Main Menu
User Menu

Military history website

Nuffield Mechanizations Ltd. [1942-195R]

Mechanizations & Aero Ltd. [1939-1942]

     
Název:
Name:
Nuffield Mechanizations Ltd.
Originální název:
Original Name:
Nuffield Mechanizations Ltd.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Wolseley Aero Engines Ltd.
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Nuffield Mechanizations & Aero Ltd.
DD.MM.1939-DD.MM.1942 Mechanizations & Aero Ltd.
DD.MM.1942-DD.MM.195R Nuffield Mechanizations Ltd.
Obory výroby:
Production Subjects:
letecké motory, obrněná technika, zemědělská technika
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1935-DD.MM.195R Birmingham
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1937-DD.MM.1940 Castle Bromwich
DD.MM.194R-DD.MM.194R Coventry
Vznik:
Founded:
DD.MM.1935
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.195R ?
Produkty:
Products:
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Cruiser Tank Mk III
DD.MM.1938-DD.MM.1938 A16E1
DD.MM.1940-DD.MM.1941 Cruiser Tank Mk VI Crusader I
DD.MM.1941-DD.MM.1942 Cruiser Tank Mk VI Crusader II
DD.MM.1942-DD.MM.1943 Cruiser Tank Mk VI Crusader III
DD.MM.1942-DD.MM.1943 Cruiser Tank Mk VII Cavalier
DD.MM.1943-DD.MM.194R Cruiser Tank Mk VIII Centaur
DD.MM.1946-DD.MM.1946 Heavy Assault Tank Tortoise
DD.MM.194R-DD.MM.194R Bofors QF 40 mm
Poznámka:
Note:
1935 William Morris vytváří novou společnost, do které přesunuje výrobu motorů z Wolseley Motor Co.
1937 snad sloučení s jinou Morrisovou společností
1940 lord Nuffield donucen předat leteckou továrnu v Castle Bromwich Vickersu
195R firma mizí, snad sloučena s Wolseleyem
Zdroje:
Sources:
discovery.nationalarchives.gov.uk
www.gracesguide.co.uk
www.jstor.org
URL : https://www.valka.cz/Nuffield-Mechanizations-Ltd-1942-195R-t234567#648186Version : 0
MOD