Lockheed Martin F-16V Viper

     
Název:
Name:
Lockheed Martin F-16V Viper Lockheed Martin F-16V Viper
Originální název:
Original Name:
Lockheed Martin F-16V Viper / F-16 Block 70/721)
Kategorie:
Category:
stíhací letoun fighter aeroplane
Výrobce:
Producer:
11.11.2019-DD.MM.RRRR Lockheed Martin Corp., Greenville
DD.01.2017-DD.MM.2023 Aerospace Industrial Development Corporation, Taichung
DD.01.2020-DD.MM.2027 Hellenic Aerospace Industry SA, Tanagra
Období výroby:
Production Period:
DD.01.2017-DD.MM.2023 modernizace flotily F-16 Tchaj-wanských vzdušných sil / modernization of F-16 Taiwan Air Force
11.11.2019-DD.MM.RRRR novovýroba / new production
DD.01.2020-DD.MM.2027 modernizace řeckých F-16C/D Block 52+ / Block 52+ Advanced / modernization of Hellenic Air Force F-16C/D Block 52+ / Block 52+ Advanced
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
F-16V Viper:
42 (03/2021 ze 141 objednaných Tchaj-wanem / from 141 ordered by Taiwan)
2 (09/2022 z 83 objednaných Řeckem / from 83 ordered by Greece)

F-16 Block 70/72:
16 pro Bahrain / for Bahrain
16 pro Bulharsko / for Bulgaria

F-16 Block 70:
14 pro Slovensko / for Slovakia
První vzlet:
Maiden Flight:
21.10.2015
Osádka:
Crew:
1, nebo 2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
9208 kg 20300 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg ? lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
21772 kg 48000 lb
Rozpětí:
Wingspan:
9,449 m 31 ft
Délka:
Length:
15,027 m 49 ft 3 ⅝ in
Výška:
Height:
5,09 m 16 ft 8 ⅜ in
Plocha křídla:
Wing Area:
27.87 m2 300 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2 ? lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
dvouproudový turbofan
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
General Electric F110-GE-129 (verze Block 70), nebo Pratt & Whitney F100 (verze Block 72) General Electric F110-GE-129 (version Block 70), or Pratt & Whitney F100 (version Block 72)
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
2414 km/h v ? m 1500 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m ? mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
254 m/s 50000 ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
? m ? ft
Dolet:
Range:
? km ? mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
2800 km 1740 mi
Výzbroj:
Armament:
rotační kanón M61A1 Vulcan se zásobou 511 kusů munice

maximální hmotnost výzbroje 7711 kg na 11 závěsnících

střely:
6x AIM-9 Sidewinder
6x AIM-120 AMRAAM

6x AGM-65 Maverick
4x AGM-88 HARM

2x AGM-84 Harpoon
4x AGM-119 Penguin

rakety:
4x LAU-61/A (každý pro 19 raket Hydra)
4x LAU-68/A (každý pro 7 raket Hydra)
4x LAU-5003 (každý pro 19 raket CRV7)
4x LAU-10/A (každý pro 4 rakety Zuni)

pumy:
8x CBU-87/B
8x CBU-89/B
8x CBU-97/B
4x Mk.84
8x Mk.83
12x Mk.82
4x GBU-10/B
6x GBU-12/B
4x GBU-24/B
4x GBU-31/B
6x GBU-38/B
8x GBU-39/B

ostatní:
Sniper XR
...
M61A1 Vulcan gatling gun with 511 rounds of ammunition

maximum armament weight of 17000 lb on 11 hardpoints

missiles:
6x AIM-9 Sidewinder
6x AIM-120 AMRAAM

6x AGM-65 Maverick
4x AGM-88 HARM

2x AGM-84 Harpoon
4x AGM-119 Penguin

rockets:
4x LAU-61/A (each for 19 Hydra rockets)
4x LAU-68/A (each for 7 Hydra rockets)
4x LAU-5003 (each for 19 CRV7 rockets)
4x LAU-10/A (each for 4 Zuni rockets)

bombs:
8x CBU-87/B
8x CBU-89/B
8x CBU-97/B
4x Mk.84
8x Mk.83
12x Mk.82
4x GBU-10/B
6x GBU-12/B
4x GBU-24/B
4x GBU-31/B
6x GBU-38/B
8x GBU-39/B

other:
Sniper XR
...
Uživatelské státy:
User States:Objednávky:

(12 x F-16C, 2 x F-16D)
Potencionálni užívatelia:Ordered:

(12 x F-16C, 2 x F-16D)
Potential Users:
Poznámka:
Note:
1)F-16 Block 70/72 - novovyrobené lietadlá, F-16V Viper modernizace starších letadel 1)F-16 Block 70/72 - new production, F-16V Viper modernization of old aircraft
Zdroje:
Sources:
www.airforce-technology.com
www.lockheedmartin.com
URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#665500 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Čínska republika
Na rokovaní Tchajwanského parlamentu vystúpil dňa 22.03.2021 generálporučík Huang Chih-Wei, ktorý zákonodarný zbor informoval, že štát je pripravený nasadiť prvé lietadlá F-16V na operačné použitie. Oficiálna ceremónia bude realizovaná do konca marca 2021 a celkom pôjde o prvých 42 modernizovaných lietadiel, zaradených k 4. taktickému stíhaciemu krídlu dislokovanom v Chiayi na západnom pobreží ostrova. Tchajwan od januára 2017 modernizuje celkom 141 používaných lietadiel (z pôvodne plánovaných 145, 4 lietadlá sa nakoniec nemodernizujú z dôvodu ich technického stavu) F-16A a F-16B zo svojej výzbroje na štandart F-16V, pričom práce realizuje tchajwanský výrobca Aerospace Industrial Development Corporation s technickou podporou korporácie Lockheed-Martin. Ukončenie modernizácie je predbežne naplánované na rok 2023.

Na posilnenie svojich Vzdušných síl prejavil Tchajwan ešte v novembri 2019 záujem o kúpu ďalších 66 novovyrobených lietadiel F-16 Block 70/72 - 56 jednomiestnych a 10 dvojmiestnych, ktorých dodaaňnie, spolu s výcvikom pilotov by malo byť realizované v rokoch 2021-2025 a do služby by mali byť zaradené od roku 2026.

Zdroj: www.defensenews.com
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3815244
URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#665503 Version : 0
www.lockheedmartin.com

Lockheed Martin F-16V Viper -


Lockheed Martin F-16V Viper -


URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#677786 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Turecko dňa 30.09.2021 oficiálne postúpilo Spojeným štátom americkým žiadosť na získanie 40 novovyrobených lietadiel F-16V (F-16C/D Block 70 - lietadlá vybavené motorom General Electric F110 a 80 modernizačných sád na upgrade stávajúcich lietadiel F-16C/D z výzbroje Tureckého letectva na variant Block 70. Realizácia dodávok by mala byť zaradená do amerického programu Foreign Military Sales a odhadovaná hodnota kontraktu má dosahovať 6 miliárd dolárov.


Modernizáciou časti flotily F-16 by Turecko aspoň čiastočne kompenzovalo zrušenie dodávok lietadla Lockheed Martin F-35A Lightning II zo strany USA potom, ako Turecko pristúpilo k nákupu systémov PVO S-400 z Ruska.


Zdroj: www.aljazeera.com
URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#681549 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bulharsko
V júli 2019 objednalo Bulharsko celkom 8 lietadiel F-16 Block 70/72 - konkrétne 6 jednomiestnych (F-16C Block 70) a 2 dve dvojmiestne F-16D Block 70). Pôvoden mali byť lietadlá dodané v rokoch 2023-2024, ale kvôli problém s organizáciou výroby je dodávka posunutá až na rok 2025.


V roku 2021 prejavilo Bulharsko o ďalších 8 lietadiel. Zo strany ministersttva zahraničných vecí bol dňa 04.04.2022 schválený zámer, na základe ktorého by Bulharsko malo získať ďalšie 4 jednomiestne lietadlá F-16C Block 70 a 4 dvojmiestne lietadlá F-16D Block 70. Okrem lietadiel je súčasťou schváleného zámeru aj ďalší materiál:
- 11 motorov F100-GE-129D (8 v lietadlách, 3 náhradné),
- 11 rádiolokátorov AN/APG-83 AESA (11 v lietadlách, 3 náhradné),
- 11 súprav špeciálneho prístrojového vybavenia (improved Programmable Display Generators, Modular Mission Computers, Embedded Global Positioning System so zvýšenou odolnosťou voči rušeniu, z čoho je vždy 8 inštalovaných v lietadlách a 3 náhradné).
Dokument zároveň definuje aj objednanú výzbroj a výstroj, napr.
- PLRS AIM-120C-7 / C-8, alebo obdobnú (19 ks) plus cvičné registre AIM-120 CATM
- PLRS AIM-9X Block II (20 ks),
- závesníky LAU-129A (40 na lietadlách, 8 náhradných),
- bomby GBU-39/B SDB (28 ks),
- kanóny M61A1 Vulcan (8 inštalovanyćh, 3 náhradné),
- značkovače AN/AAQ-33 Sniper (4 ks),
- súpravy KMU-572 (12 ks) pre konverziu neriadených bômb (napr. Mk. 82) na riadené bomby GBU-38, alebo GBU-54,
- súpravy MXU-650 a MAU-2010 (12 ks) pre konverziu neriadených bômb (napr. Mk. 82) na riadené bomby GBU-49/B Enhanced Paveway II
- "železné bomby" Mk. 82 BLU-111 (24 ks + 6 inertných)
- cvičné bomby GBU-39 SDB I (2 ks)
- strelivo PGU-28
- kazety (výmetnice) klamných cieľov
- spojovacie prostriedky, vrátane prostriedkov utajeného spojenia, prilbové displeje, prístroje nočného videnia, systémy elektronického boja a prostriedky pozemnej logistickej podpory a príslušná dokumentácia na údržbu a výcvik.Zdroj: www.dsca.mil
URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#694997 Version : 0
Greece


Greece originally planned to upgrade 123 of its F-16C/D Block 50 / Block 52+ and Block 52+ Advanced aircraft to the F-16V standard. This plan was announced by the US DSCA ((Defense Security Cooperation Agency) to the US Congress in October 2017, at an estimated cost of $2.4 billion. In April 2018, due to the cost, the programme was modified and reduced to $1.45 billion, with 85 F-16C/D Block 52+ and Block 52+ Advanced aircraft earmarked for the upgrade. In the same year, an agreement was reached with the US, where 84 F-16C/D Block 52+ and Block 52+ Advanced aircraft were to be the subject of the upgrade, and the cost of the upgrade was refined to $1.5 billion, with a portion to be paid for through the US Foreign Military Financing Assistance (FMS) programme. On December 20, 2018, a $996.775 million agreement was signed between the U.S. Department of Defense and Lockheed Martin to provide for the modernization of the Greek aircraft. The upgrade itself began in January 2020 and is taking place at Hellenic Aerospace Industries' repair facility in Athens (urban Tanagra) from Lockheed Martin-supplied conversion kits, but final modifications and certification flights are taking place at Lockheed Martin's facility in Fort Worth, Texas. Completion of the upgrades is scheduled for June 30, 2027 the total number of aircraft to be upgraded was eventually refined to 83.


The first F-16C Block 52+ aircraft designated for modernization were the F-16C Block 52+ aircraft with the tactical designations HAF 005 and HAF 006 (serial numbers 06-0005 and 06-0006), which Greece acquired in 2009. The upgrades began in January 2020, with work on the first aircraft being completed by the HAI repair facility in January 2021 and on the second in January 2022, with both aircraft then flown to the US for final modifications and final testing.


Both aircraft were inducted into service with the Hellenic Air Force on 12 September 2022 during a ceremony at Tanagra Air Base. By the end of 2022, the Hellenic Air Force is expected to take delivery of 6 more upgraded aircraft.

According to some reports, Greece has also finally decided to implement the upgrade of 38 F-16C/D Block 50 aircraft. The request to implement the upgrades under the FMS program was to be forwarded to the US in August 2022, and the upgrades of these aircraft would be carried out in parallel with the upgrades of the F-16C/D Block 52+ / Block 52+ Advanced at the repair facility at the Nea Anchialos Air Base.


Source : www.dsca.mil
dod.defense.gov
greekreporter.com
URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#706060 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#733925 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ministr obrany Slovenské republiky Martin Sklenár navštívil ve středu 6. září 2023 továrnu společnosti Lockheed Martin v Greenville v Jižní Karolíně, kde byl slovenské delegaci včetně slovenských pilotů oficiálně představen první letoun F-16 Block 70 určený pro slovenské vzdušné síly. Očekává se, že letoun bude plně dokončen a zalétán v listopadu tohoto roku. Šéf slovenského resortu obrany byl rovněž informován o průběhu výroby dalších třinácti objednaných letounů. Dodáním stíhacích letounů F-16 Block 70 se Slovensko stalo první evropskou zemí, která bude mít tuto nejnovější verzi stíhačky Fighting Falcon.


V dubnu 2018 schválilo Ministerstvo zahraničí USA zahraniční vojenský prodej Slovensku na 14 nových letounů F-16 Block 70 (12 jednomísných a dva dvoumístné), který čeká na schválení americkým Kongresem. Ministerstvo obrany Slovenské republiky 11. července 2018 oznámilo, že hodlá nakoupit 14 letounů F-16 Block 70 od společnosti Lockheed Martin, které nahradí stárnoucí flotilu letounů Mikojan-Gurevič MiG-29AS a MiG-29UBS. Kontrakt, který zahrnuje výzbroj a výcvik, má hodnotu 1,58 miliardy eur (1,8 miliardy dolarů) a je největším vojenským nákupem Slovenska v novodobé historii. Ministr obrany Peter Gajdoš podepsal smlouvu se zástupkyní společnosti Lockheed Martin Anou Wugofski na tiskové konferenci v hlavním městě Bratislavě 12. prosince 2018 poté, co vláda nákup schválila.


Kontrakt kromě dodávky letounů zahrnoval také pořízení dvou záložních motorů F110-GE-129, jednoho záložního radiolokátoru AN/APG-83, šesti střeleckých kontejnerů AN/AAQ-33 Sniper XR, jednoho záložního kanonu M61A1 Vulcan, 28 řízených střel AIM-120C-7 AMRAAM, 28 cvičných registrů CATM-120C pro střely AIM-120C-7 AMRAAM, 36 inertních pum Mk 82, 324 pum Mk 82, 150 souprav KMU-572F/B pro konverzi Mk 82 na GBU-38/B JDAM, 12 souprav MAU-169H(D-2)/B pro konverzi Mk 82 na GBU-12/B Paveway II, 150 souprav MAU-209C/B pro konverzi Mk 82 na GBU-12/B Paveway II Plus, munici do kanonu kanonu M61A1 Vulcan, klamné cíle, technickou podporu, prostředky pro opravy a údržbu, přilbové zaměřovače, softwarové a další vybavení jak k vlastním letounům, tak k dodané munici. V rámci samostatného kontraktu bylo objednáno 98 protiletadlových řízených střel AIM-9X-2 Sidewinder společně s 10 cvičnými registry CATM-9X a příslušným vybavením pro provoz a údržbu těchto raket.


Zdroj:
www.mosr.sk
Lockheed Martin

Lockheed Martin F-16V Viper -


Lockheed Martin F-16V Viper -


Lockheed Martin F-16V Viper -


Lockheed Martin F-16V Viper -


Lockheed Martin F-16V Viper -


URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#734019 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#737404 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

První slovenská F-16D 1101.
Lockheed Martin F-16V Viper - Zveřejněno s laskavým svolením HM Aviation Art
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=863243562469870&set=a.434119022048995

Zveřejněno s laskavým svolením HM Aviation Art
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Lockheed-Martin-F-16V-Viper-t240492#746704 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more