Thutmóse III.

Thutmose III

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Faraon Thutmóse III. Mencheperré - panovník egyptské 18. dynastie

- vládl v letech 1473 - 1425 př. n. l.

Thutmóse III. se narodil roku 1479 př. n. l. jako syn faraona Thutmóse II. Po jeho smrti roku 1473 př. n. l. se regentství ujala jeho vdova Hatšepsovet, nevlastní matka Thutmóse III., která se prohlásila za královnu a vládla Egyptu dalších 22 let. Thutmóse III. se svojí rozhodnou macechou cítil zastíněn, a proto se po svém nástupu na trůn pokusil všechny památky na její vládu zahladit.

Když se Thutmóse III. po smrti Hatšepsovet roku 1458 př. n. l. konečně ujal vlády, shromáždil armádu a v bitvě u Megida blízko dnešní Haify v Palestině porazil vojska svých nepřátel. Následně se zmocnil Sýrie a dobyl Mitannskou říši na břehu Eufratu. Při svých výbojích faraon spoléhal na dobře organizovanou armádu, námořní sílu i diplomacii. U jeho dvora se shromáždila početná skupina mladých šlechticů - rukojmích z porobených zemí, kteří pak absolvovali výchovu a vojenský výcvik v organizaci Kap, aby mohli sloužit faraonově říši - předchůdci osmanských janičářů.

Thutmóse III. bývá považován za největšího vládce starověkého Egypta, za dobu své vlády podnikl celkem sedmnáct tažení do Asie. Jeho vláda se však nevyznačovala pouze dobyvačnou politikou, ale i rozmachem ekonomiky, kultury a vzdělanosti. Thutmóse III. podporoval kult boha Amona, který hraničil až s monoteismem. Nechal mu vystavět chrámy v Karnaku a prohlásil na jednom reliéfu: "Amon-Re v každém okamžiku shlíží na celou zemi". Kult boha Amóna mu zároveň pomáhal nalézt sjednocující ideologii pro rozsáhlou říši a ospravedlňoval tak jeho vládu nad ostatními národy jeho říše.

Když faraon v roce 1425 př. n. l. zemřel, ujal se vlády jeho syn, který byl již za otcova života prohlášen za spoluvládce - Amenhotep II.
Thutmóse III. - Vyobrazení Tuthmose III. v Karnaku, jak drží hůl Hedj a žezlo Sekhem a stojí před dvěma obelisky, které zde nechal vztyčit.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1508687

Vyobrazení Tuthmose III. v Karnaku, jak drží hůl Hedj a žezlo Sekhem a stojí před dvěma obelisky, které zde nechal vztyčit.
commons.wikimedia.org

Thutmóse III. - Malovaný reliéf zobrazující Thutmose III.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93721577

Malovaný reliéf zobrazující Thutmose III.
commons.wikimedia.org

Thutmóse III. - Thutmoseho tekhen waty, který dnes stojí v Římě známý jako Lateránský obelisk.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37009937

Thutmoseho tekhen waty, který dnes stojí v Římě známý jako Lateránský obelisk.
commons.wikimedia.org

Thutmóse III. - Thutmose III. bije své nepřátele. Reliéf na sedmém pylonu v Karnaku
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1711717

Thutmose III. bije své nepřátele. Reliéf na sedmém pylonu v Karnaku
commons.wikimedia.org

Thutmóse III. - Letopisy Thutmose III. v Karnaku, na nichž stojí před obětinami, které mu byly přinášeny po jeho zahraničních taženích.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1508676

Letopisy Thutmose III. v Karnaku, na nichž stojí před obětinami, které mu byly přinášeny po jeho zahraničních taženích.
commons.wikimedia.org

Thutmóse III. - Thutmose III.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60944177

Thutmose III.
commons.wikimedia.org

Thutmóse III. - Čedičová socha Thutmose III.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9984893

Čedičová socha Thutmose III.
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Thutmose-III-t26667#95564 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more