Main Menu
User Menu

Military history website

Madrid, Vyšší středisko pro studie národní obrany [RRRR-]

Superior Center of the Study of National Defense

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)

     
Název:
Name:
Vyšší středisko pro studie národní obrany
Originální název:
Original Name:
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°26'22.77"N 3°41'31.34"W
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
16.01.1964-DD.MM.RRRR
Ekonomicko administrativní seke CESEDEN
Economic - Administrative Section of the CESEDEN
16.01.1964-DD.MM.RRRR
Generální sekretariát CESEDEN
General Secretariate of the CESEDEN
16.01.1964-DD.MM.RRRR
Pobočník ředitele CESEDEN
Warrant Officer of the CESEDEN
16.01.1964-DD.MM.RRRR
Velení podpory a služeb CESEDEN
Support and Services HQ CESEDEN
16.01.1964-DD.MM.RRRR
Vyšší středisko pro studie národní obrany
Superior Center of the Study of National Defense
16.01.1964-DD.MM.RRRR
Ředitelství CESEDEN
Directoriate of the CESEDEN
30.04.1970-DD.MM.RRRR
Španělský institut strategických studií
Spanish Institute for Strategic Studies
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR
Komise pro Španělskou vojenskou historii
Commission of Spanish Military History
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Katedra bezpečnostní politiky a obrany
Department of Defense Policy and Security
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Katedra kultury a diplomacie obrany
Department of Culture and Defense Diplomacy
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Katedra obranného plánování
Defense Planning Department
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Katedra operací
Operations Department
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Katedra vedení lidí
Leadership Department
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Katedra virtuální výuky
Department of Virtual Education
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Katedra zpravodajství
Department of Inteligence
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Sekce plánování ESFAS
Planning Section ESFAS
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Sekce společného zdokonalování
Joint Perfection Training Section
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Sekce vyšších studií ESFAS
Higher Studies Section ESFAS
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Studijní sekretariát ESFAS
Study Secretariate ESFAS
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Studijní ředitelství ESFAS
Study Directoriate of the ESFAS
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Vyšší škola ozbrojených sil
Higher School of the Armed Forces
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Výuková sekce ESFAS
Tutoring Section ESFAS
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Ředitelství vyšší školy ozbrojených sil
HQ of the Higher School of the Armed Forces
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Oddělení doktriny
Doctrine Department
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Oddělení koncepce a skoušek
Concepts and Experimentation Department
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Prognosticko analytické oddělení
Analysis and Foresight Department
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekretariát společného centra vývoje konceptů
Secretariate of the Joint Development Center of Concepts
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Společné centrum vývoje konceptů
Joint Development Center of Concepts
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Ředitelství společného centra vývoje konceptů
HQ of the Joint Development Center of Concepts


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.defensa.gob.es
URL : https://www.valka.cz/Madrid-Vyssi-stredisko-pro-studie-narodni-obrany-RRRR-t235618#651397Version : 0
MOD