46. armáda [1941-1943]

46th Army
46-я армия (46 А) - I. формирование

     
Název:
Name:
46. armáda 46th Army
Originální název:
Original Name:
46-я армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
3. střelecký sbor 3rd Rifle Corps
Datum zániku:
Disbanded:
29.03.1943
Nástupce:
Successor:
46. armáda 46th Army
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1941-23.08.1941 Zakavkazský vojenský okruh
23.08.1941-30.12.1941 Zakavkazský front
30.12.1941-28.01.1942 Kavkazský front
28.01.1942-15.05.1942 Zakavkazský vojenský okruh
15.05.1942-DD.11.1942 Zakavkazský front
DD.11.1942-DD.02.1943 Černomořská skupina vojsk
DD.02.1943-03.03.1943 Severokavkazský front
03.03.1943-29.03.1943 Hlavní stan nejvyššího velení
01.08.1941-23.08.1941 Transcaucasian Military District
23.08.1941-30.12.1941 Transcaucasian Front
30.12.1941-28.01.1942 Caucasian Front
28.01.1942-15.05.1942 Transcaucasian Military District
15.05.1942-DD.11.1942 Transcaucasian Front
DD.11.1942-DD.02.1943 Black Sea Group of Forces
DD.02.1943-03.03.1943 North-Caucasian Front
03.03.1943-29.03.1943 Supreme Main Command of the Armed Forces
Dislokace:
Deployed:
01.08.1941-29.03.1943 východoevropské válčiště, ?

Velitel:
Commander:
01.08.1941-21.12.1941 Čerňak, Stěpan Ivanovič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
21.12.1941-28.04.1942 Chadějev, Alexandr Alexandrovič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.04.1942-27.08.1942 Sergackov, Vasilij Fadějevič (Geněral-major / Генерал-майор)
27.08.1942-25.01.1943 Leselidze, Konstantin Nikolajevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
25.01.1943-10.02.1943 Roslyj, Ivan Pavlovič (Geněral-major / Генерал-майор)
11.02.1943-22.03.1943 Ryžov, Alexandr Ivanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.07.1941-11.10.1942 Rasskazov, Alexandr Petrovič (Polkovnik / Полковник)
13.10.1942-14.10.1942 Mikeladze, Michail Gerasimovič (Polkovnik / Полковник)
14.10.1942-29.03.1943 Mikeladze, Michail Gerasimovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
- -
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Feskov, Vitalij Ivanovič - Golikov, Valerij Ivanovič - Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič: Krasnaja Armija v pobědach i poraženijach 1941-1945 gg. Tomsk, ITU 2003
Fronty, floty, armii, flotilii pěrioda Vělikoj Otěčestvěnnoj vojny 1941-1945 gg. Spravočnik. Red. A. A. Kolťukov. Moskva, Kučkovo pole 2003
Ivlev, I.I.: Vsje obščevojskovyje armii SSSR i Rossiji 1929-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все общевойсковые армии СССР и России в 1929-2021 гг. ЛитРес: Самиздат, 2021)
pamyat-naroda.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/46-armada-1941-1943-t37235#527543 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Životopis generála Kotova (viď encyclopedia.mil.ru ) tvrdí, že Kotov prevzal v apríli 1943 velenie 46. armády a mal jej veliť až do decembra 1943. Ale v zozname veliuteľov z tohto obdobia figurujú úplne iné mená. Kde je chyba?
URL : https://www.valka.cz/46-armada-1941-1943-t37235#630221 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

www.generals.dk, ktorý obvykle slúži ako referenčný zdroj, uvádza Kotova ako zástupcu veliteľa 46. armády v období apríl 1943 – december 1943. Teda nie jej veliteľa.
URL : https://www.valka.cz/46-armada-1941-1943-t37235#630234 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dik. Vidím že ruské MO (resp. tí čo to tam vkladajú) majú dobrý bordel v dátach.
URL : https://www.valka.cz/46-armada-1941-1943-t37235#630260 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more