Rizal, José

José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda
     
Příjmení:
Surname:
Rizal Rizal
Jméno:
Given Name:
José José
Jméno v originále:
Original Name:
José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University Ateneo of Manila
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Universidad Complutense de Madrid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University Ateneo of Manila
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Universidad Complutense de Madrid
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- popravený - executed
Zdroje:
Sources:
dbe.rah.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rizal
URL : https://www.valka.cz/Rizal-Jose-t245469#678501 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Rizal Rizal
Jméno:
Given Name:
José José
Jméno v originále:
Original Name:
José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhD PhD
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.06.1861 Calambá /
19.06.1861 Calambá /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.12.1896 Manila /
30.12.1896 Manila /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- filipinský nacionalista - Filipino nationalist
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
dbe.rah.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rizal
URL : https://www.valka.cz/Rizal-Jose-t245469#678499 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Doktor José Rizal


* 19. červen 1861
+ 30. prosinec 1896


Kdykoli se jakýkoli cizinec chce blížeji seznámit s historií Filipín, vždy musí nevyhnutelně „narazit“ na osobu doktora José Rizala. Současně s tím ani na samotných ostrovech v podstatě jeho přítomnosti nelze uniknout – v každém městečku či vesnici najdete vždy alespoň jedno náměstí nebo promenádu vyzdobenu monumentem José Rizala; společně s tím podobizny tohoto intelektuála visí v každé škole, učebně či jiném vzdělávacím zařízení, najdeme je také na 2pesové bankovce, 1pesové minci či na poštovních známkách.


Pojmenována je po něm každá významnější ulice, stejně tak jako jedna z provincií, nevýznamnější park Manily, divadlo a co víc také různé materiály či výrobky jako cement, pivo, zápalky a doutníky. Organizace - nazývaná Rytíři Rizala - s pobočkami po celém světě, tam, kde se nachází alespoň menší filipínská emigrantská skupina, se snaží celosvětově zviditelnit moderní metody učení vytvořené Rizalem. Společně s tím také v oblasti Banahaw existuje náboženský kult, který pokládá Rizala za boha a uctívá jej místo Ježíše Krista, popř. některými křesťanskými komunitami byl přiřazen do pantheonu světců.


Rizalův monument v Parku J. Rizala, kde jsou pohřbeny jeho kosti strážené celoročně čestnou stráží, je každoročně nejnavštěvovanějším místem Manily, ne-li celých Filipín. U tohoto monumentu se také každoročně v den jeho narozenin a smrti konají oficiální slavnosti s pokládáním věnců. Výročí narození a úmrtí jsou zároveň s tím dny národního svátku.


V kostce řečeno tak cizinec nikde neunikne úsměvu této velké postavy filipínské historie. Ale kdo to tedy vlastně byl ten Jose Rizal, který je po celých Filipínách zbožňovanou modlou?


Doktor José Rizal se narodil 19. června 1861, v Calambě v provincii Laguna do rodiny místní elity spojené s provozem přístavu. Rodina byla také zapojena do obchodu s čínskou keramikou a porcelánem. Už od svého mládí byl Rizal pod vlivem své matky, velmi vzdělané a sečtělé dámy, a svého bratra, který jej nadchl pro národní ideály. Rizalova rodina také ctila vzdělání a proto se mladému Rizalovi dostalo nejlepšího vzdělání na Univerzitě de Atteneo a Univerzitě Santo Thomase v Manile. S pomocí svého bratra se mu později podařilo uspět při zkouškách na Madridskou univerzitu ve Španělsku, kde dále prohluboval své vědomosti v oboru medicíny (oční chirurgie), filosofie a literatury. Poté, co získal svůj diplom, pracoval jako asistent nejlepších očních chirurgů tehdejší doby - Louis de Weckera v Paříži a Otto Deckera v Heidelbergu.


V průběhu svého studia ve Španělsku se však také stal členem hnutí Propaganda, které mělo za cíl agitovat pro reformu, která měla uzákonit nezávislost a reformy Filipín. Pod vlivem těchto okolností ve věku 26 let, v době svého pobytu v Berlíně, publikuje dvě knihy Noli Me Tangere (Nešahejte na mě) a El Filibusterismo (Rebel), kde ostře napadá mocné španělské kněžstvo, ale zároveň s tím odmítá myšlenku násilné revoluce v případě, že lidé nebudou připraveni jak morálně, tak také kulturně na to, vytvořit svobodný národ.


V roce 1892 se po svém dlouhém pobytu v Evropě vrací zpět na Filipíny. Zde se dává aktivně do služeb myšlenky nezávislosti Filipín a zakládá hnutí La Liga Filipina - forum pro Filipínce, kde mohli živě diskutovat a vyjadřovat své názory na reformy a svobodu od španělského útlaku. Také píše ostré knihy či pamflety na tehdejší španělské kněží či místodržící – jeho knihy jsou okamžitě zakázány mocným řádem dominikánů a Rizal je také zavřen do domácího vězení ve městě Dapitan. V průběhu jeho pobytu je kontaktován hnutím Katipunan, kteří připravují ozbrojený převrat a vyhnání Španělů z ostrovů. On odmítá s tím, že není dostatek střelných zbraní a naopak se rozhodne pomoci v průběhu španělsko-americké války jako lékař. V době, kdy se jeho loď chystá k vyplutí z Manily, však naplno propuká povstání, které se však naneštěstí Španělům podaří částečně omezit. Rizal, ač přítomný v době vzpoury na lodi, je okamžitě zatčen, deportován do věznice a o několik dní později ve věku 35 jako představitel Filipín popraven. V průběhu svého věznění ještě stihne napsat báseň Ultimo Adios, ve které se vyznává ke své lásce k vlasti. Tato báseň je v dnešní době nejznámější básní Filipín a každý občan zná alespoň první sloku.


Kde se však vzal takový kult této ve své době ne až tak známé osoby? Velkým paradoxem Rizalova života zůstává fakt, že tím, kdo jej proslavil po celých Filipínách byl další kolonizační národ a to Američané. Ti jej v podstatě využili ke svým koloniálním ambicím, protože v něm spatřovali ideál mírové formy odboje bez nějakých ozbrojených střetů či revolucí - na rozdíl od nížeji zmíněného Bonifacia (představitele hnutí Katipunan a současníka Rizala), který tvrdě bojoval proti Španělům. Američané tak v podstatě nahradili „bojechtivého“ a do té doby uctívanějšího Bonifacia mnohem mírumilovnějším Rizalem, který naopak propagoval pasivní odpor, tak proslavený později indickým M. Ghándím.


Závěrem bych však rád dodal, že doktor Rizal zůstává osobou, jejíž ideály, osobní příklad a láska k vlasti požívají obdiv celého národa. Proto porozumět kultu či samotné osobě José Rizala znamená porozumět Filipíncům. Pro ně představuje nejvyšší ideály a aspirace, kam by se měl každý Filipínec či celý stát ubírat.


Zdroje:
Zaide, Gregorio F. - "Jose Rizal: Life, Works and Writings of a Genius, Writer, Scientist and National Hero", 2003
Alfredo Roces, Grace Roces - "Culture Shock!: Philippines", 2003
URL : https://www.valka.cz/Rizal-Jose-t245469#151079 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No, fotky asi nebudou na internetu těžké najít, protože jsou opravdu všude.
URL : https://www.valka.cz/Rizal-Jose-t245469#151088 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A ještě bych málem zapomněl. Jose Rizal pobýval určitou dobu i v České republice, zejména ve městě Litoměřice, kde je dodnes velmi známou osobností. Toto místo navštěvoval díky svému přátelství s významným českým antropologem a etnologem Ferdinandem Blumentrittem, který byl zde ředitelem a učitelem litoměřického gymnázia. Tento význačný vědec byl největší kapacitou tehdejší doby ohledně Filipín.


Nutno také podotknout, že dnes je jejich vztah také nazýván mileneckým, což je odvozováno z jejich korespondence, ve které se vyskytují určité náznaky či přímo pasáže, kde se zdá, že mohli být milenci (např. jednou z takových zvláštností je uzavírání každého dopisu souslovím "I embrace you". Nicméně nutno podotknout, že tehdejší společnost byla silně homosociální, tedy i vztahy mezi muži mohly z našeho pohledu mít homosexuální formu (např. držení za ruce, líbání, atd.) - tak známé z dnešního světa např. z arabských zemí či Indie, nicméně obsah nemusel být až tak homosexuální, spíše se mohlo jednat o silný vztah syn-otec.
URL : https://www.valka.cz/Rizal-Jose-t245469#151099 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže ještě pár informací týkajících se této osobnosti Filipín. Ve svém článku jsem zmínil pár míst, která se vážou k životu José Rizala. Přikládám pár fotografií, které se vážou k těmto místům, společně s tím mé komentáře.


Foto č. 1 - José Rizal byl vězněn v pevnosti Santiago, která se nachází ve čtvrti (správně barangay) Intramuros, což je historická část dnešní Manily. Na fotce je zachycena jeho socha v životní velikosti. Z tohoto místa pak odcházel José Rizal na popravu. Povšimněte si na zemi kovových stop, které v podstatě mapuji jeho cestu z teto kobky až na místo popraviště. Matně tuším, jde něco kolem 15 kilometrů.


Foto č. 3 - Hora Banahaw - sídlo Rizalova kultu, který jej považuje za boha. U úpatí této hory se nachází velké množství svatyní, které byly vytvořeny v přirozených přírodních jeskyních. Navíc zde také protéká "svatý" potok a hlavně se zde nachází menší vodopád. Každý příslušník sekty musí v této řece a vodopádu projít křtem (baptised). Podobně např. jako antičtí Řekové a jejich Olymp, i tito příslušníci sekty věří, že duch José Rizala se nachází na vrcholu této sopky. V současnosti tato sekta má zhruba 2 miliony přívrženců, nicméně musím podotknout, že vůbec nejsou nepřátelští a proti trekování na hoře nemají žádné námitky. Stejně tak jsou velmi přátelští a o svou víru a informace se rádi podělí.
Rizal, José - Rizaluv monument, ktery se nachazi velmi blizko Manilskeho zalivu.

Rizaluv monument, ktery se nachazi velmi blizko Manilskeho zalivu.
URL : https://www.valka.cz/Rizal-Jose-t245469#237878 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještě pár posledních fotek k této osobnosti.


Foto č. 1 - jedná se o bližší fotografii z pevnosti Santiago, na které jsou jasně vidět stopy vedoucí pryč z pevnosti do oblasti popravistě.


Foto č. 2 - jedná se o historické foto vězeňské cely, ve které byl Rizal vězněn.
URL : https://www.valka.cz/Rizal-Jose-t245469#237879 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more