Lomský, Bohumír

Lomsky, Bohumir

     
Příjmení:
Surname:
Lomský Lomský
Jméno:
Given Name:
Bohumír Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Lomský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál Army General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. M.Sc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.04.1914 České Budějovice / 22.04.1914 České Budějovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1982 Praha / 18.06.1982 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr národní obrany ČSSR - Minister of National Defence CSSR
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)

Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
forum.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#427652 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lomský Lomský
Jméno:
Given Name:
Bohumír Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Lomský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1933 Reálne gymnasium, České Budějovice
DD.MM.1925-DD.MM.1933 Reálne gymnasium, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1934-01.08.1936 Vojenská akademie
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Vyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova
DD.MM.1934-01.08.1936 Military Academy
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Higher Military Academy named after K.E. Voroshilov
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1944 major
DD.MM.1945 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
01.12.1949 brigádní generál
03.10.1950 divisní generál
08.12.1953 generálplukovník
05.11.1959 armádní generál
01.10.1944 Major
DD.MM.1945 Lieutenant-General
DD.MM.RRRR Colonel
01.12.1949 Brigadier General
03.10.1950 Division General
08.12.1953 Colonel General
05.11.1959 Army General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Původně se jmenoval Bohumír Lenc, od roku 1939 používal příjmení Lomský, oficiální změna jména povolena výnosem Zemského národního výboru v Praze dne 10. září 1945. -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
forum.csla.cz
www.dukla1944.com
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#510818 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Armádní generál Ing. Bohumír Lomský

Náčelník štábu 1. čs. armádního sboru v SSSR


Narodil se 22. dubna 1914 v Českých Budějovicích, kde také vychodil školu a vystudoval reálné gymnázium. Poté vstoupil do armády a roku 1936 úspěšně absolvoval důstojnickou školu v Hranicích. V hodnosti poručíka sloužil u Pěšího pluku 14 v Košicích jako velitel čety a později roty v poddůstojnické škole. Po mnichovské kapitulaci na podzim 1938 se stal leteckým pozorovatelem a po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 byl z činné služby propuštěn a odešel do Prahy studovat na Vysokou školu chemickou. Tehdy se rozhodl pro útěk z okupované vlasti. V srpnu přešel tzv. protektorátní hranice do Polska, kde byl přijat do armády jako velitel letky v Deblinu.

Po napadení Polska německou armádou přeletěl se svojí letkou na Volyň, kde byl Rudou armádou zajat a internován.
V březnu 1940 vstoupil jako dobrovolník do Východní skupiny čs. armády v Orankách, kde byl v říjnu téhož roku uveden do funkce náčelníka štábu nově se formujícího 1. čs. samost. polního praporu. V únoru 1942 se s celou skupinou přesunul do Buzuluku, kde jako náčelník štábu měl na starosti organizaci a výcvik jednotky. Svých úkolů se zhostil na výtečnou a od ledna 1943 byl ve funkci zástupce velitele praporu povýšen do hodnosti kapitána. Své velitelské schopnosti prokázal v prvním boji jednotky u Sokolova počátkem března 1943, za který byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a sovětským Řádem Vlastenecké války I. stupně.

Při formování 1. čs. samostatné pěší brigády v červnu 1943 se stal náčelníkem štábu a v této funkci prodělal s jednotkou boje o Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov, za které byl dekorován druhým Československým válečným křížem 1939 a Řádem Rudé hvězdy. Od května 1944 pak plnil funkci náčelníka štábu celého 1. čs. armádního sboru. V srpnu 1944 se oženil s příslušnicí sboru Marií Findejsovou, se kterou měl později tři děti. Za Karpatsko-dukelské operace byl dekorován třetím Československým válečným křížem 1939 a povýšen k 1. říjnu do hodnosti majora. Válku zakončil v dubnu 1945 v hodnosti podplukovníka.

Po válce byl jako pomocník náčelníka hlavního štábu čs. armády vyslán na Nejvyšší vojenskou akademii v Moskvě, aby poté mohl zastávat funkci přednosty operačního oddělení hlavního štábu. Na podzim 1949 však byl z této funkce odvolán a v hodnosti brigádního generála jmenován velitelem 2. pěší divize v Sušici. V říjnu 1950 se stal náčelníkem štábu 1. VO a v srpnu 1951 byl jmenován velitelem Vojenské tankové akademie v Brně. Od září 1953 zastával funkci 1. náměstka ministra obrany a po pádu A. Čepičky se 25. dubna 1956 stal jeho nástupcem ve funkci ministra národní obrany a o dva roky později se stal členem ÚV KSČ. V listopadu 1959 byl povýšen do hodnosti armádního generála. Když vláda, které byl členem, podala v březnu 1968 demisi, odešel jako vědecký pracovník do Vojenského historického ústavu v Praze.
Za projevení nesouhlasu s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy byl při čistkách v květnu 1970 propuštěn z armády a penzionován. Následně až do roku 1982 pracoval jako inženýr v podniku IMADOS Praha. Poté odešel do důchodu a žil v Praze, kde 18. června 1982 zemřel.

Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#120536 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1965 udělena Pamětní medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové - bronzový stupeň


Zemřel 18.6.1982 Praha


Manželka Marie Findejsová byla volyňskou češkou a sloužila také v čs. armádním sboru v SSSRZdroj : http://armada.vojenstvi.cz/galeriemno.htm
www.lfhk.cuni.cz
www.zeny-bojujici.cz/fotogalerie/svatby
URL : https://www.valka.cz/Lomsky-Bohumir-t33289#321739 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more