Main Menu
User Menu

Military history website

12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938 (DŠK)

Degtyaryov-Shpagin Large-Calibre Machine Gun, Model 1938, cal. 12.7 mm (DShK)

12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва-Шпагина образца 1938 года (ДШК)

     
Název:
Name:
12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938
Originální název:
Original Name:
12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва-Шпагина образца 1938 года
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1938-DD.MM.1946 Tulská zbrojovka, Tula /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
33,5 1) kg
Ráže:
Calibre:
12,7 mm
Náboj:
Cartridge:
12,7 x 108
Délka:
Length:
1625 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1070 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
pás s 50 náboji / 50 round belt
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
600 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
850 m/s
Uživatelské státy:
User States:.
.
.
.
Poznámka:
Note:
1)
- 157 kg na podstavci s kolečky
- 82 kg na trojnožce


index Grau: 56-P-542
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A
https://militaryarms.ru/oruzhie/pulemety/dshk/
histrf.ru

URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#637766Version : 0
MOD
DŠK vz.38

This velkorážový machine gun induces on the design of the designer Děgťarjeva on the machine gun DK. DŠK = Děgťarjatěv, Špagin, krupnokalibernyj). The machine gun is designed to charge 12,7x107mm. For drive automatics are used by the powder gases removed from the barrel. Závěrový mechanism is designed as a přímoběžný locked with two of the sides otevírajícími uzamykacími pads( they are stored in a breech bolt hole). Initiation of charges is mechanical. Administration of rounds of ammunition is belt, the feed mechanism is a coil operated by a pivoted lever which sets in motion the carrier of a breech bolt hole. From the gun it is possible to lead only fire bursts. The machine gun is mounted on a pedestal with wheels. Machine gun thanks to this pedestal and the carriage can be used both against ground targets so a simple adjustment even against aircraft.

The main part of the machine gun:
Full barrel = barrel, muzzle brake, the base of the front sight with front sight, gas extension, a gas controller, a matrix controller)

Závěrový mechanism= závorník with two uzamykacími plates, separate zápalníkem and springs, extractors with the spring, a breech bolt hole with a piston and a plunger, plunger tube, combat spring, the cocking handle, reflective of the fuse.

Full sleeve gun= holster, hlavňová clutch, the detection rate of the feed mechanism, the visor

Úzávěr case with spoušťovým mechanism= closures, two handle, bumper carriers, bumper , trigger housing of the trigger mechanism, the sear, the detection of carriers of the breech bolt hole with a spring loaded, fuse)

The feed mechanism= the body of the pickup mechanism, the pickup coil, the hatch cover feeding mechanism, the feed lever

Pedestal

Technical-tactical data
Caliber: 12.7 mm
The weight of the machine gun: 34 kg
Weight of machine gun with pedestal and ammo: 180 kg
The length of the gun: 1626 mm
The width of the machine gun: 161 mm
The length of the pedestal with wheels: 1740 mm
Barrel length: 1000mm
The length of the rifling in the barrel: 890 mm
Number of grooves: 8
Or thumb height on ground targets: 503 mm
The gun arc when shooting at ground targets: 120°
Gun in anti-aircraft shooting: 360°
Max. elevation in the anti-aircraft position: 78 - 80°
The number of rounds in the belt 50 pcs
Muzzle velocity of the bullet:
-armour piercing incendiary: 830 m/s
- armour piercing incendiary illuminating 850 m/s
Range: 6500m
Rate of fire: 550 - 600 rounds/min.
URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#118118Version : 0
histrf.ru

URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#637767Version : 0
MOD
histrf.ru

URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#637769Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ťažký guľomet DŠK vz. 38 bol vo výzbroji jednotiek ČSLA.
12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938 (DŠK) - 12,7 mm ťažký guľomet vz. 1938 © Modelist konstruktor  1973

12,7 mm ťažký guľomet vz. 1938 © Modelist konstruktor 1973
URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#251035Version : 0
Sophisticated PL sight DŠK vz. 38 of the competition type assumed a three-member operator, a simplified collimator sight at DŠKM vz. 38/46 single-member.


Source :
12.7 - & # 1084; & # 1084; & # 1057; & # 1090; & # 1072; & # 1085; & # 1082; & # 1086; & # 1074; & # 1099; & # 1081; & # 1087; & # 1091; & # 1083; & # 1077; & # 1084; & # 1077; & # 1090; & # 1086; & # 1073; & # 1088 ;. 1938 & # 1075 ;. & # 1085; & # 1072; & # 1091; & # 1085; & # 1080; & # 1074 ;. & # 1089; & # 1090; & # 1072; & # 1085; & # 1082; & # 1077; & # 1086; & # 1073; & # 1088; .1938 & # 1075 ;, & # 1056; & # 1091; & # 1082; & # 1086; & # 1074; & # 1086; & # 1076; & # 1089 ; & # 1090; & # 1074; & # 1086; & # 1089; & # 1083; & # 1091; & # 1078; & # 1073; & # 1099 ;, 1940
12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938 (DŠK) - Propracovaná verze rakursního zaměřovače.

Propracovaná verze rakursního zaměřovače.
URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#372915Version : 0
Heavy 12.7 mm machine gun DŠK vz. 38Source: www.corvusarmy.sk
12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938 (DŠK) - Hlaveň guľometu.

Hlaveň guľometu.
12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938 (DŠK) - Guľomet uložený v prepravnom truhlíku.

Guľomet uložený v prepravnom truhlíku.
12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938 (DŠK) - Prepravný truhlík.

Prepravný truhlík.
12,7 mm velkorážový kulomet Degťjarjova-Špagina vzor 1938 (DŠK) - Munícia pre DŠK - 127 mm náboje.

Munícia pre DŠK - 127 mm náboje.
URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#372104Version : 0
photo
URL : https://www.valka.cz/12-7-mm-velkorazovy-kulomet-Degtjarjova-Spagina-vzor-1938-DSK-t32664#136893Version : 0