:
Given Name:
Adolf Bruno Heinrich Ernst Adolf Bruno Heinrich Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Adolf Bruno Heinrich Ernst Heusinger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.08.1897 Holzminden /
04.08.1897 Holzminden /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.11.1982 Kolín nad Rýnem /
30.11.1982 Köln am Rhein /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník operačního oddělení OKH
generální inspektor Bundeswehru
Chief of operations in OKH
Inspector General of the Bundeswehr
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heusinger
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Heusinger-Adolf-Bruno-Heinrich-Ernst-t23194#470648 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Heusinger Heusinger
Jméno:
Given Name:
Adolf Adolf
Jméno v originále:
Original Name:
Adolf Heusinger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.10.1915 poddůstojník
31.03.1916 praporčík
01.01.1920 poručík
31.07.1925 nadporučík
01.10.1932 kapitán
16.03.1935 major
20.03.1939 podplukovník
01.08.1940 plukovník
23.12.1941 generálmajor
21.01.1943 generálporučík
12.11.1955 generálporučík (Bundeswehr)
18.10.1915 Unteroffizier
31.03.1916 Fähnrich
01.01.1920 Leutnant
31.07.1925 Oberleutnant
01.10.1932 Hauptmann
16.03.1935 Major
20.03.1939 Oberstleutnant
01.08.1940 Oberst
23.12.1941 Generalmajor
21.01.1943 Generalleutnant
12.11.1955 Generalleutnant (Bundeswehr)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heusinger
www.lexikon-der-wehrmacht.de
uk.wikipedia.org
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Heusinger-Adolf-Bruno-Heinrich-Ernst-t23194#470650 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generalleutnant Adolf Heusinger


nar.: 4.8.1897, Holzminden
zomr.: 30.11.1982, KölnPo maturitách v roku 1915 vstupuje Adolf Heusinger ako vojnový dobrovoľník v hodnosti Fahnenjunker do 7. thüringische Infanterie-Regiment Nr. 96 v Gere. V bojoch pri Verdune je ťažko zranený a 1.7.1917 je povýšený do hodnosti Leutnant, v ktorej sa vracia k svojej jednotke ako Ordonnanz-Offizier. Na jeseň roku 1917 je druhýkrát ťažko zranený a súčasne sa dostáva do britského zajatia, z ktorého je prepustený až v decembri/prosinci 1919.


Po prevzatí reichswehrom je preložený ako pobočník (Bataillonsadjutant ) k III. Bataillon, Infanterie-Regiment 15. Dňa 1.4.1925 prichádza povýšenie do hodnosti Oberleutnant a v roku 1927 prechádza k 12. (MG-) Kompanie, Infanterie-Regiment 15. Od roku 1927 do 1930 absolvuje Adolf Heusinger vzdelávanie pre zástupcov veliteľov v Berlíne, ktoré ukončí s nadpriemerným výsledkom. V nadväznosti na to je preložený na operačné oddelenie vrchného veliteľstva armády (Operationsabteilung des Oberkommandos des Heeres) a v rokoch 1931 – 1932 pôsobí ako dôstojník generálneho štábu na berlínskom ríšskom ministerstve brannej moci (Reichswehrministerium). V októbri/říjnu 1932 je povýšený do hodnosti Hauptmann a je mu zverené velenie 13. (Infanteriegeschütz-) Kompanie v Infanterie-Regiment 18. V marci/březnu roku 1936 je po necelých troch rokoch pôsobenia v štábe 11. Infanterie-Division povýšený do hodnosti Major.


Následne na to sa vracia opätovne na operačné oddelenie vrchného veliteľstva armády, ktorého veliteľom sa stáva po povýšení do hodnosti Oberst v septembri/září roku 1940. Ďalšie povýšenie prichádza 1.12.1941, kedy je povýšený do hodnosti Generalmajor a 1.2.1943 do hodnosti Generalleutnant. Po vylúčení Haldera ako náčelníka generálneho štábu armády (Generalstabschef des Heeres) 24.9.1942 sa Heusinger márne uchádza o miesto veliteľa vojenskej jednotky a zostáva naďalej vo funkcii veliteľa operačného oddelenia. Medzi jeho povinnosti patrí aj analýza správ a hlásení z veliteľstiev frontu a následné spracovanie skutočnej situácie a návrhov riešení. Výsledok jeho práce potom prednáša náčelník generálneho štábu Hitlerovi pri dennej porade o situácii, pričom Heusinger asistuje. Práve preto sa Generalleutnant Heusinger zúčastňuje porady s Hitlerom aj dňa 20.7.1944, kedy objasňuje situáciu skupiny armád Sever (Heeresgruppe Nord). Keď o 12.42 hod. exploduje v miestnosti Stauffenbergova bomba je Heusinger jej črepinami ťažko zranený na oboch nohách, súčasne utrpí i popálenie časti hlavy a poranenie hrude a pravej ruky. V nemocnici je pre podozrenie z účasti na pokuse o puč zatknutý gestapom, neskôr je však prepustený. Pretože ostatných desať rokov nevelil žiadnej jednotke, nie je mu zverené žiadne velenie a po preliečení zranení je preložený do Führer-Reserve. Tu aj bez využitia zostáva až do skončenia vojny. V posledných dňoch vojny vytvára bojovú skupinu okolo generála Stumpffa a s touto sa dostáva do amerického zajatia. V zajatí je američanmi intenzívne vypočúvaný a následne postavený pred súd v Norimberku ako svedok obžaloby.


Po prepustení zo zajatia žije Heusinger v meste Harz a neskôr sa stáva poradcom spolkového kancelára pre otázky vojenskej bezpečnosti (Ratgeber des Bundeskanzlers für Fragen der militärischen Sicherheit). V roku 1952 je vymenovaný za vedúceho vojenského oddelenia “Dienststelle Blank”, z ktorého je neskôr vytvorené spolkové ministerstvo obrany (Bundesverteidigungsministerium). Dňa 1.11.1955 je v hodnosti Generalleutnant reaktivovaný a vymenovaný za predsedu hlavnej vojenskej rady spolkového ministerstva obrany. V júni/červnu 1957 sa stáva prvým generálnym inšpektorom Bundeswehru (1. Generalinspekteur der Bundeswehr) a súčasne je povýšený do hodnosti General, pričom má rozhodujúci podiel na výstavbe Bundeswehru. V decembri/prosinci 1960 je zvolený za člena novo vzniknutej vojenskej komisie NATO. V tomto úrade pôsobí tri roky, než dňa 29.2.1964 ako 67-ročný odchádza do výslužby. Za svoje zásluhy je vyznamenaný vysokým vyznamenaním - Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband.


Vyznamenania:
- Železný kríž I. triedy (Eisernes Kreuz I. Klasse): 24.12.1917
- Železný kríž II. triedy (Eisernes Kreuz II. Klasse): 8.6.1916
- Herzogl. Braunschweigisches Kriegsverdienstkreuz II. Klasse: 22.1.1917
- Reussisches Ehrenkreuz III. Klasse mit Schwertern: 1917
- Reussische Silberne Verdienstmedaille mit Schwertern: 1916
- Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz - ?
- Ehrenkreuz für Frontkämpfer: 18.1.1935
- Wehrmacht-Dienstauszeichnung II. Klasse: 2.10.1936
- Spange zum EK I: 5.6.1940
- Spange zum EK II: 6.10.1939
- Komturkreuz des Kgl. Italien. Orden der Krone: 1940
- Komturkreuz des Kgl. Ungar. Verdienstorden: 1941
- Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern - ?
- Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern - ?
- Finnisches Freiheitskreuz 1. Klasse mit Schwertern: 25.3.1942
- navrhnutý na udelenie Rytierskeho kríža Železného kríža (eingereicht zum Ritterkreuz und zum Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes) - ?
- Verwundetenabzeichen in Silber, 20.7.1944


povojnové:
- US "Legion of Merit", Kommandeurkreuz: 15.10.1960
- Grosses Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland mit Stern und Schulterband: 1963


zdroj: Lexikon der Wehrmacht; ABR
URL : https://www.valka.cz/Heusinger-Adolf-Bruno-Heinrich-Ernst-t23194#87615 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more