Main Menu
User Menu

Military history website

Jiří I.

George I

Γεώργιος Α΄

     
Příjmení:
Surname:
Jiří I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Γεώργιος Α΄
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.12.1845 Kodaň
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.03.1913 Soluň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_I_of_Greece
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-t25186#655643Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jiří I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Γεώργιος Α΄
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

06.06.1863

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

09.09.1863

Řád Dannebrog - čestný kříž
Order of Dannebrog - Cross of Honour
Dannebrogordenen
-

DD.09.1863

Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
-

15.10.1867

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.1867

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

17.04.1868

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.1869

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

30.06.1871

Řád Dannebrog - komandér 1. třídy
Order of Dannebrog - Commander 1st Class
Dannebrogordenen - Kommandør af 1. grad
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na zlatou svatbu krále Christiana IX. a královny Luisy - zlatá
Commemorative Medal for Golden Wedding of King Christian IX and Queen Louise - Gold
Eringdringstegnet i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllup
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_I_of_Greece
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-t25186#655644Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Narodil se 24. prosince 1845 jako dánský princ Vilém. Jeho otec, král Kristian IX. mu v roce 1863 zajistil podporu signatářů tzv. 2. londýnského protokolu z roku 1852 – Velké Británie a Ruska při kandidatuře na řecký trůn.


Za jeho vlády se území Řeckého království podstatně rozšířilo. Již rok po svém nástupu připojil Jónské ostrovy. Po rusko-turecké válce z roku 1878, ve které podporoval Rusko, se součástí Řecka stala Thesálie a jižní Epeiros, které Turecko odstoupilo roku 1881. Tyto úspěchy vedly k posílení řeckého nacionalismu.


V únoru 1896 vypuklo povstání Řeků na Kypru s cílem připojit ostrov k Řecku. Sjednocení však zabránilo obsazení ostrova vojsky evropských mocností. V dubnu roku 1897 pak proběhla tzv. desetidenní řecko-turecká válka, ve které byla řecká armáda poražena a musela vyklidit Thesálii. Na nátlak evropských mocností ji však Turecko muselo Řecku vrátit a navíc se řecký princ Georgius stal generálním guvernérem na Krétě, kde byl zřízen autonomní režim.


V roce 1912 se zapojil do první balkánské války, v níž Řecko bojovalo na straně protiturecké koalice. Výsledkem války byl zisk Kréty, části Makedonie a Thrákie v na mírové konferenci v Londýně v květnu 1913. Té se však král Jiří I. již nezúčastnil, protože byl 18. března téhož roku v Soluni zavražděn. Na trůn poté nastoupil jeho syn Konstantin I., který byl výrazně proněmecky orientovaný.
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-t25186#108146Version : 0