SVK - TATRAPAN VESPRA (velitelsko-štábní vozidlo)

TATRAPAN VESPRA M
     
Název:
Name:
TATRAPAN VESPRA TATRAPAN VESPRA
Originální název:
Original Name:
TATRAPAN VESPRA
Kategorie:
Category:
velitelsko-štábní vozidlo command–staff vehicle
Výrobce:
Producer:
DD.MM.199R-DD.MM.199R Závody ťažkého strojárstva Detva š.p., Detva
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.199R-DD.MM.199R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1993 ?
Osádka:
Crew:
7
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
206001) kg 454151) lb
Celková délka:
Overall Length:
8460 mm 27 ft 9in
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm 8 ft 2 ⅜ in
Celková výška:
Overall Height:
29402) mm 9 ft 7 ¾ in2)
Světlá výška:
Ground Clearance:
390 mm 1 ft 3 ⅜ in
Pancéřování:
Armour:
? ?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T3-930-51
- vznětový, vidlicový, vzduchem chlazený, přeplňovaný
- počet válců: 12
- vrtání: 120 mm
- zdvih: 140 mm
- objem válců: 19 000 cm3
- maximální točivý moment: 1295 Nm při 1400 ot/min
Tatra T3-930-51
- air cooled, V-type, four stroke, turbocharged and charge-air-cooled diesel engine
- number of cylinders: 12
- bore: 4 ¾ in
- stroke: 5 ½ in
- swept volume: 1159 cu in
- maximum torque: 955 lb.ft at 1400 rpm
Výkon:
Power:
265 kW při 2200 ot/min 355.4 bhp at 2200 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Tatra
- synchronizovaná, mechanická převodovka
- počet rychlostí (vpřed+vzad): 10+2
Tatra
- synchromesh, mechanical gearbox
- number of gears (forward+reverse): 10+2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h 50 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1000 km 621 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
20 ° 44 %
Překročivost:
Trench Crossing:
1,1 m 43 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 m 55 in
Výzbroj:
Armament:
7,62mm kulomet PKT (nad prostorem velitele)
12,7mm kulomet NSV
7.62 mm PKT machine gun (over commander's worplace)
12.7 mm NSV machine gun
Vybavení:
Equipment:
spojovací vybavení:
- VKV radiostanice R-173
- VKV radiový přijímač R-173P
- KV radiostanice R-134A2
- přenosná VKV radiostanice RF-10
- telefonní ústředna TU-11
communication equipment:
- R-173 VHF radiostation
- R-173P VHF receiver
- R-134A2 HF radiostation
- RF-10 portable VHF radiostation
- TU-11 telephone exchange
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
1) podle vybavení až 21300 kg
2) 3360 mm s výzbrojí

podvozek:
- VESPRA: Tatra 815 VP 21 265 6x6.1R
- VESPRA M: Tatra 815 VP 21 275 6x6.1R
1) depending on equipment, up to 46958 lb
2) 11 ft ¼ in with armanent

chassis:
- VESPRA: Tatra 815 VP 21 265 6x6.1R
- VESPRA M: Tatra 815 VP 21 275 6x6.1R
Zdroje:
Sources:
Zupko Štefan, Zupko Juraj: Obrnená technika 1944-2001 a jej výroba v Slovenskej Republike; Magnet Press Slovakia 2002; ISBN 80-968073-8-2
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabni-vozidlo-t30203#614392 Version : 0
The TATRAPAN VESPRA vehicle is an armoured off-road vehicle with increased shooting resistance built on the TATRA 815 6x6 1R machine base. The vehicle serves as a special mobile command-and-staff station at the tactical-operational level with a crew of seven (two persons in the driver's cab, five persons in the box body) and enables:
- radio communications with supervisor, subordinate, and in coordinating radio networks while all radio assets are simultaneously operating on-scene and on-the-move,
- retransmission of messages from KV radio stations to VHF radio stations and vice versa, data transmission and secrecy of communication, internal communication of the vehicle crew,
- remote control of individual radio stations from individual vehicle sites.
All activities can be provided during driving, standing, and after dismantling the box body and placing it on the engineer's prepared terrain.

Other specific activities are only possible while stationary:
- the work of a profitable VHF radio station,
- remote control of individual radio stations from a yield station up to 200m away,
- telephone connection for 10 participants.

The vehicle features further allow:
- driving in difficult terrain (due to increased throughput),
- passage through contaminated territory (filtration and ventilation equipment),
- driving at night with the use of night observation devices,
- indoor firing of three rounds in the box body doors with their own weapons and a PKT machine gun from the driver's cab.

P.S.: As for the armament, according to the aid below, the standard armament in the Slovak Armed Forces is 1 x PKT, according to the specification the vehicle can also be equipped with other armament - specifically mentioned is NSV.

Source: author's archive, BULL-5-1 utility, VSVaP 2007
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabni-vozidlo-t30203#259822 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

TATRAPAN VESPRA M

Vozidlo TATRAPAN VESPRA M je pancierovaný terénny automobil so zvýšenou streleckou odolnosťou, dvojitým dnom na zvýšenie odolnosti proti účinkom výbuchu mín, výbornými jazdnými vlastnosťami, klimatizáciou, filtroventiláciou a kúrením, rádiovými prostriedkami a protipožiarnym zariadením. Je určené ako veliteľsko-štábne pracovisko na taktickom operačnom stupni. Vozidlo TATRAPAN VESPRA M je vybavené piatimi pracovnými miestami so zariadeniami umožňujúcimi:
- pomocou rádiostanice a satelitného telefónu spojenie s nadriadeným a podriadeným na mieste a počas jazdy,
- pomocou INTERCOMu spojenie posádky vozidla medzi kabínou vodiča a nadstavbou,
- pripojenie prenosnej počítačovej techniky na palubnú sieť.

Vzidlo umožňuje rýchlu, pohodlnú a bezpečnú prepravu posádky vozidla v rôznych podmienkach:
- jazdy po náročnom, ťažko prejazdnom teréne,
- prejazdy cez zamorené územie a terénne prekážky,
- jazdy po pozemných komunikáciách,
- jazdy v noci s použitím nočných pozorovacích prístrojov.
- vytvorenie požadovanej mikroklímy vo vozidle filtrovaním vzduchu, ohrievaním alebo ochladzovaním vnútorných priestorov kabíny vodiča alebo skrine,
- ochranu posádky proti strelám z pechotných zbraní, účinkom výbuchu mín a požiaru vozidla.

Automobil je určený na prevádzku v oblastiach s miernou klímou v rozpätí limitných teplôt -40°C až +50°C s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 98 %, prašnosťou prostredia do 1,5 g/m3 a rýchlosťou vetra do 20 m/s.
Automobil je schopný krátkodobého brodenia vo vode do hĺbky 1,4 m.

Maximálna prípustná celková hmotnosť automobilu je 22000 kg (vrátane posádky a paliva), maximálna dovolená rýchlosť jazdy automobilu po cestách je 70 km/hod, jazdný dosah s plnými nádržami je min. 1 000 km.
Zariadenia podvozku so skriňovou karosériou umožňujú vyslobodenie alebo núdzové odtiahnutie automobilu iným objektom.
Podvozok automobilu má vojenské vyhotovenie typu Tatra 815 VP 21 275 6x6.1R, je trojnápravový, s pohonom všetkých náprav s riaditeľnou dvojicou predných náprav. Na zlepšenie priechodivosti má zabudované centrálne hustenie (a podhusťovanie) pneumatík kolies i počas jazdy. Motor s výkonom 275 kW je vznetový, preplňovaný, viacpalivový, vzduchom chladený, s elektronickou reguláciou chladenia, s prídavným chladičom oleja a so zariadením na štart pri nízkych teplotách.
Skriňová karoséria automobilu s dvomi vstupnými dverami je samostatný celok namontovaný na podvozok, s možnosťou jej rýchlej demontáže v dielenských (v krajnom prípade aj v poľných) podmienkach. Kabína aj skriňová karoséria sú vybavené vykurovacím zariadením a klimatizačným zariadením.

Zdroj: archív autora, pomôcka BULL-5-1, VSVaP 2007
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabni-vozidlo-t30203#259830 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

TATRAPAN VESPRA
SVK - TATRAPAN VESPRA (velitelsko-štábní vozidlo) - www.webpark.cz/tatrasite

www.webpark.cz/tatrasite
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabni-vozidlo-t30203#109160 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more