Bartoš, Alfréd

     
Příjmení:
Surname:
Bartoš Bartosh
Jméno:
Given Name:
Alfréd Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfréd Bartoš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník in memoriam Colonel in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.09.1916 Vídeň /
23.09.1916 Wien /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.06.1942 Pardubice /
22.06.1942 Pardubice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel paraskupiny Silver A Commander of the paragroup Silver A
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
při zatýkání spáchal sebevraždu committed suicide before arrest
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.lib.cas.cz/parasut/bartos_alfred.htm
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#341959 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bartoš Bartosh
Jméno:
Given Name:
Alfréd Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfréd Bartoš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
05.09.1936-29.08.1937 Vojenská akademie
05.09.1936-29.08.1937 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.08.1937 poručík
28.12.1941 nadporučík
01.09.1945 kapitán
17.07.1948 štábní kapitán
DD.MM.RRRR major
29.08.1937 Lieutenant
28.12.1941 First Lieutenant
01.09.1945 Captain
17.07.1948 Staff Captain
DD.MM.RRRR Major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lib.cas.cz/parasut/bartos_alfred.htm
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#562668 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

plukovník in memoriam Alfréd Bartoš


Nar. 23.9. 1916 ve Vídni. Otec později nastoupil místo pekaře v Sezemicích u Pardubic, tam se i s rodinou přestěhoval.
Vystudoval reálku v Pardubicích a po jejím ukončení nastoupil 1.9. 1935 prezenční službu u eskadrony 2 patřící k Dragounskému pluku 8 dislokovaného v Pardubicích. Záhy po nástupu byl povýšen do hodnosti svobodníka-aspiranta a už 5.9.1936 nastoupil studium na Vojenské akademii v Hranicích jako desátník-aspirant. Toto studium absolvoval z výborným prospěchem a 1.2.1937 byl jmenován do hodnosti podporučíka jezdectva (poručíkem se stal 29.8.1937). Po ukončení akademie se vrátil do Pardubic k Jezdeckému pluku 8, kde setrval až do 15.3.1939.
Jako jednomu z mála Čechoslováků se mu podařilo legálně vycestovat do Francie, kde nejdříve pracoval na konzulátu v Paříži a 8.6.1939 se zapsal do svazku Cizinecké legie a až do vypuknutí WW II. sloužil na základně Souise v Tunisu.
9.11. byl zapsán do stavu naší zahraniční armády a 16.11.1939 zařazen k velitelské četě 2.čs.pluku jako druhý pobočník velitele. Po porážce Francie se na lodi Rod el Farag přeplavil Anglie a byl jmenován velitelem 1.čety 1.roty 2.pěšího praporu. Za francouzské tažení mu bylo uděleno francouzské vyznamenání Croix de Guerre (26.8.1940) a 28.10.1940 i Čs. válečný kříž 1939.
Na jaře r.1941 se dobrovolně přihlásil do výcviku pro plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele. Prošel základními kurzy britské SOE ve Skotsku (farmy Caus Darach a Garramore), doškolovacím kurzem STS-2 v Bellasis a parašutistickým výcvikem v STS-51 v Ringway . Po jejich úspěšném absolvování a několika odkladech letu pro nepříznivé meteorologické podmínky byl 28.12.1941 vysazen v Protektorátu (u obce Senice u Poděbrad) jako velitel skupiny Silver A, v tento den byl zároveň povýšen do hodnosti kapitána a 18.1.1942 obdržel druhý Čs. válečný kříž 1939.
Bartoš se stal velitele všech paraskupin vysazených do Protektorátu v operačním období 1941-42 a v této funkci prokázal v podmínkách Protektorátu své vynikající organizační schopnosti.
Činnost výsadku Silver A a vlastně i ostatních výsadků na území Protektorátu je rozepsána v jiných tématech a proto zde nebudu tuto rozebírat.
Alfréd Bartoš zahynul na následky pokusu o sebevraždu během útěku před pronásledovateli z řad pardubického gestapa na rohu Smilovy a Sladkovského ulice v Pardubicích. Smrt nastala 22.6.1942 ve 02:10 v nemocnici, kam byl převezen a kde byl i identifikován svojí snoubenkou Věrou Junkovou.
Po jeho smrti zůstal naživu poslední člen výsadku Silver A - Jiří Potůček.


Po válce byl in memoriam povýšen :
17.7.1948 - do hodnosti štábní kapitán
Další povýšení se mi nepodařilo prozatím časově lokalizovat, jisté je že v dekretu o udělení Řádu M.R. Štefánika je uveden jako major in memoriam


In memoriam obdržel ty to řády :
7.3.1944 - Čs. pamětní medaili se štítkem Francie a Velká Británie in memoriam
28.10.1945 - Čs. válečný kříž 1939 in memoriam
1992 - Řád Milana Rastislava Štefánika III.třídy in memoriam


Zdroje :
Operace Silver A, Naše vojsko 1992, ISBN 80-206-0112-0
www.hrad.cz
www.valka.cz
autorův archiv
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#186911 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Od 1924 bydlel s matkou v Bystřeci č.p. 52 kde od 12.11.1924 navštěvoval školu. Školní docházku započal 1.9.1922. Pro zajímavost třeba od 9.3.1924 do 13.3.1924 ležel doma s chřipkou.
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#529555 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

to kenvelo:


Mohol by si, prosím, uviesť zdroj týchto údajov?
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#530041 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Údaje jsou ze školních vysvědčení Alfréda Bartoše, které zde mám. Rodiče Alfréda Bartoše byly rozvedení a do Bystřece šla maminka za přítelem. Dům ve kterém žily stále existuje, po smrti přítele se maminka vrátila spátky do Sezemic
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#540852 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Myslím, že by bolo veľmi zaujímavé aj pre ostatných, keby si mohol tieto vysvedčenia naskenovať a dať na válku. Vopred vďaka.
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#540864 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more