38. gardová střelecká divize [1942-1946]

38th Guards Rifle Division
38. gardová strelecká divízia
38-я гвардейская стрелковая дивизия (38 гв. сд)
     
Název:
Name:
38. gardová střelecká divize 38th Guards Rifle Division
Originální název:
Original Name:
38-я гвардейская стрелковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
4. výsadkový sbor 4th Airborne Corps
Datum zániku:
Disbanded:
03.05.1946
Nástupce:
Successor:
19. gardová samostatná střelecká brigáda 19th Separate Guards Rifle Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.08.1942-13.08.1942 Moskevský vojenský okruh
13.08.1942-11.09.1942 1. gardová armáda
11.09.1942-01.09.1942 66. armáda
01.09.1942-DD.10.1942 24. armáda
DD.10.1942-15.02.1943 6. gardový střelecký sbor
16.02.1943-02.03.1943 Operační skupina generálporučíka Popova
DD.03.1943-DD.04.1943 30. střelecký sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 26. gardový střelecký sbor
DD.05.1943-DD.07.1943 6. armáda
DD.07.1943-DD.09.1943 4. gardový střelecký sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 Hlavní stan nejvyššího velení
DD.10.1943-DD.11.1943 95. střelecký sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 19. střelecký sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 95. střelecký sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 70. armáda
DD.02.1944-DD.03.1944 2. běloruský front
DD.03.1944-DD.04.1944 96. střelecký sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 114. střelecký sbor
DD.05.1944-DD.08.1945 96. střelecký sbor
DD.08.1945-03.05.1946 40. gardový střelecký sbor
02.08.1942-13.08.1942 Moscow Military District
13.08.1942-11.09.1942 1st Guards Army
11.09.1942-01.09.1942 66th Army
01.09.1942-DD.10.1942 24th Army
DD.10.1942-15.02.1943 6th Guards Rifle Corps
16.02.1943-02.03.1943 Operation Group Lieutenant General Popov
DD.03.1943-DD.04.1943 30th Rifle Corps
DD.04.1943-DD.05.1943 26th Guards Rifle Corps
DD.05.1943-DD.07.1943 6th Army
DD.07.1943-DD.09.1943 4th Guards Rifle Corps
DD.09.1943-DD.10.1943 Supreme Main Command of the Armed Forces
DD.10.1943-DD.11.1943 95th Rifle Corps
DD.11.1943-DD.12.1943 19th Rifle Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 95th Rifle Corps
DD.01.1944-DD.02.1944 70th Army
DD.02.1944-DD.03.1944 2nd Byelorussian Front
DD.03.1944-DD.04.1944 96th Rifle Corps
DD.04.1944-DD.05.1944 114th Rifle Corps
DD.05.1944-DD.08.1945 96th Rifle Corps
DD.08.1945-03.05.1946 40th Guards Rifle Corps
Dislokace:
Deployed:
02.08.1942-15.08.1942 Tějkovo, ?
15.08.1942-10.06.1945 východoevropské válčiště, ?
10.06.1945-DD.08.1945 Ciechanów, ?
DD.08.1945-DD.01.1946 ?, ?
DD.01.1946-03.05.1946 Voroněž, ? /

Velitel:
Commander:
02.08.1942-06.08.1942 Kazankin, Alexandr Fjodorovič (Geněral-major / Генерал-майор)
06.08.1942-12.03.1943 Onufrijev, Alexandr Alexejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
12.03.1943-20.07.1943 Feonin, Ivan Nikolajevič (Polkovnik / Полковник)
20.07.1943-28.03.1944 Ščerbakov, Pavel Michajlovič (Polkovnik / Полковник)
28.03.1944-18.10.1944 Solovjov, Georgij Matvejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
18.10.1944-20.04.1945 Abdullajev, Jusif Mirza Ogly (Polkovnik / Полковник)
20.04.1945-03.05.1946 Solovjov, Georgij Matvejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
23.09.1943-03.05.1946 Gardová lozovská střelecká divize
23.09.1943-03.05.1946 Guards Rifle Division
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/38-gardova-strelecka-divize-1942-1946-t30440#565548 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more