Podešva, František

     
Příjmení:
Surname:
Podešva Petržíla
Jméno:
Given Name:
František Stanislav
Jméno v originále:
Original Name:
František Podešva
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., docent, CSc. MSc, Associate Professor, CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.01.1941 Malenovice /
16.01.1941 Malenovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Vojenské velitelství Střed - Chief of the Military Command Center
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Podesva-Frantisek-t269466#729315 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Podešva Petržíla
Jméno:
Given Name:
František Stanislav
Jméno v originále:
Original Name:
František Podešva
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Vojenské učiliště Vyškov
DD.MM.1970-DD.MM.1973 Vojenská akademie, Moskva
DD.MM.1982-DD.MM.1986 Vojenská akademie
DD.MM.1984-DD.MM.1984 vyšší akademický kurz, Vojenská akademie generálního štábu K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Military Apprentice School Vyskov
DD.MM.1970-DD.MM.1973 Military Academy, Moscow
DD.MM.1982-DD.MM.1986 Military Academy
DD.MM.1984-DD.MM.1984 Academic Course, Military Academy of the General Staff of K. J. Voroshilov, Moscow
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1972 major
01.05.1977 podplukovník
01.10.1982 plukovník
02.10.1986 generálmajor
02.10.1989 generálporučík
01.07.1972 Major
01.05.1977 Lieutenant Colonel
01.10.1982 Colonel
02.10.1986 Major General
02.10.1989 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Podesva-Frantisek-t269466#729316 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chybička se vloudila: nar. 16.1.1941, podľa všetkého ešte žije.
URL : https://www.valka.cz/Podesva-Frantisek-t269466#729353 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - baron :

Chybička se vloudila: nar. 16.1.1941, podľa všetkého ešte žije.ďakujem - opravené
URL : https://www.valka.cz/Podesva-Frantisek-t269466#729354 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more