Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Válečný kříž 1914-1918

Cross of War

Croix de Guerre

     
Název:
Name:
Válečný kříž
Název v originále:
Original Name:
Croix de Guerre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#407001Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný kříž
Název v originále:
Original Name:
Croix de Guerre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#407003Version : 0
MOD
Název
Name
Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#414812Version : 0
MOD
At the time of the Great War, with France fighting Germany and its allies, it proved to be a brutal war and a long one. Only the Battle of the Marne on September 5-12 was able to stop the German troops. The battles of the Belgians at Yser and the English at Ypres turned a classic war into a trench war. In these battles, all soldiers, regardless of rank, distinguished themselves daily for bravery. Their names were cited in the daily orders, and gradually decorations of the Legion of Honor and the Military Medal were proposed. However, this was decided long after combat and outside the unit or unit where the soldier was assigned.
It was the writer Maurice Barrés, a member of the National Assembly, who proposed and pushed for the establishment of a medal that could be awarded immediately after combat to the bravest soldiers. Indeed, the campaign of this deputy led to the creation of the decoration, and it was already established on 23 December 1814.
On February 4, 1915, in the Chamber of Deputies, it was stated that similar decorations were given to the armies of Russia (the Cross of St. George), the English and the Italians (the Medal for Bravery in three grades).
It was finally approved on April 8, 1915, that the decoration be established and called the WAR CROSS (La Croix de la Guerre). The author of the design was the medallist Bartholamé. The approved War Cross was struck in bronze at the Paris Mint. It has a diameter of 37 mm. It is a straight-armed cross, which is framed at the edges, on the obverse and reverse. Swords were inserted between the arms of the cross. In the centre of the cross is a circular medallion with a diameter of 14 mm. The medallion bears in its centre a female head in a Phrygian cap. She symbolizes France at war. The intercircle bears the inscription REPUBLIGUE FRANCAISE. The reverse side bears the same medallion and two lines of year numbers:
War Cross 1914-1915
War Cross 1914-1916
War Cross 1914-1917
War Cross 1914-1918
The ribbon is 31 mm wide, green with five equally spaced narrow red stripes. It is identical to the ribbon of the St Helena Medal of 12 August 1857.


Each citation from a regimental or brigade order was marked on the ribbon with a five-pointed bronze star, and citations from a divisional order with a silver star. If the citation was from an army corps order, the star was gold. In the case of an Army-wide citation, a palm branch (actually a laurel branch) was attached to the ribbon according to the statutes. This branch is bronze 35 mm long and 9 mm wide. It is laid on the ribbon diagonally. The branch was attached to the ribbon if, in the sense of the citation, the wearer was awarded another War Cross. There have been cases of soldiers wearing several palm branches on the ribbon. The famous fighter pilot RENÉ FOCK (1894-1953) was one of the famous fighters of the Great War and a total of 28 palm branches were fixed on the ribbon of his War Cross. René Fock was a Grand Officer of the Legion of Honour and a recipient of the War Medal. According to the War Department, more than 2,550,000 crosses were awarded between 1915 and 1918. The awarding was officially terminated on 1 March 1920.


Literature:
André Souyris-Rolland:Guide des Ordres, decorations et médailles militaires 1814-1963
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#299774Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Croix de Guerre 1939-1945


Zdroj : en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#281587Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po vypuknutí druhé světové války v roce 1939 a to bezprostředně po zahájení válečných operací, rozhodl tehdejší ministerský předseda a ministr války Edouard Daladier o zřízení, či obnovení Válečného kříže,kterým měli být vyznamenání vojáci,kteří se dostali do přímých bojů s nepřítelem. Dle návrhu pařížské mincovny byl ražen stejný bronzový kříž,který byl stejný jako ten z let 1914-18. Jediný rozdíl byl,že na zadním medailonu se nachází letopočet 1939. Stuha byla pozměněna i když zachovala původní barvy(viz obrázek)Kříž byl zdoben stejně tak jako v letech války hvězdičkami či ratolestmi.
Po hanebné a drivé porážce Francie v roce 1940 bylo pozastaveno další udělování kříže. Tehdejší vláda ve Vichy dokonce zrušila rozhodnutí ze září roku 1939 a rozhodla se zřídit nový Válečný kříž.Ten je opět shodný s původním křížem,ale zadní medailon je opatřen letopočtem 1939-1940.Dekret(doklad) o zřízení tohot kříže pochází ze dne 28.března 1941.


O dva roky později rozhodl v Alžíru generál Henri Giraud(uprch ze saské pevnosti Konigsteinu) založit další Válečný kříž s novým letopočtem a to: 1943.
Rozhodnutím ze dne 7.ledna 1944,které vydal Francouský výbor pro národní osvobození( Comité Francais de la Libération Nationale) bylo rozhodnuto,že jediným válečným kříážem platným v celé Francii z doby druhé světové války bude jen onen,který byl zřízen dekretem Daladierovy vlády dne 26.září 1939,tedy s datem na rubním medailonu . Podle informaci bylo udělen přibližně 250 000 těchto křížů.
Výrobou sice byla pověřena pařížská mincovna,ale i tak docházelo k ražbám křížů v Africe či u soukromých firem. Proto se ve sbírkách i našich faleristů tyto kříže běžně nacházejí.


Založení francouzského Válečného kříže, myšlenka ocenit statečné vojáky, nachází porozumění i u dalších států Dohody.Tak byl dne 25.října 1915 založen Belgický válečný kříž,později i Italský válečný kříž a konečně dne 7.listopadu 1918 i Českoslovensý válečný kříž.
Válečný kříž 1914-1918 - Kříž Vichy 1939-40

Kříž Vichy 1939-40
Válečný kříž 1914-1918 - Ukázka a způsob nošení řádu a vyznamenání důstojníka

Ukázka a způsob nošení řádu a vyznamenání důstojníka
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#299813Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V roce 1922 byl Croix de guerre s palmou udělen také budoucímu generálovi B. KáňoviZdroj: Prvopis kvalifikační listiny (VHA)
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#466203Version : 0