Sargon II.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Sargon II, asyrský panovník


vládl v letech 722 - 705 př. n. l.

O jeho původu nic nevíme, zmocnil se trůnu v roce 722 př. n. l. a sám píše o sobě jako o "legitimním králi" a o svých předchůdcích jako o "vládcích, jež kráčeli přede mnou". První dva roky po uchvácení asyrského trůnu byl plně zaměstnán upevňováním své pozice v samotné Asýrii, teprve na jaře 720 př. n. l. se vydal na jih, aby porazil Elamity a zmocnil se Babylonu. Porazit elamsko-babylonské síly se mu ale ani tehdy, ani v následujících deseti letech, nepodařilo.

Poté Sargon II. zaměřil svou expanzi na západ proti Damašku a Samaří, které se postavily proti Asýrii při tažení na Babylon. Dobyl Samaří, porazil Izraelské království, odkud deportoval na 30 tisíc zajatců a vtrhnul do Egypta. Když si podrobením nepřátel na západě uvolnil ruce, vtrhnul roku 716 př. n. l. do Urartu a Médie, které si podrobil v následujících dvou letech.

V roce 710 př. n. l. konečně vytáhl na Babylon, který padl do jeho rukou o rok později a prohlásil se babylonským králem. Z Babylonie poté deportoval přes 100 tisíc Aramejců a Chaldejců, aby tak předešel případným povstáním proti asyrské nadvládě.

Aby Sargon II. mohl spravovat tak rozsáhlou říši, byl nucen vybudovat dobře fungující systém silnic a poslů. Na hlavních cestách nechal v rozmezí jednodenních pochodů vybudovat poštovní stanice, určené k výměně mul a vozů pro spěšné posly. Asyrský systém se stal stal vzorem pro tolik obdivovaný systém komunikace perských králů.

Sargon II. se rozhodl vybudovat nové hlaní město - Chorsábád, jehož základy položil v roce 717. př. n. l. O jedenáct let později - roku 706 př. n. l. - bylo město slavnostně otevřeno. Rok po slavnostím otevření nové residence padl král Sargon II. při svém tažení na sever, kdesi v pohoří Taurus. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno, a to bylo přičítáno hněvu bohů za to, že přesunul své sídlo z posvátného Aššuru.

Sargon II. - Rekonstrukce Sargonova paláce z roku 1905
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38949895

Rekonstrukce Sargonova paláce z roku 1905
commons.wikimedia.org

Sargon II. - Ilustrace prohlášení Sargona za krále z 20. století
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115180968

Ilustrace prohlášení Sargona za krále z 20. století
commons.wikimedia.org

Sargon II. - Reliéf z Nimrúdu zobrazující pravděpodobného otce Sargona II Tiglat-Pilesera III (vpravo) a pravděpodobně také jeho pravděpodobného bratra Šalmanesera V (vlevo).
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72916130

Reliéf z Nimrúdu zobrazující pravděpodobného otce Sargona II Tiglat-Pilesera III (vpravo) a pravděpodobně také jeho pravděpodobného bratra Šalmanesera V (vlevo).
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Sargon II. - Alabastrový basreliéf z královského paláce Sargona II. v Chorsabadu. Irácké muzeum, Bagdád.
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78780705

Alabastrový basreliéf z královského paláce Sargona II. v Chorsabadu. Irácké muzeum, Bagdád.
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Sargon II. - Sargon II. a hodnostář. Reliéf z paláce Sargona II. v Dur Šarrukinu v Asýrii (dnes Chorsabád v Iráku).
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53024

Sargon II. a hodnostář. Reliéf z paláce Sargona II. v Dur Šarrukinu v Asýrii (dnes Chorsabád v Iráku).
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Sargon-II-t24185#90541 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more