Gardelegen, Letecká základna Gardelegen [193R-1945]

Gardelegen Air Base
Fliegerhorst Gardelegen
     
Název:
Name:
Letecká základna Gardelegen Gardelegen Air Base
Originální název:
Original Name:
Fliegerhorst Gardelegen
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Einsatzhafen Gardegelegen(?)
15.04.1945-15.06.1945 ALG R-33 Gardelegen
Obec:
Municipality:
Gardelegen Gardelegen
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°32'01.00"N 11°26'22.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.193R nově vystavěna
DD.MM.RRRR newly built
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1945 obsazeno spojeneckými vojsky
DD.MM.1945 occupied by Allied troops
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gardelegen_Airfield
forgottenairfields.com
www.ww2.dk (p.207)
URL : https://www.valka.cz/Gardelegen-Letecka-zakladna-Gardelegen-193R-1945-t243412#672547 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Flugplatz Gardelegen

Letiště bylo vystavěno v druhé polovině 30. let a až do konce války sloužilo převážně jako dopravní a výcviková základna Luftwaffe, ale příležitostně byla využívána i bojovými jednotkami.
Na konci války byla obsazena americkou armádou, ale v rámci dělení Německa do okupačních zón byla zakrátko předána sovětské armádě. Ta letiště zrušila a místo bylo využito jako skladiště a opravny pozemní techniky.
Po stažení ruských jednotek v roce 1993 byla tato oblast přeměněna na průmyslovou zónu.

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gardelegen_Airfield
forgottenairfields.com
www.ww2.dk (p.207)
URL : https://www.valka.cz/Gardelegen-Letecka-zakladna-Gardelegen-193R-1945-t243412#672551 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more