Main Menu
User Menu

Military history website

Kapitán 3. stupně

Captain 3rd Rank

kapitán 3. stupňa

Капитан 3-го ранга

Česky: Kapitán 3. stupně
English: Captain 3rd Rank
По-русски: Капитан 3-го ранга
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-3-stupne-t241898#668938Version : 0
MOD