Dáreios III.

Darius III

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Dáreios III. - perský panovník

- vládl v letech 336 - 330 př. n. l.

Dáreios III. byl posledním velkokrálem Achaimenovské dynastie. Na trůn se dostal poté, co chiliarcha Bagoas zavraždil krále Artaxerxe III. roku 338 př. n. l. a také jeho nástupce Arsese roku 336 př. n. l. a jako dalšího krále vybral Codomanna, který byl vzdáleným příbuzným vládnoucí rodiny a o kterém si Bagoas myslel, že bude snadno ovladatelný. To se však nesplnilo, a proto se Bagoas pokusil Dareia otrávit, ale plán byl prozrazen a Dáreios donutil Bagoase jed vypít.

V té době v Řecku probíhaly poslední přípravy Filipa II. Makedonského na tažení do Persie. Jeho generálové Parmenion a Attalus s předvojem vpadli do Malé Asie a osvobodili řecká města od Tróje až po řeku Maiandros. Tehdy však byl Filip zavražděn a tažení se zastavilo. Ne však na dlouho. Filipův dědic Alexandr po svém nástupu na trůn v tažení pokračoval a na jaře roku 334 př. n. l. porazil perskou armádu v bitvě u Graníku. Roku 333 př. n. l. se pak střetl u Issu s ještě větší perskou armádou, kterou vedl Dáreios osobně a kterou také porazil. Dáreios uprchl a nechal vítězi svůj tábor, pokladnici a také rodinu. Dáreios se neúspěšně pokusil vyjednávat a roku 331 př. n. l. se znovu pokusil Alexandra zastavit v bitvě u Gaugamély.

Po porážce Dáreios uprchl do afghánských hor, kde chtěl sebrat novou armádu. Než se mu to však podařilo, byl svým satrapou Béssem zavražděn.
en.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dareios-III-t25869#126912 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Dáreios III. - Vražda Dareia, Alexandr po boku umírajícího krále zobrazený v rukopise z 15. století
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40652689

Vražda Dareia, Alexandr po boku umírajícího krále zobrazený v rukopise z 15. století
commons.wikimedia.org

Dáreios III. - Dareiův útěk v bitvě u Gaugamely
Luis García, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5391145

Dareiův útěk v bitvě u Gaugamely
Luis García, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Dáreios III. - Dareios III. zobrazený (uprostřed) v bitvě proti Alexandrovi (vlevo) na řecké ilustraci bitvy u Issu.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32224321

Dareios III. zobrazený (uprostřed) v bitvě proti Alexandrovi (vlevo) na řecké ilustraci bitvy u Issu.
commons.wikimedia.org

Dáreios III. - Dareios III. za bitvy u Issu
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155093

Dareios III. za bitvy u Issu
commons.wikimedia.org

Dáreios III. - Perský král Dáreios III. (vpravo) v bitvě u Issu na mozaice z Pompejí. Zcela vlevo je zobrazen Alexandr Makedonský.

Perský král Dáreios III. (vpravo) v bitvě u Issu na mozaice z Pompejí. Zcela vlevo je zobrazen Alexandr Makedonský.
URL : https://www.valka.cz/Dareios-III-t25869#100504 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more