Císařský odznak [1895]

Imperial Badge
Kaiserabzeichen
     
Název:
Name:
Císařský odznak Imperial Badge
Název v originále:
Original Name:
Kaiserabzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.01.1895
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1913
Struktura:
Structure:
- mužstvo a poddůstojníci
- důstojníci
- enlisted men and non-commissioned officers
- officers
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserabzeichen
URL : https://www.valka.cz/Cisarsky-odznak-1895-t276228#749133 Version : 0
     
Název:
Name:
Císařský odznak - mužstvo a poddůstojníci Imperial Badge - enlisted men and non-commissioned officers
Název v originále:
Original Name:
Kaiserabzeichen - Mannschaft und Unteroffizieren
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.01.1895
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1913
Komponenty:
Components:
--
Klenot:
Badge:
--
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
--
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
--
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserabzeichen
URL : https://www.valka.cz/Cisarsky-odznak-1895-t276228#749135 Version : 0
     
Název:
Name:
Císařský odznak - důstojníci Imperial Badge - Officers
Název v originále:
Original Name:
Kaiserabzeichen - Offiziere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.01.1895
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1913
Komponenty:
Components:
--
Klenot:
Badge:
--
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
--
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
--
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserabzeichen
URL : https://www.valka.cz/Cisarsky-odznak-1895-t276228#749137 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Císařský odznak


Byl založen císařem Vilémem II. dne 27. 1. 1895 jako cena výročních střeleckých závodů, kterých se zúčastňovaly všechny pluky Pruského armádního sboru, a to jak pěší, tak dělostřelecké.

Vyhodnocovaly se zvlášť výsledky každého pluku, a to jak pěšího, mysliveckého, střeleckého a pěšího a polního dělostřelectva. Co se týče námořnictva, hodnotily se výsledky eskader.

Do systému se zapojila i saská, bavorská a württemberská armáda. Jejich odznaky se nazývaly královské a lišily se královskou korunou místo císařské.

Mužstvo a poddůstojníci vítězné roty nosili na horní části pravého rukávu příslušný odznak po dobu jednoho roku, tj. do dalších závodů. Důstojníci obdrželi stříbrnou plaketu s věnováním. Rota jako celek obdržela bronzovou bustu císaře nazývanou Císařská cena (Kaiserpreis).

V letech 1900-1901 se nekonaly soutěže v námořnictvu z důvodu Boxerského povstání.

Motivy odznaku se také používaly na různé předměty, jako těžítka, manžetové knoflíčky apod.

Prameny: gmic.co.uk

Císařský odznak [1895] - Odznak pro pěší a střelecké pluky.

Odznak pro pěší a střelecké pluky.
Císařský odznak [1895] - Odznak pro dělostřelectvo

Odznak pro dělostřelectvo
Císařský odznak [1895] - Odznak pro myslivecké pluky

Odznak pro myslivecké pluky
Císařský odznak [1895] - Důstojnická stříbrná plaketa s věnováním

Důstojnická stříbrná plaketa s věnováním
Císařský odznak [1895] - Bronzové busty pro vítězné roty

Bronzové busty pro vítězné roty
Císařský odznak [1895] - Těžítko

Těžítko
Císařský odznak [1895] - Manžetové knoflíčky

Manžetové knoflíčky
Císařský odznak [1895] - Desátník pěchoty

Desátník pěchoty
Císařský odznak [1895] - Seržant 22. bavorského pěšího pluku

Seržant 22. bavorského pěšího pluku
Císařský odznak [1895] - Vojín IR 64

Vojín IR 64
URL : https://www.valka.cz/Cisarsky-odznak-1895-t276228#749389 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more