INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo)

Boxer
Boxer
     
Název:
Name:
BoxerBoxer
Originální název:
Original Name:
Boxer
Kategorie:
Category:
obrněný transportérarmoured personnel carrier
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Rheinmetall Landsysteme GmbH, Kassel
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, München
DD.MM.2013-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Nederland BV, Amsterodam
DD.MM.2024-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Australia Pty Ltd., Ipswich
DD.MM.2023-DD.MM.20RR Rheinmetall BAE Systems Land Ltd., Telford
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2009-DD.MM.20RR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
674+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2002
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
36500 kg80469 lb
Celková délka:
Overall Length:
7930 mm26 ft ¼ in
Celková šířka:
Overall Width:
2990 mm9 ft 9 ¾ in
Celková výška:
Overall Height:
23761) mm7 ft 9 ½ in 1)
Světlá výška:
Ground Clearance:
504 mm1 ft 7 ⅞ in
Pancéřování:
Armour:
??
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
A0/A2: MTU 8V199 TE20, diesel
A3: MTU 8V199 TE21, diesel (600 kW)
A0/A2: MTU 8V199 TE20, diesel
A3: MTU 8V199 TE21, diesel (804.6 hp)
Výkon:
Power:
530 kW při 2300 ot/min710.7 bhp at 2300 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Allison HD4070, 7+1Allison HD4070, 7+1
Výkony:
Performance:
Rychlost na silnici:
Road Speed:
103 km/h64 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
45 km/h28 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1050 km652 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
Svah:
Gradient:
27 °60 %
Boční náklon:
Side Slope:
14 °30 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,00 m79 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,80 m31 in
Brodivost:
Fording Depth:
? m?
Výzbroj:
Armament:
Zbraňová stanice FLW-200
- kulomet MG3 ráže 7,62 mm nebo
- kulomet M3M ráže 12,7 mm nebo
- granátomet GMW ráže 40 mm

Zbraňová stanice Protector M151
- kulomet ráže 12,7 mm

Zbraňová stanice Samson Mk II
- kanon Mk44 ráže 30 mm
- spřažený kulomet ráže 7,62 mm,
- protitankové střely Spike-LR

...
FLW-200 weapons station
- 7.62 mm MG3 machine gun
- 12.7 mm M3M machine gun
- 40 mm GMW automatic grenade launcher

Protector M151 weapons station
- 12.7 mm machine gun

Samson Mk II weapons station
- Mk44 30 mm cannon
- 7.62 mm coaxial machine gun
- Spike-LR missiles

...
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) korba1) hull
Zdroje:
Sources:
Foss, Christopher. Jane's Armour and Artillery 2011-2012. Jane's Information Group, Coulsdon 2011. ISBN: 978-0-7106-2960-9.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#751468 Version : 0

BOXER
Version overview:

 • Armored Personnel Carrier (APC)

  • GTK Boxer Gruppentransportfahrzeug
   - The Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a basic version for transporting nine soldiers, with a remote-controlled weapon station FLW 200


  • GTK Boxer A1 Gruppentransportfahrzeug
   - The Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a modified version for transporting nine soldiers, with an elevated remote-controlled weapon station FLW 200 and CG-12 protective equipment


  • GTK Boxer A2 Gruppentransportfahrzeug
   - The Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a modified version of the A1 for transporting nine soldiers, with a transportable exhaust and cooling system, and new observation instruments for the vehicle driver, with a remote-controlled weapon station FLW 200


  • Boxer-genie
   - basic version for transporting six to eight soldiers (engineers), with remote-controlled weapons station


  • MIV-PM
   - Mechanised Infantry Vehicle - Protected Mobility, armoured personnel carrier • Command Vehicle (CV, Command Vehicle)

  • GTK Boxer Führungsfahrzeuge
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, commander version with extended radio equipment, with remote-controlled weapon station FLW 200


  • GTK Boxer A1 Führungsfahrzeuge
   - The Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a modified commander's version with enhanced radio equipment, an elevated remote-controlled weapon station FLW 200 and CG-12 protective equipment


  • GTK Boxer A2 Führungsfahrzeuge
   - The Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a modified command version of the A1 with expanded radio equipment, a transportable exhaust and cooling system, and new observation instruments for the driver of the vehicle, with a remote-controlled weapon station FLW 200


  • Boxer-commandopost
   - Command version with enhanced radio equipment, with remote controlled weapon station


  • Boxer CRV-C2
   - command vehicle


  • MIV-CC
   - Mechanised Infantry Vehicle - Command and Control, command vehicle • Driver Training Vehicle (DTV)

  • GTK Boxer Fahrschulfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a vehicle designed for driver training


  • Boxer-rijles
   - a vehicle designed for driver training • evacuation vehicles (Ambulance)

  • GTK Boxer schweres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a medical evacuation vehicle for transporting seven seated or three recumbent wounded soldiers


  • GTK Boxer A1 schweres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug
   - The Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a modified medical evacuation vehicle for transporting seven seated or three recumbent wounded soldiers, with improved protection, modified electronics and a thermal observation device for the commander


  • GTK Boxer A2 schweres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug
   - The Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, a modified medical evacuation vehicle version A1 to transport seven seated or three recumbent wounded soldiers, with a transport exhaust and cooling system, and new observation equipment for the vehicle driver


  • Boxer-ambulance
   - Medical evacuation vehicle to carry seven seated or three lying wounded soldiers


  • MIV-A
   - Mechanised Infantry Vehicle - Ambulance, a medical evacuation vehicle  Combat Reconnaissance Vehicle / AIFV, Armored Infantry Fighting Vehicle

  • Boxer CRV Block I
   - Combat reconnaissance vehicle with two-seat turret Lance MTS (made in Germany)


  • Boxer CRV Block II
   - Combat reconnaissance vehicle with redesigned Lance MTS twin turret and Iron Fist active protection system (licensed production in Australia)


  • Boxer CRV-JFS
   - reconnaissance and surveillance vehicle equipped with a laser and/or radar system


  • Vilkas
   - infantry fighting vehicle with remote controlled weapon station Samson Mk.II RCT  Engineer Vehicle (EV)

  • Boxer-wreck
   - vehicle intended for the transport of cargo


  • Boxer CRV-MPV
   - ?


  • Boxer CRV-REP
   - engineer vehicle with crane


  • Boxer CRV-REC
   - engineer recovery vehicle


  • MIV-REC
   - Mechanised Infantry Vehicle - Repair and Recovery, technical assistance workshop

Protoypes and demonstrators:

 • Boxer JODAA
 • Boxer Skyranger 30
 • Boxer Skyranger 35
 • Boxer RCH155
 • Boxer ARTHUR
 • Boxer Mobile LWS
 • Boxer Overwatch
 • ....
Source: en.wikipedia.org
www.bundeswehr.de
www.defensie.nl
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#724851 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace :

Boxer 8 x 8 pro nizozemskou armádu


Nizozemské ministerstvo obrany v rámci programu PWV (Pantser Wiel Voertuig) hodlá nakoupit nová obrněná vozidla Boxer 8 x 8 pro potřeby královského nizozemského pozemního vojska.


V návrhu ministerstva obrany se počítá s perspektivním nákupem až 384 kolových bojových vozidel pěchoty modulového uspořádání Boxer 8 x 8, která by měla nahradit ve výzbroji zastaralá vozidla YPR a M577. Nizozemsko se spolu s německou firmou Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug (GTK) podílí na vývoji a je připraveno k sériové výrobě vozidel Boxer potom, co se britské ministerstvo obrany v polovině roku 2003 rozhodlo od programu s názvem MRAV (Multi Role Armoured Vehicle) odstoupit. Firmy v Německu i Nizozemsku nyní znovu přehodnocují podklady a do září 2005 mají stanovit konečnou jednotkovou cenu vozidla Boxer. Teprve potom bude možné rozhodnout o sériové výrově. Předpokládá se, že vozidla Boxer budou nizozemskému královskému pozemnímu vojsku předána v několika dodávkách do roku 2009. Německá armáda požaduje 1000 vozidel Boxer, která by měla nahradit ve výzbroji vozidla M113 a Fuchs Tpz1.


Víceúčelové vozidlo Boxer 8x8 je modulového uspořádání, které umožňuje sestavit verzi vozidla přesně podle potřeb a použít různé nástavby (např. ústředna velení a řízení, zdravotnická, logistická, ad.) pro plnění konkrétních úkolů. V konstrukci byly použity osvědčené komponenty, které jsou zárukou vysoké provozní spolehlivosti a moderní technologie velmi odolného pancéřování. Užitečné zatížení vozidla je 8 t a objem přepravního prostoru větší než 14 m3. Pohon zabezpečuje motor o výkonu 530 kW, jízdu zejména v náročném terénu ulehčuje automatická převodovka Allison. Jízdní dosah vozidla je 1000 km.


Hlavním dodavatelem vozidel Boxer je výrobní sdružení ARTEC GmbH, tvořené britskou firmou Alvis Vickers, německými firmami Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a Rheinmetall Landsysteme a nizozemskou firmou Stork. Program je řízen a zabezpečován evropskou Agenturou pro kooperaci společného vyzbrojování OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation).


-bko-Zdroj: ATM-Online, 7.1.2005
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#101923 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace :

Nejistý BOXER
V dubnu 1998 bylo vybráno průmyslové konsorcium ARTEC (ARmoured TEChnology), aby začalo vyvíjet obrněný kolový transportér nové generace pro ozbrojené síly Francie, Německa a Velké Británie. V této době se o něm hovořilo jako o společném evropském vozidle a v této souvislosti se objevovaly silně optimistické úvahy o možné výrobě až dvou tisíc vozidel. Francie se však zanedlouho rozhodla pro vlastní cestu, a tak se z původně „evropského“ projektu stala klasická bilaterální záležitost. Program se označoval zkratkou MRAV/GTK (Multi-Role Armoured Vehicle/Gepanzertes Transport Kraftfahrzeug). Za britskou stranu se na něm podílela společnost Alvis Vickers, za Německo firma KMW. Když se do již plně probíhajícího vývoje v únoru 2002 zapojilo Nizozemsko (zastoupené firmou Stork), zdálo se, že program začíná opět dostávat jiný charakter. Realita je však nakonec jiná. Británie v polovině roku 2003 oficiálně oznámila svůj úmysl tato vozidla nezavést do výzbroje především vzhledem k jejich vysoké hmotnosti (na vývoji se bude zatím nadále podílet), takže plán na výrobu 600 kusů rovnoměrně rozdělených mezi tři země se rázem zmenšil na 400 kusů. Rovněž nizozemské ministerstvo obrany stále váhá se závaznou objednávkou. Podle posledních informací dokonce zvažuje pořízení jiného typu, který by byl lehčí a levnější. Vše má záležet na tom, jakou kalkulaci nové ceny předloží výrobní konsorcium. Má na to termín do září roku 2005, poté by mělo Nizozemsko přijmout definitivní řešení. Takže zatím jediným „pevnějším“ bodem programu zůstávají německé ozbrojené síly, i když i zde existuje určitá opozice. Důvodem je především opět zmiňovaná vysoká bojová hmotnost až 33 t, která bude komplikovat vzdušnou přepravu. To, že BOXER (takto bylo vozidlo oficiálně pojmenováno při příležitosti slavnostního předvedení 1. prototypu v prosinci 2002) představuje nejtěžší obrněné vozidlo ve své kategorii na světě, je důsledkem snahy konstruktérů o maximální stupeň balistické ochrany osádky. Korba vozidla je zhotovena z několika tenčích vrstev ohýbaných ocelových plátů a nejvíce exponované partie jsou ještě zesíleny panely pasivního přídavného pancéřování. Výsledkem je, že BOXER nepochybně nemá z hlediska balistické obrany (včetně odolnosti proti minám s náplní až do 8 kg TNT) ve své kategorii konkurenci. To však není jeho jediná přednost. Ojedinělá je rovněž koncepce rychle zaměnitelných rozměrných modulů, které z tohoto vozidla dokážou vytvořit příslušné specializované verze. To znamená, že na základní tzv. pohonný modul (tvoří jej podvozek a příď vozidla s pohonnou jednotkou zasahující zhruba na úroveň druhé nápravy) lze údajně za pouhou hodinu instalovat kompletní střední a zadní část korby! V současné době se počítá s moduly, které vytvoří následující verze: Obrněný transportér pěchoty a velitelské vozidlo pro německou armádu; ambulanci, velitelské, nákladní a opravárenské vozidlo pro nizozemské ozbrojené síly. Na přání zákazníka by mohly vzniknout i další verze. BOXER se díky výkonné pohonné jednotce má vyznačovat výbornými jízdními vlastnostmi v terénu, nabízí vnitřní využitelnou plochu překážky a vůbec vozidlo řídit v noci při zhasnutých světlech. V současné době jsou k dispozici nejméně 4 z celkem 12 plánovaných prototypů. Původně uvažovaný termín na ukončení zkoušek vozidla v roce 2005 je nereálný. Proto datum zavedení do výzbroje stejně jako množství vyráběných vozidel zůstávají stále otevřené.

Zdroj: Zdobinský, M.: Když dva dělají totéž..., Zbraně a technika, AVIS 2005Technicko-taktická data
Bojová hmotnost: 33 000 kg
Hmotnost prázdného vozidla: 25 000 kg


Rozměry:
- délka: 7 880 mm
- šířka: 2 990 mm
- výška: 2 370 mm
- světlá výška: 500 mm
- rozchod: 2 580 mm
- rozvor: 1 550 + 1 900 + 1 550 mm


Brodivost: 1,5 m


Stoupání: 60%
Boční náklon: 30%


Překročivost: 2 m
Výstupnost: 0,8 m


Maximální rychlost: 103 km/h


Jízdní dosah (silnice): 1 050 km
INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#134989 Version : 0
Lithuania


In August 2016, Lithuania entered into a contract with the intergovernmental agency OCCAR for the delivery of 88 Boxer BMP armed with the Israeli Rafael Samson Mk. 2 weapon station (30mm cannon Mk 44, 7.62mm interlocking machine gun and PTRS Spike-LR). The vehicles were delivered in 2019-2021 and serve in Lithuania under the designation Vilkas (Vlk). In addition to combat vehicles, 2 training vehicles have also been delivered. In April 2022, the Lithuanian Ministry of Defence informed about the intention to acquire more than 120 additional Boxer vehicles in various configurations (mainly for support roles, although some of them are to be delivered with the Rafael Samson Mk. 2 turret with a 30mm cannon, or its equivalent with a 12.7mm machine gun), with planned delivery in 2023-2024.


Source: https://bmpd.livejournal.com/4526016.html
https://bmpd.livejournal.com/3688258.html

INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) - Jedno z prvých BVP Vilkas dodaných Litve v roku 2019 pri streľbe PTRS Spike-LR na cvičení v Nemecku.

Jedno z prvých BVP Vilkas dodaných Litve v roku 2019 pri streľbe PTRS Spike-LR na cvičení v Nemecku.
INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) - BVP Vilkas

BVP Vilkas
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#698120 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

02.05.2024 obdržel Bundeswehr první sWaTrgInf Boxer
Stroje vyrábí australská pobočka německého obranného koncernu Rheinmetall. Prototyp německé veze kolového bojového vozidla pěchoty (KBVP) dorazil do Německa. Sériové stroje začnou následovat v roce 2025 v počtu 100 kusů a doplní ve výzbroji německo-holanskou variantu klasického obrněného transportéru.
Známé údaje
- výrobce: australský Rheinmetall
- hmotnost: 38500 kg
- posádka: 3 osoby
- výsadek: 4 osoby (!)
Výzbroj
- víceúčelová věž: Lance 2 Block II (převzata z BVP Puma)
- výzbroj: 30mm kanon MK30-2 a 7,62mm kulomet blíže neurčeného typu
Pohonná jednotka
- typ: MTU 8V199 TE21 o výkonu 603 kW (820 k)
- převodovka: Allison, automatická, 7 rychlostí vpřed a 3 pro jízdu vzad
Poznámka
Německá zkratka sWaTrgInf znamená Schweren Waffenträgers Infanterie.
Zdroj:
defence-ua.com
euro-sd.com
www.produktion.de

INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) - 02.05.2024 - Symbolické předání klíče k prvnímu sWaTrgInf Boxer proběhlo v Rheinmetallu v Unterlüssu. Na fotografii z leva do prava: Viceadmirál Carsten Stawitzki vedoucí oddělení vyzbrojování BMVg, Frank Aldekamp z BAAINBw, Jessica Wardová zástupkyně australského vojenského atašé, Björn Bernhard z Rheinmetallu, Siemtje Möller parlamentní státní tajemnice. Foto: Gerhard Heiming pro ESD.

02.05.2024 - Symbolické předání klíče k prvnímu sWaTrgInf Boxer proběhlo v Rheinmetallu v Unterlüssu. Na fotografii z leva do prava: Viceadmirál Carsten Stawitzki vedoucí oddělení vyzbrojování BMVg, Frank Aldekamp z BAAINBw, Jessica Wardová zástupkyně australského vojenského atašé, Björn Bernhard z Rheinmetallu, Siemtje Möller parlamentní státní tajemnice. Foto: Gerhard Heiming pro ESD.
INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755705 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Boxer už téma má...
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755715 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pane kolego,
lituji, ale toto je australský výrobek dodaný do Německa.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755732 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je to opravdu to samé, stačí porovnat fotky. Navíc, myslíš že Rheinmetall vyrábí dva odlišné stroje s naprosto stejným jménem?
Stránky Rheinmetall Defence Australia, včetně textu o Boxeru: www.rheinmetall.com
Stránky Rheinmetallu o Boxeru: www.rheinmetall.com
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755736 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Příteli,
to pořád nic nemění na tom, že tento stroj byl kompletně vyroben v Austrálii a proto ho Bundeswehru předala Jessica Wardová z australské ambasády v Německu.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755738 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

DD.MM.2009-DD.MM.20RR Rheinmetall Landsysteme GmbH, Kassel
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, München
DD.MM.2013-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Nederland BV, Amsterodam
DD.MM.202R-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Australia Pty Ltd., Ipswich
DD.MM.2023-DD.MM.20RR Rheinmetall BAE Systems Land Ltd., Telford
A proto je v tématu uvedeno těch výrobců o něco víc...
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755754 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Příteli,
díky za upozornění na mé pochybení - špatně jsem si vysvětlil zkratku příslušnosti INT.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755765 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Aubi, ale přeci nebudou všechny verze v jednom tématu anebo ano?
Původně jsi založil téma pro OT (Gruppentransportfahrzeug), ale JT založil BVP (Schweren Waffenträgers Infanterie), lišit se budou třeba hmotnost anebo přepravní kapacita, u zdravotní verze i výška...
Třeba BMP a BVP (a jiné) mají také samostatná témata
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755781 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takhle, téma není moje. Rozhodně bych byl rád kdyby to bylo hezky rozškatulkovatelné na subverze atd. Ale problém s Boxerem je v tom že
a) info o jednotlivých verzích v podstatě není a
b) to je modulární mašina a víceméně cokoli jde nasadit na podvozek během pár minut. A plánují i pásový podvozek pro ty samé moduly.

Pokud chcete, můžete to samozřejmě zkusit rozhodit na jednotlivé verze, i já to chtěl, když jsem to před dvěma měsíci chtěl zatabulkovat. Ale tohle je na mě moc.

INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755786 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more