Amenhotep II.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Faraon Amenhotep II. - vládce 18. egyptské dynastie

vládl v letech 1427 - 1401 př. n. l.

Aakheperure Amenhotep II (+ 1400 pnl.) bol siedmim faraónom 18.dynastie Egypta. Panoval 1427 pnl. až 1400 pnl.
Amenhotep II bol synom Thutmosa III a jeho manželky Hatshepsut-Meryetre. Amenhotep II bol zrejme spolupanovníkom ríše spolu so svojim otcom po ktorého smrti nastúpil na trón. Zanedlho po jeho korunovácii sa sýrska časť ríše vzbúrila proti jeho vláde. Faraón potlačil vzburu rebelujúcich miest a zajal sedem sýrskych princov. Princovia boli uviazaní dolu hlavou na provách lode čo bol štandartný dobový trest pre vodcov rebélií v starovekom Egypte.
Po dosiahnutí Téb boli až na jedného všetci zajatí princovia zamurovaný do mestského opevnenia. Zostávajúci princ bol odvezený do ďalšieho, často sa búriaceho regiónu Núbia, kde bol pre výstrahu zavesený z hradieb mesta Napata.
Ďalšiu vojenskú výpravu do Sýrie viedol Amenhotep II v roku 1418 pnl.


Amenhotep II nebol len udatný bojovník ale aj obratný diplomat, ktorý ako prvý z faraónov dosiahol mierovú zmluvu so severosýrskym kráľovstvom Mitannia. Faraón sa zaslúžil o rozvoj priateľských vzťahov s Babylončanmi a
Hittitským kráľovstvom (Hittit=Hattusa - kráľovstvo ležiace v dnešnom centrálnom Turecku) výmenou za uznanie egyptskej hegemónie vo východnom stredomorí.


Keď bol nastolený mier a poriadok v ríši, prejavil sa Amenhotep II ako zdatný staviteľ. Pustil sa do niekoľkých veľkolepých projektov. Na počesť mierovej zmluvy medzi Egyptom a Mitanniou nechal postaviť pamätný stĺp na nádvorí karnackého chrámu, medzi štvrtým a piatym pylónom. Nechal takisto vystaviť chrám Horemakhet v Gize nedaleko Sfingi. Za jeho vlády prebiehali práce na rozšírení chrámu v Karnaku.


Amenhotep II nenechal zaznamenať mená svojich kráľovských manželiek. Podľa teórie niektorých egyptológov sa bál vplyvu žien titulovaných ako Manželka boha Amuna. Poukazujú takisto na fakt, že sa spolu so svojim otcom podieľal na odstránení mena a podobizne královny Hatshepsut z jej monumentu.


Ako ostatní faraóni mal aj Amenhotep II množstvo mien, titulov a označení. Najdôležitejšie bolo však jeho kráľovské a rodné (Amenhotep) meno spolu s prívlastkami. Jeho meno písané hieroglifickým písmom je vyobrazené v prílohe na kartuši z Karnaku. Volne preložitelné znie Aakheperure Amenhotep-hekaiunu a znamená to: Veľká podoba boha Ra, Amun spokojný, vládca Heliopolisu.


Amenhotepova múmia bola objavená v Údolí kráľov (KV35) v pôvodnom sarkofágu.

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_II
URL : https://www.valka.cz/Amenhotep-II-t26672#132153 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obrázková príloha k predchádzajúcemu príspevku.
Amenhotep II. - Amenhotep II. a Thutmose III.; relief v chrámu Amada v Nubii
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4860641

Amenhotep II. a Thutmose III.; relief v chrámu Amada v Nubii
commons.wikimedia.org

Amenhotep II. - Hlava Amenhotepa II. 18. dynastie, asi 1420 př. n. l. 18. dynastie. 
Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70823654

Hlava Amenhotepa II. 18. dynastie, asi 1420 př. n. l. 18. dynastie.
Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Amenhotep II. - Tabulka s trůnním jménem Amenhotepa II. 18. dynastie. Z chrámu Amenhotepa II. v Kurně, Egypt.
Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55262874

Tabulka s trůnním jménem Amenhotepa II. 18. dynastie. Z chrámu Amenhotepa II. v Kurně, Egypt.
Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Amenhotep II. - Tabulka s rodným jménem a epitetem Amenhotep, bůh, vládce Théb. 18. dynastie.
Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55262697

Tabulka s rodným jménem a epitetem "Amenhotep, bůh, vládce Théb". 18. dynastie.
Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Amenhotep II. - Amenhotep II. stojí před Osirisem.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1010056

Amenhotep II. stojí před Osirisem.
commons.wikimedia.org

Amenhotep II. - Mapa Bízkého východu 1400 př. n. l.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10790889

Mapa Bízkého východu 1400 př. n. l.
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Amenhotep-II-t26672#132156 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more