Main Menu
User Menu

Military history website

ArmaLite Inc. [1954-]

     
Název:
Name:
ArmaLite Inc.
Originální název:
Original Name:
ArmaLite Inc.
Historie názvů:
History of Names:
01.10.1954-DD.MM.RRRR ArmaLite Inc.
Obory výroby:
Production Subjects:
palné zbraně a příslušenství
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.10.1954-DD.MM.1996 Hollywood
DD.MM.1996-DD.06.2018 Geneseo
DD.06.2018-DD.MM.RRRR Phoenix
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
01.10.1954 nově založeno
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/ArmaLite
https://www.armalite.com/Armalite/History

URL : https://www.valka.cz/ArmaLite-Inc-1954-t237817#657431Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To jsou dvě různé firmy Wink původní ArmaLite Corp. zanikl v roce 1987, v roce 1995 Mark Westrom koupil ochrannou známku a vytvořil novou firmu na základě firmy Eagle Arms, kerou koupil krátce předtím a která původně vyráběla díly M-16 a AR-15.
URL : https://www.valka.cz/ArmaLite-Inc-1954-t237817#657494Version : 0
MOD